Archiwum

Prezes Zarządu spółki z o.o. – jakie ma obowiązki oraz odpowiedzialność

Obowiązki prezesa zarządu

Spółka z o.o. to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia własnego biznesu w Polsce. Niezbędne do jej założenia jest posiadanie wspólnika, często nazywanego także udziałowcem. Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła działać i przynosić wymierne korzyści finansowe, wspólnicy są zobowiązani do powołania zarządu, na czele którego stoi Prezes Zarządu spółki z o.o. Jakie są obowiązki prezesa oraz jaka jest jego odpowiedzialność wobec prowadzonej działalności?

Obowiązki Prezesa Zarządu – podstawowe informacje

Prezes Zarządu to osoba sprawująca władze w spółkach kapitałowych. Stanowisko te jest powoływane przez zarząd spółki. To jedna z wielu różnic pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółkami osobowymi, w skład których wchodzą m.in. spółki cywilne, jawne, komandytowe. Tam z reguły postać Prezesa Zarządu nie występuje, a pieczę na działalnością firmy sprawuje bezpośredni właściciel lub dyrektor.

Główne obowiązki Prezesa Zarządu spółki z o.o. to przede wszystkim reprezentowanie firmy i dbanie o jej rozwój. Najważniejsza osoba w zarządzie spółki sprawuje kontrolę kierowniczą nad całokształtem działalności, wdraża nowe plany i strategię, koordynuje pracę podległych mu dyrektorów oraz odpowiada za poprawność finansową przedsiębiorstwa. Do podjęcia wielu decyzji lub wdrożenia nowych rozwiązań Prezes Zarządu potrzebuje pisemnej zgody jego członków. Firma pod kierownictwem osoby zajmującej stanowisko Prezesa Zarządu musi funkcjonować zgodnie z założeniami grupy i obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej prawem.

Spółka z o.o. – zakres obowiązków Prezesa Zarządu

Spółka z o.o. charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa finansowego. Dlaczego? W przypadku problemów finansowych spółki wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązanie majątkiem prywatnym. Ich odpowiedzialność ogranicza się jedynie do wysokości wniesionych do spółki udziałów. Taka forma prowadzenia własnego biznesu nie oznacza jednak, że w przypadku całkowitej niewypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością żaden z członków zarządu nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zadłużenie. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że jeśli egzekucja wobec firmy jest nieskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają w sposób solidarny odpowiada każdy członek zarządu spółki.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Obowiązki prezesa zarządu wobec wierzycieli spółki

Oznacza to, że wierzyciele spółki (osoby wobec których firma ma zaciągnięte długi) może zażądać spłaty zobowiązania od wybranego członka zarządu, od grupy członków bądź od wszystkich osób reprezentujących interesy firmy. W przypadku postępowania mającego na celu zwrócenie zadłużenia niezależna jest funkcja pełniona w zarządzie. Oznacza to, że za długi w taki sam sposób odpowiada Prezes Zarządu, wiceprezes lub zwykli członkowie grupy. W przypadku bankructwa spółki z o.o. Prezes Zarządu zobowiązany jest do złożenia wniosku o upadłość firmy. Zaniechanie tego obowiązku bądź spóźnienie może oznaczać bardzo przykre konsekwencje finansowe dla osoby sprawującej najwyższe stanowisko w zarządzie spółki. W takiej sytuacji Prezes Zarządu odpowiada majątkiem prywatnym za długi zaciągnięte przez firmę.

Warto dodać, że zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wykupić OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Rozszerzona wersja tego pakietu ochronnego może zawierać również ubezpieczenie od błędnie podjętych decyzji, które skutkują problemami finansowymi spółki.

 

Podstawowe obowiązki zarządu spółki z o.o.

Głównym zadaniem i obowiązkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarządzanie firmą w sposób uzgodniony wcześniej ze wspólnikami. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, zarząd ma nieograniczone prawa do reprezentowania spółki. Należy pamiętać, że podział obowiązków pomiędzy członkami zarządu przy prowadzeniu spraw spółki ma znaczenie tylko na wewnątrz. Dokonanie takiego podziału w żadnym stopniu nie wpływa na zakres odpowiedzialności w świetle przepisów stanowiących prawo. Zgodnie z art. 371 § 1 KSH, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, każdy z jego członków jest zobowiązany i uprawniony do wspólnego prowadzenia spraw spółki. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest specjalny zapis w statucie firmy. Zarząd spółki musi także prowadzić księgę udziałów oraz zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące danych firmy. Do podstawowych obowiązków zarządu należy także przygotowanie rocznych sprawozdań obrotowych i finansowych oraz przedstawienie raportów wspólnikom.

Dowiedz się więcej na temat bezpiecznego prowadzenia firmy!

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.