Spółka z o.o.

Dlaczego nie opłaca się zatrudnianie członka zarządu bez wynagrodzenia?

Stos pieniędzy (banknoty i monety) a na nich leżący kalkulator (zatrudnianie członka zarządu bez wynagrodzenia)

Bardzo często pytacie mnie, czy zarząd może pracować bez wynagrodzenia – jak to zrobić, czy to legalne. Krótka odpowiedź brzmi – tak, to legalne i możliwe. Jednak nieopłacane. Poniżej znajdziesz informacje, dlaczego właśnie tak jest. 

 

Kim jest zarząd?

Zarząd w spółce z o.o. może być jedno lub wieloosobowy. Zarząd ustanawiają wspólnicy. Mają oni prawo do odwołania obecnych członków zarządu lub powołania nowych. Zarząd zarządza operacyjnie spółką. To właśnie to “ciało” jest odpowiedzialne za reprezentowanie spółki, podpisywanie umów, zaciąganie zobowiązań, podejmowanie decyzji biznesowych. Więcej na temat obowiązków zarządu możesz przeczytać TUTAJ. W małych spółkach role w zarządzie najczęściej obejmują te same osoby, które są właścicielami udziałów. W praktyce oznacza to, że właściciele udziałów sami siebie powołują do roli członka zarządu. 

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Jak może być zatrudniony zarząd?

Zarząd, aby działał legalnie, powinien być w spółce umocowany do wykonywania swojej funkcji. 

Można go zatrudnić w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia. Ewentualnie kontrakt menadżerski. Jednak to nie wszystkie sposoby zatrudnienia zarządu. Do wykonywania obowiązków zarządu wystarczy również uchwała powołania podpisana przez wspólników. Jednak samo powołanie do zarządu nie oznacza, że zarząd będzie otrzymywał jakiekolwiek wynagrodzenie. Wspólnicy mogą ustanowić takowe wynagrodzenie, ale nie muszą. Oznacza to, że zarząd będzie wykonywał swoją pracę bez wynagrodzenia. 

 

Jak ustalić wynagrodzenie dla zarządu z powołania?

W przypadku, gdy zarząd działa na mocy powołania uchwałą, wspólnicy mają również prawo w taki sam sposób ustanowić wynagrodzenie za wykonywanie swojej pracy. Wynagrodzenie takie również ustanawia się uchwałą wspólników. Uchwałę taką można podpisywać co miesiąc na różne kwoty, co kwartał, raz na rok, na czas nieokreślony. Wspólnicy decydują o tym, jakie wynagrodzenie i z jaką częstotliwością wypłacać zarządowi. Więcej na temat wynagrodzenia dla zarządu możesz przeczytać TUTAJ.

 

Dlaczego warto wynagradzać zarząd?

W sytuacji, gdy zarząd wykonuje swoją pracę charytatywnie, może to zostać potraktowane dla spółki jako przychód. Spółka uzyskuje korzyści z pracy zarządu, a tym samym powinna również płacić odpowiednie wynagrodzenie. W momencie, gdy zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę, spółka odnosi korzyści finansowe, korzysta z czasu zarządu, ale nie ponosi kosztów. Podczas kontroli bardzo często praca bez wynagrodzenia jest uznawana za przychód dla spółki. Często pytacie mnie, jaka kwota jest doliczana. Najczęściej średnia krajowa. Jednak kontrolerzy mają prawo uznać, że praca zarządu jest odpowiednio wyższa lub niższa. Jest to głównie uzależnione od skuteczności działań zarządu. Kiedy taka praca zostanie uznana za przychód dla spółki – spółka zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy (CIT) wraz z odsetkami. 

W obliczu możliwości potraktowania pracy zarządu jako przychodu dla spółki, warto ustanawiać chociażby minimalne wynagrodzenie na poziomie kilkuset złotych. W takich wypadkach nie można mówić o pracy charytatywnej, a tym samym nie można uznać tej pracy za przychód spółki. 

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.