Spółka z o.o.

Danina solidarnościowa w spółce z o.o.

Czy warto wnosić wyższy kapitał zakładowy do firmy?

Danina solidarnościowa funkcjonuje w naszym systemie podatkowym już od jakiegoś czasu, a dokładniej od 1 stycznia 2019 r. Reguluje ją ustawa o podatku od osób fizycznych. Czy dotyczy ona również właścicieli spółek z o.o.? A jeżeli tak, to które przychody są nią opodatkowane?

Czym jest danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to świadczenie, które ma obowiązek uiścić każda osoba fizyczna, osiągająca dochód powyżej 1 000 000 zł. Jej wysokość wynosi 4% podstawy obliczenia tej daniny.

Podstawą do obliczenia wysokości daniny jest nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu pomniejszona o:

 • składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Zmniejszenie dotyczy składek społecznych krajowych i zagranicznych,
 • określone płatności w przypadku zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ust 5 Ustawy o PIT).

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Jakie dochody wliczamy do podstawy obliczenia daniny?

Do podstawy tego opodatkowania zaliczyć należy:

 • dochody opodatkowane według skali podatkowej:
  • działalności gospodarczej,
  • najmu, podnajmu, dzierżawy,
  • prywatnej sprzedaży rzeczy ruchomych,
  • umowy o pracę i umów podobnych, działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie), rent, emerytur, świadczeń chorobowych,
  • praw majątkowych i pokrewnych,
  • innych źródeł,
  • dochody z zagranicy, dla których stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia,
 • dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19%,
 • dochody z zysków kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających), od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-38,
 • dochody zagranicznej spółki kontrolowanej.

Do obliczenia podstawy opodatkowania nie bierzemy pod uwagę dochodów osiągniętych za granicą, zwolnionych z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych (tzw. metoda wyłączenia).

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Czy przychody z wynagrodzenia zarządu spółki z o.o. wchodzą do przychodów podlegających pod daninę solidarnościową?

Odpowiedź brzmi TAK. Praca wykonywana przez członka zarządu spółki z o.o. jest pracą wykonywaną osobiście jak chociażby praca na podstawie umowy zlecenie. Tak więc przychód otrzymywany z tego tytułu będzie się zaliczał do wyliczenia podstawy opodatkowania daniną solidarnościową.

Czy wynagrodzenie wspólników spółki (przychody na podstawie art. 176 KSH) również zostanie objęte podatkiem solidarnościowym?

Ponownie odpowiedź brzmi TAK. Przychód pochodzący z cyklicznego wykonywania czynności na rzecz spółki wykazuje się w pozycji inne – co czasami rodzi wiele wątpliwości. Jednak ustawodawca jasno określił, że dochody podlegające skali podatkowej ( a tak rozlicza się wynagrodzenie dla wspólników z art. 176 KSH) wliczają się do dochodu, od którego należy zapłacić daninę solidarnościową.

A jakich dochodów nie obejmuje danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa nie są obejmuje m.in. dochodów  z dywidend, ze zbycia nieruchomości nieujawnionych źródeł przychodów. Do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie wlicza się także zaliczek na dywidendę oraz dochodów osób fizycznych podlegających ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Deklarację o wysokości daniny solidarnościowej składa się na formularzu DSF-1 i należy ją uiścić jednorazowo do 30 kwietnia za rok poprzedni.

 Podatek solidarnościowy jest stosunkowo nowym obowiązkiem, który dla niektórych osób, po zakończeniu roku może okazać się zaskoczeniem. Wiąże się on z koniecznością sumowania dochodów z różnych źródeł, z całego roku kalendarzowego. Niestety nie można uiszczać go w formie comiesięcznych zaliczek. Jest on świadczeniem opłacanym jednorazowo. Warto zatem zawczasu pomyśleć nad zabezpieczeniem środków na ten cel.

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.