Restrukturyzacja w pytaniach i odpowiedziach

PDF

87.00 w tym VAT

Restrukturyzacja w pytaniach i odpowiedziach

O książce

W sytuacji ogromnych przemian gospodarczych na całym świecie ogrom firm przestało radzić sobie z opłacaniem bieżących zobowiązań (kredyty, leasingi). Czasami pracowaliśmy na wartość tych firm wiele lat i jesteśmy w stanie zrobić wiele – aby nasza firma przetrwała. Właśnie dla tak konsekwentnych ludzi na pomoc przychodzi proces restrukturyzacji.

Jeżeli restrukturyzacja wydaje Ci się być rozwiązaniem dla Ciebie to poruszamy tutaj m.in. tematy:

 • jak wygląda cały proces restrukturyzacji
 • w jakich momentach warto sięgnąć po takie rozwiązanie
 • jak wygląda plan restrukturyzacji

restrukturyzacja pozwoli Ci na:

 • przetrwanie trudnej sytuacji i kontynuowane działalności
 • znalezienie nowych sposobów na pozyskiwanie przychodów dla firm
 • negocjacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu dogodnych terminów spłaty zadłużenia
 • uniknięcia znacznej utraty majątku

czego się dowiesz?

^

kto i w jakim momencie powinien przeprowadzić restrukturyzację

^

jak wygląda proces restrukturyzacji

^

z jakimi kosztami wiąże się proces restrukturyzacji

^

czy i jakie elementy majątku mogą służyć na spłatę zadłużenia

^

jak rozkłada się proces restrukturyzacji na osi czasu

^

jakich dość drastycznych ruchów możesz się spodziewać

^

w jaki sposób Twój majątek jest chroniony podczas procesu restrukturyzacji

^

czym różni się upadłość od restrukturyzacji

Spis Treści

 1. Co znaczy „przeprowadzić restrukturyzację”?

 2. Jaki jest cel restrukturyzacji?

 3. Czy można przeprowadzić restrukturyzację w przypadku zagrożenia upadłością lub niewypłacalnością?

 4. Czym różni się upadłość od restrukturyzacji?

 5. Kto może przeprowadzić restrukturyzację?

 6. Jakie są sposoby na przeprowadzenie restrukturyzacji?

 7. Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzeniu układu?

 8. Na czym polega restrukturyzacja w przyspieszonym postępowaniu układowym?

 9. Na czym polega restrukturyzacja w postępowaniu układowym?

 10. Na czym polega restrukturyzacja w postępowaniu sanacyjnym?

 11. Kiedy, który typ postępowania restrukturyzacyjnego wybrać?

 12. Czym jest „wierzytelność sporna”?

 13. Kto może złożyć wniosek o restrukturyzację?

 14. Czy są jakieś obligatoryjne terminy złożenia wniosku o restrukturyzację?

 15. Co powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie układu?

 16. Co powinien zawierać wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego?

 17. Co powinien zawierać wniosek o otwarcie postępowania układowego?

 18. Co powinien zawierać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego?

 19. Do jakiego sądu zgłosić się z postępowaniem restrukturyzacyjnym?

 20. Jakie są opłaty sądowe?

 21. Kto prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne?

 22. Kim jest nadzorca?

 23. Kim jest nadzorca sądowy?

 24. Kim jest zarządca?

 25. Kiedy warto skorzystać z doradcy restrukturyzacyjnego?

 26. Jakie uprawnienia mają członkowie zarządu spółki z o.o. podczas restrukturyzacji?

 27. Co to jest plan restrukturyzacji?

 28. Kto jakim majątkiem odpowiada w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

 29. Co wydarzy się z zadłużeniem firmy podczas restrukturyzacji

 30. jakie wierzytelności obejmuje układ?

 31. Jakie wierzytelności nie wchodzą do układu?

 32. Czy postępowanie restrukturyzacyjne jest tożsame z uniknięciem komornika?

 33. Ile trwa proces restrukturyzacji?

 34. Jakie są możliwości rozwiązania umów z pracownikami w standardowej sytuacji?

 35. Na czym polegają zwolnienia grupowe?

 36. Jakie są obowiązki i możliwości rozwiązania umów z pracownikami podczas postępowania restrukturyzacyjnego?

najczęściej zadawanych pytań

Strony

o Autorach

j

Bartosz Majda

Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze firm w zakresie prawa handlowego i cywilnego.

Autor projektu wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa w Polsce – www.nieupadaj.pl Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów w branży budowlanej, medycznej oraz nowych technologii.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem umów w sprawach zamówień publicznych, weryfikacji poprawności SIWZ, przygotowywania ekspertyz prawnych w zakresie poprawności wyboru trybu udzielenia zamówienia. Reprezentuje zarówno zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz z postępowaniach sądowych w sporach związanych z wykonywaniem umów dotyczących zamówień publicznych.

W swojej praktyce zawodowej świadczył pomoc prawną m. in. dla wiodącej firmy realizującej inwestycje dotyczące budowy oraz modernizacji stacji i linii kolejowych, lidera rynku obsługującego strefy płatnego parkowania, jednego z największych szpitali w Wielkopolsce, a także wiodącego dostawcy sterylizatorów.

j

Weronika Bagrowska

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym oraz prawie spółek handlowych. W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim zakładaniem, likwidacją oraz przekształceniami spółek prawa handlowego. Doradza klientom w zakresie spraw związanych z sytuacjami problemowymi, a w szczególności w zakresie postępowań upadłościowych oraz negocjacji z wierzycielami.
j

Klaudia Woźniak

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym oraz zagadnieniach związanych z obrotem nieruchomościami. W swojej praktyce zawodowej reprezentowała wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych m. in. w zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Doradza klientom w zakresie spraw związanych z sytuacjami problemowymi, a w szczególności w zakresie postępowań upadłościowych oraz negocjacji z wierzycielami.