Restrukturyzacja – metoda na wyjście z tarapatów firmy

cze 2, 2020Firma w kryzysie

Wiele firm w czasach kryzysu gospodarczego ma spore problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Czasami pomimo wielu prób polubownego załatwienia sprawy jedyną metodą jest przeprowadzenie restrukturyzacji

Co znaczy „przeprowadzić restrukturyzację”?

Restrukturyzacja jest to postępowanie w wyniku którego dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością może zawrzeć z wierzycielami układ, na mocy którego spłaci wierzytelności na zasadach przyjętych przez obie strony bez konieczności ogłaszania upadłości i zakończenia działalności gospodarczej.

 

Jaki jest cel restrukturyzacji?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ust. 1 prawo restrukturyzacyjne).

 

Czym różni się upadłość od restrukturyzacji?

Upadłość jest to stan, w którym dłużnik stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, a stan ten utrzymuje się ponad 3 miesiące. Upadłość dotyczy dłużnika, który nie ma szans na wyjście ze stanu niewypłacalności i musi zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja również dotyczy dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, jednakże jej celem jest spłata wierzycieli bez konieczności zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Restrukturyzacja ma umożliwić dłużnikowi powrót do płynności finansowej. Restrukturyzacja jest alternatywą dla upadłości, ponieważ umożliwia niewypłacalnemu dłużnikowi wyjście z trudnej sytuacji finansowej i prowadzenie w dalszym ciągu działalności gospodarczej.

 

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

 

Kto może przeprowadzić restrukturyzację?

Zdolność restrukturyzacyjną co do zasady posiada przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna i inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Ustawodawca przyznał również zdolność restrukturyzacyjną:

  • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • wspólnikowi osobowych spółek handlowych, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólnikowi spółki partnerskiej.

Zdolności restrukturyzacyjnej przede wszystkim nie posiadają: Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, banki krajowe, Bank Gospodarstwa Krajowego, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, fundusze inwestycyjne (art. 4 prawa restrukturyzacyjnego). 

 

Jakie są sposoby na przeprowadzenie restrukturyzacji?

Ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery tryby postępowania restrukturyzacyjnego (art. 2 prawo restrukturyzacyjne):

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Justyna Broniecka

Justyna Broniecka

Autorka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego. Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Wykładała na uczelniach wyższych, uczestniczyła w licznych konferencjach jako prelegent. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia.

Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

Książki, które pomogą Ci w kryzysie:

Inne artykuły, które mogą Cię zaintesować:

Kiedy zarząd zapłaci za długi firmy?

Kiedy zarząd zapłaci za długi firmy?

Zarząd spółki z o.o. reprezentuje spółkę oraz podejmuje decyzje finansowe, w tym o zaciąganiu zobowiązań. Przez zaciąganie zobowiązań nie mam na myśli tylko wszelkiego rodzaju kredytów, ale również umów z wykonawcami, dostawcami i innych zamówień, które generują dla...

Jak zmienić warunki umowy o pracę?

Jak zmienić warunki umowy o pracę?

Nastał czas, kiedy firmy po kilkumiesięcznym zamrożeniu zaczęły wracać do swoich normalnych trybów zajęć. Wielu z nas przygląda się kosztom stałym, w tym kosztom osobowym. Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że będzie musiało dokonać pewnych korekt zatrudniania. I tutaj...

Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

Rozwiązywanie umów o pracę Jeżeli pracownik i pracodawca chcą rozwiązać umowę, które ich łączy to przede wszystkim należy zastanowić się w jakiej formie to przeprowadzić. Oczywiście najszybszą opcją jest porozumienie stron, w której uczestnicy dogadują się co do...

Czy spółka z o.o. jest dla mnie?

Wielu właścicieli firm zastanawia się nad tym, czy spółka z o.o. jest właściwym sposobem do prowadzenia swojego biznesu. Dzięki temu e-bookowi na pewno zbliżysz się do odpowiedzi na to pytanie.

Wypełnij formularz i pobierz darmowe materiały

Witaj, jestem Justyna!

Od prawie 10 lat edukuję i uświadamiam przedsiębiorców w tematach systemu podatkowego. Chce, abyś wiedział jakie masz możliwości oraz jakie konsekwencję mają Twoje poszczególne wybory.

ZUS to nie MUS to miejsce, w którym edukujemy przedsiębiorców w zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu. Z drugiej strony pokazujemy też, że istnieją ścieżki, dzięki którym można zapłacić mniejsze podatki.

ZUS to nie MUS to miejsce, w którym edukujemy przedsiębiorców w zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu. Z drugiej strony pokazujemy też, że istnieją ścieżki, dzięki którym można zapłacić mniejsze podatki.