Spółka z o.o.

Odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o.

umowa o dzieło

Spółka z o.o. to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia własnego biznesu w Polsce. Zarząd spółki z o.o., który powoływany jest przez wspólników, reprezentuje spółkę oraz podejmuje decyzje finansowe, w tym o zaciąganiu zobowiązań. Jaka jest zatem odpowiedzialność zarządu wobec prowadzonej działalności?

Jakie są zadania i cele zarządu spółki?

Głównym zadaniem i obowiązkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarządzanie firmą w sposób uzgodniony wcześniej ze wspólnikami. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, zarząd ma nieograniczone prawa do reprezentowania spółki. W wielu wypadkach poszczególni członkowie zarządu mają swoje umówione kompetencje i zakres obowiązków. Taki  podział obowiązków pomiędzy członkami zarządu przy prowadzeniu spraw spółki ma znaczenie tylko wewnątrz.

Zgodnie z art. 371 § 1 KSH, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, każdy z jego członków jest zobowiązany i uprawniony do wspólnego prowadzenia spraw spółki.

Jak zawsze i w tej sprawie są wyjątki – w tym wypadku takim wyjątkiem mogą być odpowiednie zapisy w umowie spółki.

Do innych głównych obowiązków zarządu należy m.in. prowadzenie księgi udziałów, zgłaszanie zmian w umowie lub strukturze spółki do sądu, przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych wspólnikom.

Kto stoi na czele zarządu w spółce z o.o.?

Osobą, która stoi na czele zarządu spółki z o.o., a tym samym sprawuje władzę, jest Prezes Zarządu. Jest on powoływany przez wspólników spółki. Głównym jego obowiązkiem jest reprezentowanie firmy i dbanie o jej rozwój. Sprawuje on kontrolę kierowniczą nad całokształtem działalności, wdraża nowe plany i strategię, koordynuje pracę podległych mu zespołów oraz odpowiada za poprawność finansową przedsiębiorstwa. Jednakże do podjęcia wielu decyzji lub wdrożenia nowych rozwiązań Prezes Zarządu potrzebuje pisemnej zgody jego członków. Pamiętajmy też, że z punktu widzenia prawa zarząd odpowiada solidarnie za spółkę i w praktyce nazwa Prezes Zarządu nie powoduje większej odpowiedzialności lub mniejszej odpowiedzialności. Na pewno sama nazwa stanowiska jest bardziej prestiżowa, niż członek zarządu. Jednak nie muszą za nią iść dodatkowe uprawnienia.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Jaką odpowiedzialność w spółce ponoszą członkowie zarządu oraz Prezes?

Spółka z o.o. – jak każda inna firma musi funkcjonować zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej prawem. W przypadku problemów finansowych spółki to ona sama za nie odpowiada. Pamiętajmy, że spółka z o.o. jest osobnym podmiotem z osobowością prawną. Jednak nie jest fizyczną osobą. To zarząd reprezentuje spółkę zgodnie z nadanymi mu przez wspólników uprawnieniami. I to właśnie zarząd może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku, gdy spółce brakuje kapitału na spłatę swoich zobowiązań. Umówmy się, że takie procedury zdarzają się rzadko i w praktyce w polskich sądach trwają dość długo (nawet kilka lat). Dlatego rzadko ktokolwiek ucieka się do ściągania należności z majątku prywatnego wspólników.  

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Jak wygląda cała procedura pociągnięcia zarządu do odpowiedzialności za niewypłacalność spółki?

Aby móc pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu – co nie jest łatwe, trzeba przejść całą procedurę:

Wyobraźmy sobie, że w firmie ABC zaczęły się problemy finansowe i pojawiły się pierwsze oznaki braku wypłacalności. Zarząd jednak ufał, że to tymczasowe i że da radę z tego wyjść. Tak się niestety nie stało. Doszło do sytuacji, w których wierzyciele spółki ABC zaczęli składać pozwy o nakazy zapłaty. Oczywiście nakazy te otrzymywali bez problemu. Warto podkreślić, że nakaz zapłaty jest wydawany na spółkę.

W przypadku, gdy spółka nadal nie miała kapitału do spłaty zadłużenia – komornik wydaje decyzję, że spółka jest niewypłacalna. Dopiero z taką decyzją można złożyć pozew w sądzie przeciwko członkom zarządu.

Takie sprawy w obecnych warunkach trwają min. 3 lata. Podczas rozprawy trzeba udowodnić, że zarząd celowo podejmował błędne decyzje, które doprowadziły do braku wypłacalności. W momencie, gdy zarząd przegra takie sprawy, wtedy może być obciążony ich prywatny majątek.

Czym różni się odpowiedzialność spółki z o.o. od odpowiedzialności w działalności gospodarczej?

Odpowiedzialność zarządu w spółce jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Gdyby te same historie przytrafiły się osobie prowadzącej działalność, to jej majątek byłby zajmowany z dnia na dzień. Nie miałoby tu znaczenia to, czy osoba ta podejmowała pewne decyzje z premedytacją, czy nie. Co ważne nikt też nie sprawdza, czy majątek został nabyty przed założeniem firmy, w trakcie, czy niedawno. W przypadku JDG odpowiadamy całym majątkiem praktycznie od razu po pojawieniu się nakazu zapłaty.

Jak członkowie zarządu mogą ochronić się przed odpowiedzialnością finansową?

W przypadku utraty płynności finansowej spółki z o.o. zarząd zobowiązany jest do złożenia wniosku o upadłość firmy. Należy go zgłosić do sądu (KRS) w terminie 30 dni od daty utraty płynności finansowej. Zaniechanie tego obowiązku bądź spóźnienie może oznaczać bardzo przykre konsekwencje finansowe dla zarządu spółki. Właśnie wtedy zarząd odpowiada prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy.

Taki wniosek złożony w terminie chroni zarząd przed osobistą odpowiedzialnością finansową.

Dodatkowym zabezpieczeniem może być ubezpieczenie OC członków zarządu. Na pewno nie można traktować tego jako pewnik zabezpieczenia naszego prywatnego majątku. Jednak na pewno dobrze skonstruowane ubezpieczenie może okazać się w takich wypadkach naprawdę użyteczne.  Warto się nimi zainteresować, szczególnie gdy Twoja branża, czy działalność niesie za sobą duże, trudno akceptowalne ryzyko. Zakres i ceny ubezpieczeń mocno się od siebie różnią. Tym samym warto skorzystać z profesjonalnego doradcy. Tak, aby ubezpieczenie nie tylko dawało Ci poczucie ochrony, ale rzeczywiście chroniło.

Zarząd spółki z o.o. może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jednak w Polskiej rzeczywistości nie jest to ani łatwe, ani częste. Zarząd ma mechanizmy ochronne – takie jak wniosek o upadłość spółki. Jeżeli na bieżąco kontroluje przepływy finansowe w spółce, odpowiedzialność osobistym majątkiem nie powinna mu się przydarzyć. Oczywiście dodatkowym zabezpieczeniem/buforem mogą być ubezpieczenia OC. Podsumowując odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. na pewno jest mniejsza i bardziej ograniczona, niż osoby prowadzącej JDG.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.