Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

Danina solidarnościowa, a IP BOX

wypowiedzenie

System podatkowy w Polsce nie rozpieszcza, a ilość zmian i ich częstotliwość nie pozwala wielu firmom na spokojne funkcjonowanie. Warto zatem pomyśleć o możliwości obniżenia obciążeń podatkowych i wykorzystania dostępnych nam ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga IP BOX, dedykowana dla twórców innowacyjnych technologii. W rzeczywistości najczęściej korzystają z niej przedsiębiorcy działający w branży IT. A co w przypadku, gdy przedsiębiorca przekroczy próg 1 000 000 zł dochodu i teoretycznie zobowiązany jest do uiszczenia daniny, a jednocześnie kwalifikuje się do skorzystania z ulgi IP BOX?

Co to jest danina solidarnościowa?

 Najprościej mówiąc, jest to należność, jaką muszą uiścić osoby fizyczne w sytuacji, gdy ich dochód podlegający opodatkowaniu przekracza 1 000 000 zł. Stanowi ona 4% podstawy jej obliczenia, którą jest uzyskana nadwyżka dochodowa, pomniejszona o kwotę składek ZUS.

Do wyliczenia sumy dochodów, należy zaliczyć:

 • dochody opodatkowane podatkiem liniowym
 • dochody opodatkowane na zasadach ogólnych
 • dochody z zagranicy rozliczane wyłącznie metodą proporcjonalnego odliczenia
 • dochody z niektórych zysków kapitałowych
 • dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej

Nie zaliczają się do nich dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Należą do nich m.in. przychody ze sprzedaży akcji i obligacji, dywidenda ze spółki, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, dochody z funduszy (np. IKZE).

Osoby, które muszą uiścić daninę solidarnościową, muszą zrobić to w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego. Robią to składając jednocześnie deklarację o jej wysokości.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Czym jest ulga IP BOX?

 W dużym uproszczeniu jest to 5% stawka podatkowa. Mogą korzystać z niej wszyscy ci, którzy tworzą utwory (np. programy komputerowe) i przenoszą do nich prawa autorskie. Więcej na jej temat dowiesz się w TYM wpisie.

 IP Box ma na celu pobudzenie rynku nowych technologii i innowacji poprzez obniżenie do 5% stawki podatku dochodowego PIT i CIT dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 O jakie prawa własności intelektualnej chodzi?

 • patent na wynalazek,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu,
 • wyłączne prawo hodowcy do wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Co do zasady w ciągu roku rozliczamy się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Opłacamy również w odpowiedniej wysokości ZUS, a po zakończonym roku, kiedy składamy rozliczenie na PIT, wnioskujemy do urzędu o zwrot części podatku z uwagi na podleganie pod 5% stawkę.

 Jednym z warunków skorzystania z ulgi IP BOX jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Obejmuje ona badania naukowe lub prace rozwojowe. Muszą być one podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. 

Więcej o uldze IP BOX oraz tego, kto może z niej skorzystać, i jak ją rozliczać dowiesz się z naszego poradnika.

“IP BOX – wszystko, co musisz wiedzieć”

W naszym poradniku szczegółowo omówiliśmy praktycznie każdy aspekt związany z IP Box. To kompleksowa wiedza, która przygotuje Cię do korzystania z tej możliwości i zapewni Ci większe bezpieczeństwo stosowania.

Danina solidarnościowa, a IP BOX

Bardzo często osoby, które prowadzą innowacyjną działalność gospodarczą uzyskują wysokie dochody – przewyższające próg 1 000 000 zł. Teoretycznie więc powinny uiścić daninę solidarnościową.

Jednakże w sytuacji, gdy kwalifikują się do skorzystania z preferencyjnej ulgi podatkowej IP BOX, a tym samym swoje dochody uzyskują z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej np. udostępniania licencji, nie mają obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej.

Dlaczego? Ponieważ tego typu dochody nie są uwzględnione w regulacjach dotyczących tejże daniny (art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Jest to bardzo słuszne rozwiązanie, gdyż ulga IP BOX ma zachęcać do rozwoju innowacyjności, nowych technologii. Dodatkowa opłata w formie daniny solidarnościowej mogłaby jedynie zniechęcić przedsiębiorców do inwestowania i dalszego rozwoju w tym kierunku.

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.