Archiwum

Jak zatrudnić Prezesa Zarządu w spółce z o.o.

jak zatrudnić prezesa zarządu

Jak zatrudnić osobę na stanowisko Prezesa Zarządu w spółce z o.o.?

Takie pytanie bardzo często pojawia się na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach czy konsultacjach biznesowych. Powołanie Prezesa Zarządu do spółki dokonywane jest na mocy uchwały podejmowanej przez wspólników. Kadencja na stanowisko tego typu trwa zazwyczaj do 3 do 5 lat, jednak zdarzają się przypadki, kiedy powołanie na zarząd ma charakter czasu nieokreślonego. Poniżej podpowiadamy, w oparciu o jaką umowę zatrudnić Prezesa Zarządu naszej firmy.

Zatrudnienie Prezesa Zarządu – jak to zrobić?

 

1. Zatrudnienie Prezesa Zarządu na umowę o pracę

Tutaj sprawa ma się tak samo jak z każdym innym pracownikiem. Zatrudniamy Prezesa Zarządu w oparciu o umowę o prace. Wiąże się to z takimi samymi obowiązkami jak w przypadku każdego innego pracownika. Istnieje konieczność prowadzenia teczki osobowej (odpowiednia dokumentacja związana  z umową o pracę), prowadzenie list obecności oraz ewidencji czasu pracy, prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, konieczność udziału w szkoleniach BHP oraz wykonywania badań medycyny pracy. Umowa o pracę ma też wielką wadę w przypadku spółki z o.o. i Prezesa Zarządu. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownika (czyli w tym wypadku Prezesa Zarządu) można pociągnąć do odpowiedzialności finansowej do maksymalnej wysokości 3 krotnej pensji. A więc mocno ograniczamy się jako wspólnicy w ewentualnym ukaraniu. Oczywiście w przypadku umowy o pracę mamy też prawo do urlopu, zwolnień lekarskich itp. Należy też pamiętać, że umowa o pracę charakteryzuje się bardzo wysokim kosztem utrzymania pracownika. Jeżeli Prezes Zarządu zarabia 5 tys zł netto, to realny koszt firmy (zwany całkowitym kosztem pracodawcy) sięga prawie 10 tys zł.

2. Umowa zlecenie – wzór

Drugą możliwością zatrudnienia członków zarządu jest zawarcie z nimi umowy zlecenie. Umowa zlecenie jest bardziej elastyczna od umowy o pracę, jednak wymaga od nas scharakteryzowania jakiego rodzaju czynności będą realizowane w ramach tego kontraktu. Tym samym w dość dokładny sposób należy określić działania zarządu. W umowie zlecenie nie ma mowy o płatnym urlopie, czy zwolnieniu lekarskim, nie ma tez obowiązku prowadzić list obecności czy BHP lub badań medycyny pracy. Od stycznia 2016 istnieje obowiązek potwierdzania ilości godzin w danym miesiącu jaką zleceniobiorca pracował na rzecz zleceniodawcy. Może to być drogą mailową lub jako dopisek na rachunek do umowy lub lista obecności. To my zleceniodawca decyduje, w jakiej formie przekazać rozliczenie. Dodatkowo została wprowadzona minimalna kwota jaką należy zarobić na godzinę. Na rok 2018 wynosi ona 13,70. Umowa zlecenie jest nie wiele tańszą umową, biorąc pod uwagę obowiązkowe składki ZUS. Jeżeli nasz Prezes Zarządu pracuje tylko dla nas to koszty takiej umowy będą zbliżone do kosztów umowy pracę.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

3. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu

Ostatnim sposobem, w jaki możemy wynagradzać członów zarządu, jest podjęcie uchwały przez wspólników o wysokości tego wynagrodzenia oraz częstotliwości jego wypłaty. Wspólnicy mogą podjąć jedną uchwałę np. na wynagrodzenie miesięczne w kwocie X zł. Mogą podejmować takie uchwały co miesiąc w zależności od zaangażowania zarządu. Takie wynagrodzenie jest wpłacane z konta spółki w kwocie netto. Spółka opłaca zaliczkę na podatek dochodowy i wystawia PIT11 – tak samo jak każdemu innemu pracownikowi. Wynagrodzenie nie podlega wówczas składkom ZUS. Odprowadzamy od niego tylko podatek dochodowy w wysokości 18% oraz po przekroczeniu progu 32%. Do tej formy wynagrodzenia nie jest potrzebna umowa ani potwierdzenie wypłaty.

Dowiedz się więcej na temat bezpiecznego prowadzenia firmy!

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.