Upadłość dla spółek

PDF

87.00 w tym VAT

Upadłość dla spółek

O książce

W sytuacji ogromnych przemian gospodarczych na całym świecie ogrom firm przestało radzić sobie z opłacaniem bieżących zobowiązań (kredyty, leasingi). W czasie tzw. normalności nie stanowiły one dla problemu. Jednak obecnie często kończy się to całkowitą utratą płynności. Oczywiście upadłość to najbardziej drastyczne rozwiązanie. Jednak zdarza się, że jedyne.

Jeżeli upadłość konsumencka wydaje Ci się być rozwiązaniem dla Ciebie to poruszamy tutaj m.in. tematy:

 • jak wygląda cały proces upadłości od momentu złożenia wniosku, aż do finalnego zakończenia
 • na co musisz być przygotowany podczas trwającego procesu
 • jak wygląda plan zabezpieczenia wierzycieli

ogłoszenie upadłości firmy pozwoli Ci na:

 • często uniknięcie indywidualnej odpowiedzialności za zobowiązania firmy
 • w tym samym czasie będziesz mógł prowadzić inne firmy lub pracować dla kogoś
 • załatwienie sprawy w możliwie najbardziej transparentny sposób

czego się dowiesz?

^

jak wygląda proces ogłaszania upadłości?

^

kiedy sąd może nie zaakceptować Twojego wniosku o upadłość?

^

co realnie dzieje się z Twoim zadłużeniem?

^

jak wygląda plan spłaty wierzycieli

^

jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości

^

z jakimi opłatami sądowymi musisz się liczyć

^

jak powinien być skonstruowany wniosek o upadłość

Spis Treści

 1.  Co to jest upadłość gospodarcza?
 2. Kto może zgłosić wniosek o upadłość?
 3. Jak definiować stan niewypłacalności?
 4. Jak zdefiniować okres 3 miesięcy niewypłacalności?
 5. Jak zdefiniować okres 24 miesięcy niewypłacalności?
 6. Co się stanie, gdy okaże się, że majątek firmy jest za mały na pokrycie zobowiązań?
 7. Jakie są tryby prowadzenia postępowania upadłościowego?
 8. Co oznacza zawarcie układu w upadłości?
 9. Kiedy mogę zawrzeć układ w upadłości?
 10. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej?
 11. Czy są obligatoryjne terminy złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?
 12. Czy powołany w spółce prokurent ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
 13. Co musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?
 14. Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość?
 15. Jaka jest rola syndyka w procesie upadłościowym?
 16. Jakie uprawnienia reprezentacyjne mają osoby decyzyjne w spółce po ogłoszeniu upadłości?
 17. Jaka jest rola likwidatora w postępowaniu upadłościowym?
 18. Jak ogłoszenie upadłości wpływa na działalność upadłego w innych spółkach?
 19. Czy wspólnik spółki osobowej ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki w postępowaniu upadłościowym?
 20. Czy członek zarządu spółki kapitałowej ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki w postępowaniu upadłościowym?
 21. Jak wygląda odpowiedzialność komplementariusza – sp. z o. o. w upadłej spółce komandytowej?
 22. Czy majątek spółki, w której wspólnikiem jest wspólnik upadłej spółki osobowej lub członek zarządu upadłej spółki kapitałowej jest bezpieczny?
 23. Jaki majątek wchodzi w skład masy upadłości?
 24. Co to znaczy ukrywać majątek?
 25. W jaki sposób chronić konkretne elementy mojego majątku?
 26. Jak wykorzystać mechanizm tzw. „pre – pack”?
 27. Jakie argumenty wpływają na moją korzyść, a jakie na niekorzyść w sądzie?
 28. Co to są kategorie wierzytelności?
 29. Które wierzytelności zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności?
 30. W której kategorii znajdzie się kontrahent spółki?
 31. Co w sytuacji gdy uzyskane środki pozwalają na zaspokojenie tylko części wierzytelności?
 32. Co zalicza się do kosztów postępowania upadłościowego?
 33. Co zalicza się do zobowiązań z masy upadłości?
 34. Jak ustala się plan podziału?
 35. Czy spółka może ogłosić upadłość konsumencką?
 36. Ile trwa postępowanie upadłościowe?
 37. W jaki sposób można skrócić postępowanie upadłościowe?
 38. Kiedy sąd umorzy postępowanie upadłościowe?
 39. Jakie są skutki umorzenia postępowania upadłościowego?
 40. Czy umorzenie postępowania upadłościowego oznacza, że wspólnicy spółek osobowych oraz członkowie zarządu spółek kapitałowych ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
 41. Kiedy postępowanie upadłościowe zostanie zakończone?
 42. Co stanie się ze spółką po zakończeniu postępowania upadłościowego?
 43. Jakie są możliwości związane z rozwiązaniem umowy o pracę w standardowych warunkach?
 44. Kiedy mówimy o zwolnieniach grupowych?
 45. Jakie są możliwości związane z rozwiązaniem umowy w postępowaniu upadłościowym? 

najczęściej zadawanych pytań

Stron

o Autorach

j

Bartosz Majda

Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze firm w zakresie prawa handlowego i cywilnego.

Autor projektu wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa w Polsce – www.nieupadaj.pl Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów w branży budowlanej, medycznej oraz nowych technologii.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem umów w sprawach zamówień publicznych, weryfikacji poprawności SIWZ, przygotowywania ekspertyz prawnych w zakresie poprawności wyboru trybu udzielenia zamówienia. Reprezentuje zarówno zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz z postępowaniach sądowych w sporach związanych z wykonywaniem umów dotyczących zamówień publicznych.

W swojej praktyce zawodowej świadczył pomoc prawną m. in. dla wiodącej firmy realizującej inwestycje dotyczące budowy oraz modernizacji stacji i linii kolejowych, lidera rynku obsługującego strefy płatnego parkowania, jednego z największych szpitali w Wielkopolsce, a także wiodącego dostawcy sterylizatorów.

j

Weronika Bagrowska

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym oraz prawie spółek handlowych. W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim zakładaniem, likwidacją oraz przekształceniami spółek prawa handlowego. Doradza klientom w zakresie spraw związanych z sytuacjami problemowymi, a w szczególności w zakresie postępowań upadłościowych oraz negocjacji z wierzycielami.

j

Klaudia Woźniak

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym oraz zagadnieniach związanych z obrotem nieruchomościami. W swojej praktyce zawodowej reprezentowała wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych m. in. w zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Doradza klientom w zakresie spraw związanych z sytuacjami problemowymi, a w szczególności w zakresie postępowań upadłościowych oraz negocjacji z wierzycielami.