Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

JDG na etacie – czy to możliwe?

Zamyślona kobieta pracująca przy laptopie. Na dole grafiki napis: "JDG na etacie czy to możliwe?"

Wielu pracowników marzy o prowadzeniu własnego biznesu i o wolności, jaką daje własna działalność gospodarcza. Jednakże obawa przed porzuceniem bezpiecznego etatu, który zapewnia stały dochód, często powstrzymuje ich przed realizacją tych marzeń. Czy możliwe jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej równocześnie pracując na etacie, aby zachować poczucie bezpieczeństwa? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w dzisiejszym wpisie.

Czym jest JDG

‌JDG czyli jednoosobowa działalność gospodarcza to najbardziej popularna forma prowadzenia firmy w Polsce. Z definicji jest to zorganizowana działalność zarobkowa, którą wykonuje się w sposób ciągły w imieniu własnym. JDG to działalność, którą może założyć osoba fizyczna. Rocznie zakłada się kilkadziesiąt tysięcy biznesów w tej właśnie formie. Dzieje się tak głównie za sprawą tego, iż można ją bardzo łatwo i szybko założyć. Wymaga ona jedynie złożenia wniosku o wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto rząd przewidział dla nowych przedsiębiorców prowadzących JDG wiele ulg, jak np. ulga na start. 

Czy można prowadzić JDG pracując jednocześnie na etacie?

Odpowiedź brzmi TAK. Pracując na etacie nie musimy w żaden sposób rezygnować z marzeń o własnym biznesie. Jednak zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim należy przeanalizować zapisy w umowie o pracę. Czasem umowa może zawierać klauzule zabraniające prowadzenia działalności konkurencyjnej, czy w ogóle działalności gospodarczej. Inne zapisy mogą wymagać poinformowania pracodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej, czy też uzyskanie jego zgodny na to. Wniosek jest taki: można łączyć pracę na etacie z jednoosobową działalnością gospodarczą, ale należy uważać na postanowienia umowy z pracodawcą lub zleceniodawcą.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Czym różni się prowadzenie działalności gospodarczej na etacie od prowadzenia jej bez jednoczesnego wykonywania pracy etatowej?

Pracując jedynie na etacie wszelkie składki do ZUS odprowadza z naszego wynagrodzenia pracodawca. My w ogóle nie musimy się o to martwić. Jeżeli decydujemy się na własną firmę w formie JDG, musimy wszystkie te składki odprowadzać samodzielnie.

Tak naprawdę podstawową i chyba jedyną różnicą, między prowadzeniem tylko JDG a  prowadzeniem JDG przy jednoczesnej pracy na etacie, są różnice w opłacanych składkach ZUS. 

Składki ZUS w JDG, bez wykonywania pracy etatowej

Generalnie przedsiębiorcy prowadzący JDG zobowiązani są do odprowadzania do ZUS-u co miesiąc pełnych składek społecznych oraz składki zdrowotnej.

Pełne składki ZUS liczone są procentowo od podstawy, która stanowi 60% średniego wynagrodzenia krajowego brutto. W 2024 roku wynoszą one łącznie 1600,27 zł:

  • Składki emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) – 916,35 zł; 
  • Składki rentowe (8% podstawy wymiaru) – 375,55 zł;
  • Składki chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) – 115,01 zł;
  • Składki wypadkowe (1,67% podstawy wymiaru) – 78,40 zł;
  • Fundusz pracy (2,45% podstawy wymiaru) – 115,01 zł.

Jednak jak już wcześniej wspomnieliśmy, dla początkujących przedsiębiorców rząd przygotował kilka preferencyjnych ulg:

Ulga na start

Przedsiębiorca zakładający swoją działalność gospodarczą, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Opłaca jedynie składkę zdrowotną. Oczywiście aby skorzystać z tej ulgi, trzeba spełniać dwa podstawowe warunki:

  • przez 60 miesięcy wstecz (5 lat) nie można prowadzić zarejestrowanej działalności
  • nie można wykonywać w ramach prowadzonej działalności usług na rzecz swojego byłego pracodawcy

Mały ZUS

To kolejna ulga preferencyjna, z której można skorzystać  przez okres pierwszych 24 miesięcy od daty założenia firmy lub zakończenia ulgi na start. Polega ona na tym, iż składki społeczne ZUS naliczane są od podstawy wynoszącej min. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od lipca 2024r. mały ZUS wyniesie łącznie 408,16 zł plus oczywiście składka zdrowotna. Tutaj również są te same warunki, które należy spełnić aby móc skorzystać z tej ulgi.

Mały ZUS Plus

To ostatnia już składka na ZUS na preferencyjnych warunkach, lecz nie zawsze można z niej skorzystać. W tym przypadku składki na ZUS opłaca się proporcjonalnie od osiągniętego przychodu. Więcej na temat tego kto i kiedy może skorzystać z małego ZUS-u Plus, przeczytasz TUTAJ.

A jak wygląda sprawa ze składkami, gdy prowadzimy JDG będąc jednocześnie na etacie?

Gdy otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, czy też umowy zlecenie, to wówczas prowadząc JDG, również możemy skorzystać z pewnych zwolnień od uiszczenia składek społecznych na ZUS. Jednak, aby było to możliwe musi być spełniony jeden podstawowy warunek:

Wynagrodzenie za pracę od którego odciągane są przez pracodawcę składki do ZUS-u, musi być równe lub większe od minimalnego wynagrodzenia krajowego

W takim przypadku Przedsiębiorca prowadzący JDG i pracujący na etacie opłaca jedynie składkę zdrowotną. Jeżeli wynagrodzenie to będzie mniejsze, wówczas przedsiębiorca zapłaci również składki społeczne: emerytalną, rentową, wypadkową.

Uwaga!

Warto jeszcze wiedzieć, iż nie musimy otrzymywać minimalnego wynagrodzenia u jednego pracodawcy, aby skorzystać z tej “ulgi”. Możemy być zatrudnieni u kilku pracodawców, na kwotę mniejszą niż minimalne wynagrodzenie np. 2 x na ½ etatu, ale suma wszystkich wynagrodzeń od których odprowadzane są składki do ZUS, musi być równa lub większa minimalnej krajowej.

Łączenie pracy na etacie z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe i może być doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy pragną bezpieczeństwa stałego dochodu, a jednocześnie chcą realizować swoje marzenia o własnym biznesie. Kluczowe jest jednak, aby dokładnie przeanalizować warunki umowy o pracę i upewnić się, że nie łamiemy żadnych jej zapisów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzeniu działalności gospodarczej i poznać praktyczne porady i wskazówki dotyczące niezbędnych kwestii formalnych prowadzenia biznesu, to zachęcamy Cię do zakupu naszego poradnika „Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczych”. 

“Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczych”

Poradnik rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości na temat założenia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Poprowadzi Cię i pomoże w wyborze najlepszej drogi na każdym etapie Twoich działań.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.