Spółka z o.o.

Sprawozdanie z działalności spółki – czym różni się od sprawozdania finansowego

Podczas składania dokumentów w sądzie, często napotykamy problem, że złożone sprawozdanie nie jest kompletne. Wynika to z faktu, że brakuje sprawozdania z działalności spółki. Zdarza mi się słyszeć, że to wina biura rachunkowego. Niektórym wydaje się, że nie spełniło ono swojego obowiązku przygotowania kompletu dokumentów. W tym wpisie postaram się wyjaśnić różnice pomiędzy sprawozdaniem finansowym, a sprawozdaniem z działalności spółki oraz wskazać kto i co powinien w nich umieścić. 

 

Czym jest sprawozdania finansowe 

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu i rachunku zysku i strat. Obrazuje ono sytuację finansową naszej firmy, pokazuje przychody, koszty w podziale na różne grupy. Ostatecznie może być podstawą do określenia, w jakiej kondycji finansowej jest spółka. Najczęściej takie sprawozdanie przygotowuje księgowość. Warto jednak dodać, że rozliczenie spółki to obowiązek zarządu. Tyle tylko, że zarząd deleguje tę czynność do biura rachunkowego. Więcej na temat sprawozdania finansowego pisaliśmy TUTAJ

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Czym jest sprawozdanie z działalności firmy 

Sprawozdanie z działalności firmy to sprawozdanie zarządu, które opowiada o tym co działo się w spółce w ostatnim roku. Zawiera m.in. informacje o tym, jakie decyzje należało podjąć, jakie ryzyka się pojawiły, jaki jest stan osobowy spółki. Dzięki niemu wspólnicy wiedzą, co się działo tak operacyjnie w firmie w ostatnim roku. To właśnie ten dokument jest podstawą do tego, aby udzielić zarządowi absolutorium. 

 

Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności spółki 

Zawartość sprawozdania finansowego definiuje art. 49 ustawy o rachunkowości. Zarząd powinien wskazać w nim to, co wskazuje ustawa. Szczególnie ważny jest punkt 2 we wspomnianym artykule. A wskazuje on, że:

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju jednostki;

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5) udziałach własnych, w tym:

  1. a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
  1. b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
  1. c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,
  1. d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7) instrumentach finansowych w zakresie:

  1. a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
  1. b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

 

Kiedy sprawozdanie z działalności spółki  nie jest obowiązkowe?

Co do zasady każda spółka kapitałowa ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z działalności. Jednak ustawodawca wskazał, że mikro i małe spółki mogą być zwolnione z tego obowiązku za zgodą wspólników. Oznacza to, że wspólnicy w ramach zgromadzenia wspólników powinni podjąć uchwałę, w której zwalniają zarząd z obowiązku przygotowania takiego sprawozdania. Wtedy w procesie składania dokumentów do sądu, w miejscu sprawozdania z działalności, wpina się skan takiej uchwały. 

Potrzebujesz wzorów uchwały zwalniającej z konieczności złożenia sprawozdania, a może wzoru sprawozdania z działalności zarządu? W naszym nowym mini kursie znajdziesz je i wiele, wiele więcej. Kliknij i sprawdź szczegóły!

Pakiet: "Sprawozdanie finansowe"


Też co roku irytujesz się na proces składania sprawozdania do sądu? 

Ciągle wyskakują Ci jakieś błędy, a Ty nie bardzo wiesz co z tym zrobić? 

Co roku zastanawiasz się, czy masz komplet dokumentów? 

Dzięki praktycznemu mini kursowi przygotujesz bez błędów sprawozdanie i wszystkie niezbędne dokumenty oraz szybko i bez stresu złożysz je w sądzie.

 

Jak pewnie widzisz sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności spółki to dwie różne rzeczy. Biuro rachunkowe nie zarządza spółką. Dlatego w komplecie dokumentów nie znajdziesz tego rodzaju sprawozdania. Jest to obowiązek zarządu. Ale jak już wiesz, z pewnym warunkach może być on zwolniony z konieczności jego sporządzania. 

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.