Spółka z o.o.

Jak prowadzić firmę podczas postępowania restrukturyzacyjnego?

restrukturyzacja

Ten temat należy rozpocząć od tego, w jakich wypadkach i w jakich nie sąd przyjmie nasz wniosek lub nie. Podczas samego procesu restrukturyzacji pojawiają się nowe funkcje, które często pełnią dotychczasowi właściciele lub zarządcy firmy. Jednak nie musi tak być:

Czy sąd zawsze musi się zgodzić na postępowanie restrukturyzacyjne?

Sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Sąd odmówi otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego również, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu (art. 8 prawa restrukturyzacyjnego).

Przykład: Z propozycji układowych p. Kowalskiego wynika, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w znacznie mniejszym stopniu niż miałoby to miejsce w przypadku postępowania upadłościowego, zatem sąd oddalił wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Kiedy warto skorzystać z doradcy restrukturyzacyjnego?

Każde postępowanie restrukturyzacyjne, niezależnie od trybu, prowadzi się z udziałem nadzorcy lub zarządcy. Zgodnie z art. 24 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego nadzorcą lub zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zatem w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym bierze udział wykwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.

 

Jakie uprawnienia mają członkowie zarządu spółki z o.o. podczas restrukturyzacji?

Uprawnienia organu reprezentacyjnego sp. z o. o. uzależnione są od typu postępowania restrukturyzacyjnego.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu zarząd normalnie prowadzi sprawy sp. z o. o. bez ingerencji osób trzecich. Wybrany nadzorca może jedynie kontrolować czynności dokonane przez organ reprezentacyjny.

W przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym zarząd sp. z o. o. może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Oznacza to, że może prowadzić działalność gospodarczą, wykonywać usługi, prowadzić sprzedaż. Zarząd nie może natomiast bez zgody ustanowionego nadzorcy sądowego wykonywać czynności przekraczających zwykły zarząd. Uznanie danej czynności za czynność przekraczającą zwykły zarząd zależy od indywidualnej sytuacji spółki. Najczęściej za czynność przekraczającą zwykły zarząd, uznane będzie zawarcie umowy pożyczki w wysokości znacznie przekraczającej nie tylko kapitał zakładowy, lecz również obrót spółki lub zakup/sprzedaż nieruchomości należącej do spółki.

W postępowaniu sanacyjnym organ reprezentacyjny sp. z o. o. nie może wykonywać żadnych czynności. Wszystkie czynności wykonuje zarządca w imieniu własnym, lecz na rachunek spółki. Co ważne, czynności podjęte przez zarząd, po wyznaczeniu zarządcy uznaje się za nieważne.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

 Co to jest plan restrukturyzacji?

Plan restrukturyzacyjny jest obligatoryjnym dokumentem każdego postępowania restrukturyzacyjnego, który stanowi charakterystykę przedsiębiorstwa dłużnika. W planie tym należy zawrzeć analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, opis i przegląd środków restrukturyzacyjnych, które dłużnik chce wdrożyć, wraz z podaniem terminu wdrożenia (art. 10 prawa restrukturyzacyjnego).

 

Kto jakim majątkiem odpowiada w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

W przyspieszonym postępowaniu układowym ustala się skład masy układowej. Jest to mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika (art. 240 prawa restrukturyzacyjnego). Całe mienie dłużnika ma służyć spłacie wierzytelności.

W postępowaniu układowym również ustala się skład masy układowej, która obejmuje wszystkie rzeczy, jakie dłużnik posiada w dniu otwarcia postępowania. Ustalenie składu masy układowej następuje na podstawie spisu inwentarza, który obejmuje wszystkie składniki majątku dłużnika (art. 275 prawa restrukturyzacyjnego). Dłużnik odpowiada całym posiadanym majątkiem w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W postępowaniu sanacyjnym ustala się skład masy sanacyjnej na takich samym zasadach jak w postępowaniu układowym, czyli na podstawie sporządzonego spisu inwentarza. Dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem w postępowaniu (art. 296 prawa restrukturyzacyjnego).

Wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu nie ustala się składu masy układowej, z której mają być spłacone wierzytelności.

 (Artykuł przygotowany we współpracy z adwokatem Bartosz Majda)

 

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.