Nowe opisy faktur sprzedaży od 1 października 2020

wrz 11, 2020Aktualne przepisy

Wiadomo już, że od 1.10.2020 w życie wchodzi nowy wzór pliku JPK, który wprowadza nowe zasady raportowania. Każda faktura powinna zawierać zarówno kod GTU, jak i tzw. symbol procedury.

Jak będzie wyglądał plik JPK?

Nowy plik JPK będzie stanowił dokument elektroniczny składający się z dwóch części – ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży oraz deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

Niestety nowa struktura plików nakłada na przedsiębiorców kolejny obowiązek oznacza faktur. Nie oszukujmy się, że dla wielu z nas może to stanowić spore wyzwanie organizacyjne.

Wydaje mi się również, że biura rachunkowe nie będą w stanie sprawdzać kodów na fakturach wystawianych przez klientów, co rodzi spore ryzyko wystawia wielu korekt.

 

Kary pieniężne

W nowych przepisach przewidziano kary pieniężne za błędy w nowym pliku JPK.

Pierwotnie kara 500 złotych miała być obligatoryjnie stosowana w przypadku każdego błędu, który uniemożliwi organowi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, jeżeli pomimo wezwania do skorygowania tego błędu, podatnik w terminie 14 dni nie przekaże skorygowanej ewidencji lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie lub też w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów kara będzie stosowana przez organ podatkowy fakultatywnie.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

 

KODY GTU, które wpisujemy na fakturze sprzedaży:

 GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)

GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy)

GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85

GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych

GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (uwaga na folię stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym)

GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10 (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży)

GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne

GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

GTU_10: budynki, budowle, grunty (usług budowlanych nie oznaczamy kodem! Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)

GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe (usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży)

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.

 

SYMBOLE PROCEDURY, które wpisujemy na fakturze sprzedaży:

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajesz towary za granicę dla osób prywatnych)
EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)
TP powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznacza się tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie) 

Dowiedz się więcej na temat bezpiecznego prowadzenia firmy!

Justyna Broniecka

Justyna Broniecka

Autorka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego. Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Wykładała na uczelniach wyższych, uczestniczyła w licznych konferencjach jako prelegent. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia.

Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

Książki, które pomogą Ci w prowadzeniu firmy:

Inne artykuły, które mogą Cię zaintesować:

Jak przygotować się do Nowego Ładu?

Jak przygotować się do Nowego Ładu?

Od wielu miesięcy  w mediach oraz w rozmowach przedsiębiorców aż huczy od zmian jakie przynosi nam Nowy Ład. Osobiście trudno mi zrozumieć tak duże podwyżki podatków dla firm w momencie naprawdę kiepskiej sytuacji ekonomicznej. Jednak faktem jest, że zmiany idą i...

Nowy ład, a JDG

Nowy ład, a JDG

Nowy ład to rozwiązanie kompleksowe zmieniające wiele innych ustaw i rozporządzeń. W przypadku JDG tych zmian jest całkiem sporo. Podatek wg skali, a Nowy Ład W tym przypadku zgodnie z zapowiedziami rządu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać zarówno na podniesionym...

Nowy ład a spółka z o.o

Nowy ład a spółka z o.o

Do tej pory spółka z o.o. była dobrym rozwiązaniem dla osób, które chciały nieco ograniczyć konieczność zapłaty składek ZUS oraz ograniczyć wysokość podatku dochodowego. Osoby która działają na rynku za pomocą spółki z o.o. najczęściej wypłacały sobie wynagrodzenie z...

Pobierz bezpłatny

poradnik

Witaj, jestem Justyna!

Od prawie 10 lat edukuję i uświadamiam przedsiębiorców w tematach systemu podatkowego. Chce, abyś wiedział jakie masz możliwości oraz jakie konsekwencję mają Twoje poszczególne wybory.

ZUS to nie MUS to miejsce, w którym edukujemy przedsiębiorców w zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu. Z drugiej strony pokazujemy też, że istnieją ścieżki, dzięki którym można zapłacić mniejsze podatki.