Spółka z o.o.

Rozliczenie ryczałtowe w spółce z o.o.

Rozliczenie ryczałtowe w spółce z o.o.

Mówiąc o ryczałcie w spółce z o.o., możemy mieć na myśli kilka kwestii. Co do zasady spółka z o.o. nie może rozliczać się podatkiem ryczałtowym. Zawsze opłaca podatek dochodowy, a następnie zysk wspólnicy mogą wypłacić w formie dywidendy. 

Pomimo tego, dość często wobec spółki używa się stwierdzenia – wypłata ze spółki na ryczałcie. Możemy wtedy mieć na myśli CIT estoński, wypłatę pieniędzy dla zarządu lub wspólnika na podstawie faktury z ich JDG, która rozliczana jest na podatku ryczałtowym. Zdarza się też, że mamy na myśli najem dla spółki – który rozliczamy podatkiem ryczałtowym. Przyjrzyjmy się poszczególnym sytuacjom.

CIT estoński – co to jest? 

Od 2021 r. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mają możliwość skorzystać z nowoczesnego, prostego i oszczędnego sposobu opodatkowania, jakim jest CIT estoński, przez niektórych nazywany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Celem tej formy opodatkowania jest uproszczenie rozliczenia podatkowego, zagwarantowanie większego dopływu gotówki dla spółki oraz brak konieczności opłacania podatku, nawet jeżeli kontrahent nie zapłacił faktury. W dużym uproszczeniu podatek dochodowy w spółce opłacamy dopiero w momencie wypłaty zysku wspólnikom. Przy takiej wypłacie podatek spółki i wspólników wynosi w sumie 20%.

Na pewno jest to ciekawe rozwiązanie dla firm, które stosują odroczone terminy płatności, dla firm usługowych, gdzie przychody są spore, a koszty niskie. Jak również dla firm, gdzie wspólnicy i zarząd chcą otrzymywać wynagrodzenie, nie koniecznie płacąc podwójnie podatek dochodowy. 

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Aby móc skorzystać z niego należy jednak spełniać pewne kryteria. Jakie?

Z estońskiego CIT-u mogą skorzystać:

 • spółki z o.o.
 • spółki komandytowe
 • proste spółki akcyjne
 • spółki akcyjne

Oprócz kryterium, jakim jest forma prowadzonej działalności, należy również spełnić inne wymogi:

 • udziałowcami muszą być wyłącznie osoby fizyczne, a sama spółka nie może być udziałowcem w innych spółkach, 
 • mniej niż 50 proc. przychodów mają stanowić przychody pasywne (np. odsetki, należności licencyjne, gwarancje) 
 • muszą zostać spełnione wymogi dotyczące liczby pracowników (upraszczając, co najmniej 3 osoby na umowę o pracę lub zlecenie)

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Do wielkości zatrudnienia nie wlicza się wspólników i akcjonariuszy. Osoby wliczające się powinny być zatrudnione na umowie o pracę. Jeżeli posiadają inne umowy np. zlecenie, wtedy łączne ich koszty wynagrodzeń powinny wynosić przynajmniej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Przy czym ten warunek ulega złagodzeniu dla firm rozpoczynających działalność oraz mających status małego podatnika.

Ponadto model estoński jest przeznaczony dla spółek niebędących przedsiębiorstwem finansowym, w upadłości ani w likwidacji oraz nie może być stosowany przez podmioty, u których nie upłynęła dwuletnia karencja od przeprowadzonej restrukturyzacji (łączenia, podziału, aportu).

A kto nie może skorzystać z CIT-u estońskiego?

Nawet jeżeli firma spełni wszystkie wymogi, aby skorzystać z tej formy rozliczenia, są pewne wyjątki, w których jednak nie będzie to możliwe. Dotyczy to w przede wszystkim spółek, które są w sytuacji reorganizacji firmy, w szczególności:

 • spółek powstałych w wyniku podziału lub połączenia,
 • spółek utworzonych przez podmioty, które tytułem wkładu wniosły składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji innych podmiotów, w których posiadały udziały, 
 • spółek utworzonych przez podmioty, które w roku utworzenia lub roku następnym wniosły aportem przedsiębiorstwo, ZCP lub składniki przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10 tys. euro.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Jakie stawki obowiązują przy tej formie opodatkowania?

Podstawowym założeniem jest opłacanie podatku w momencie podziału zysku. W praktyce oznacza to, że podatek opłaca się w momencie wypłaty dywidendy wspólnikom. W trakcie roku spółka nie płaci podatku dochodowego.

Od 2022 r. obowiązują następujące stawki:

 • 10% – dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
 • 20% – dla pozostałych spółek. 

W momencie wypłaty zysku, w pierwszej kolejności podatek opłaci spółka, w drugiej zaś wspólnik. Jednak podatek wspólnika będzie podlegał pomniejszeniu: 

 • 90% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność, 
 • 70% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku pozostałych spółek

To w praktyce oznacza, że realne opodatkowanie zysków będzie wynosiło około 20% dla małego podatnika, a dla pozostałych 25% (gdybyśmy chcieli to wypłacać tradycyjną formą opodatkowania, mielibyśmy 26% oraz 34%).

Ta forma rozliczania podatku dotyczy tylko wypłaty w postaci dywidendy. Jednak wypłata zysków rozumiana jest szeroko – to nie tylko formalna wypłata dywidendy, ale także wszelkie inne sytuacje identyczne w skutkach. To sporadyczne sytuacje, kiedy celowo wypłacasz zyski w inny sposób niż w formie dywidendy – np. spółka udziela wspólnikowi bezzwrotnej pożyczki, czy chociażby udostępnienie samochodu do celów prywatnych (nieodpłatne świadczenia na rzecz wspólników również się do tego wliczają).

Faktura od wspólnika lub członka zarządu 

Mówiąc o ryczałcie w kontekście spółki z o.o., niektóre osoby mają na myśli sytuację, w której spółka działa jako samodzielny twór, a my jako wspólnik czy członek zarządu wykonujemy dla tej spółki umówione prace. Jednocześnie poza spółką mamy czynną jednoosobową działalność gospodarczą, która rozlicza się na ryczałcie. Wystawiając fakturę dla spółki – stanowi ona dla niej koszt, tym samym obniża ewentualny dochód, a my prowadząc JDG rozliczamy się na podatku ryczałtowym z przychodu. 

Umowa najmu dla spółki 

Bardzo podobna sytuacja, jak w przypadku faktury, występuje w przypadku wynajmowania naszych przedmiotów (np. maszyny, komputery, meble), nieruchomości swojej spółce. My jako osoby prywatne jesteśmy właścicielami przedmiotów lub nieruchomości, a spółka ich potrzebuje do działania. Wtedy podpisywana jest umowa najmu pomiędzy spółką a nami jako osobami prywatnymi. Opłata za najem dla spółki stanowi koszt, co ponownie powoduje obniżenie jej dochodu. A dla nas jako osób prywatnych jest to przychód. Jedną z metod rozliczania tego typu przychodów jest podatek ryczałtowy, który wynosi 8,5% (dla wartości przychodów z najmu do 100 tys. zł rocznie). 

Zarówno w przypadku faktury, jak i umowy najmu musimy być uważni. Ustawa o Nowym Ładzie wprowadziła bowiem zapisy o ukrytej dywidendzie, które wchodzić będą w życie w styczniu 2023 r. Na ten moment wiadomo, że zarówno faktura, jak i umowa najmu, nadal będą mogły być kosztem. Jednak ustawa wprowadza sporo dodatkowych warunków, jakie trzeba będzie spełnić. 

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.