Archiwum

Czy zarząd spółki z o.o. może korzystać z kwoty wolnej?

Czy zarząd spółki z o.o. może korzystać z kwoty wolnej?

Zdecydowałam się na napisanie tego wpisu, ponieważ dostałam w ciągu tygodnia kilkanaście wiadomości „a moja księgowa mówi, że zarząd nie może korzystać z kwoty wolnej”.  Po ponownej analizie przepisów, rozmowie z partnerami z tej branży nie widzę niczego, co by powodowało, że zarząd z takiej kwoty wolnej korzystać nie może.

Czym jest wynagrodzenie dla zarządu?

Wynagrodzenie z tytułu powołania otrzymuje nie kto inny jak zarząd. Kwota tego wynagrodzenia jest ustalana na dowolnym poziomie przez wspólników spółki z o.o. Ze strony podatkowej wynagrodzenie to podlega pod rozliczenie na zasadach ogólnych, czyli wg progów podatkowych.

Rozliczając to wynagrodzenie miesięcznie, spółka wypłaca kwotę netto członkowi zarządu oraz odprowadza w jego imieniu zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Po zakończonym roku spółka musi wystawić PIT11 z informacją o uzyskanych ze spółki przychodach oraz pobranych zaliczkach.

Wynagrodzenie z tytułu bycia członkiem zarządu powinno być zawarte w części E PIT11 w wierszu 4 – działalność wykonywana osobiście (wersja PIT 11 – 27). W tym samym miejscu wpisuje się m.in. przychody z umów zlecenie.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Co to jest kwota wolna?

Kwota wolna to ustalona wielkość zarobków rocznie, od których nie musimy odprowadzać podatku dochodowego. Do końca roku 2021 kwota wolna od podatku wynosiła 8000 zł, od stycznia 2022 wynosi 30 000 zł. W praktyce osoby zarabiające w roku powyżej 8 tys. mogły sobie odjąć kwotę obniżającą podatek dochodowy wynikający właśnie z kwoty wolnej.

Przykładowe wyliczenia

Aby mieć pełen obraz sytuacji, do końca 2021 wyglądało to następująco:

Wysokość dochoduKwota wolna od podatku
do 8000 zł1 360 zł
od 8001 zł do 13 000 zł1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
od 13 001 zł do 85 528 zł525 zł 12 gr
od 85 528 zł do 127 000 zł525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Natomiast od stycznia 2022 wygląda następująco:

Wysokość dochoduWysokość podatku
do 30 000 zł0 zł
od 30 001 zł17% – kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
 
do 120 000 zł
od 120 001 zł15 300 zł + 32%*nadwyżka ponad 120 000 zł

W rezultacie w praktyce oznacza to, że od 2022 większość z nas od należnej zaliczki na podatek w ujęciu rocznym, będzie mogła odjąć kwotę 5100 zł.

Dla przykładu członek zarządu otrzymał wynagrodzenie 10 tys. miesięcznie, co daje nam 12 tys. rocznie. Zatem w każdym miesiącu mógł skorzystać z kosztów uzyskania przychodu, które są wartością stałą i wynoszą 250 zł (lub 300 zł dla osób pracujących i mieszkających w innych miejscowościach), co daje rocznie 3000 zł.

Obliczamy podstawę do podatku: 120 000 minus 3000 = 117 000

Wyliczenie podatku: 117 000 x 17% = 19 890

Zaliczka na podatek: od kwoty 19890 odejmujemy kwotę pomniejszająca podatek 5100 = 14 790.

Tak więc zaliczka na podatek rocznie będzie wynosiła 14 790 zł.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Kto może rozliczyć kwotę wolną miesięcznie?

W przypadku pracowników etatowych mogą oni złożyć w momencie zatrudnienia dokument PIT2. Upoważnia on pracodawcę do rozbicia rocznej kwoty zmniejszającej podatek na poszczególne miesiące. Natomiast w przypadku gdy tego nie zrobi, to pracodawca takiej kwoty nie powinien rozliczać.

Inaczej się ma sprawa w przypadku umów zlecenie czy wynagrodzenia dla zarządu. W tym przypadku rzeczywiście kwotę wolną w ogromnej większości przypadków rozlicza się dopiero w rozliczeniu rocznym (najczęściej na PIT37 lub PIT36) do końca kwietnia. Dlatego też osobom pracującym na umowach zlecenie najczęściej wychodzi podatek do zwrotu. Wynika to właśnie z nierozliczonej w miesiącach kwoty wolnej od podatku. 

Jak się ma teoria do praktyki?

Co do zasady, firma zatrudniająca zleceniobiorców oraz wynagradzająca członków zarządu nie powinna rozliczać ulgi miesięcznie.

Jednak od praktycznej strony w momencie, kiedy członek zarządu złoży wniosek/oświadczenie do spółki, w której pełni taką funkcję, że nie korzysta z kwoty wolnej w innym miejscu i prosi spółkę o rozliczenie takiej kwoty w ujęciu miesięcznym, zdaniem i moim i naszych partnerów z branży (właścicieli biur rachunkowych) nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką kwotę wolną rozliczać miesięcznie.  Sama widziałam takie rozwiązanie stosowane naprawdę w wielu spółkach (pomimo tego, że do końca 2021 ta kwota była zdecydowanie niższa) i nigdy nie spotkałam się, aby urząd skarbowy negował takie rozwiązanie. Jednak podkreślam, nie jest to rozwiązanie wprost wpisane do przepisów – wynika jedynie z praktyki oraz przykładów spółek, które tak się dotychczas rozliczały i urzędy nie widziały w tym nic złego. Pamiętajmy, że my jako firma mamy obowiązek opłacić zaliczkę w imieniu pracownika/zleceniobiorcy/członka zarządu. Dlatego też, jeżeli on sam prosi nas o uwzględnienie kwoty wolnej, to raczej powinniśmy jego prośbę uwzględnić.

Za dość karygodne uważam mówienie, że kwota wolna nie należy się członkom zarządu. Należy się każdej osobie rozliczającej się na zasadach ogólnych (wg progów 17% i 32%). Pokazuje to przede wszystkim, jak wiele zamieszania wprowadza ustawa o Nowym Ładzie i jak dużo mamy niewiadomych.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.