Jak prowadzić firmę podczas postępowania restrukturyzacyjnego?

cze 4, 2020Firma w kryzysie

Ten temat należy rozpocząć od tego, w jakich wypadkach  i w jakich nie sąd przyjmie nasz wniosek lub nie. Podczas samego procesu restrukturyzacji pojawiają się nowe funkcję, które często pełnią dotychczasowi właściciele lub zarządcy firmy. Jednak nie musi tak być:

Czy sąd zawsze musi się zgodzić na postępowanie restrukturyzacyjne?

Sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Sąd odmawia otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego również, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu (art. 8 prawa restrukturyzacyjnego).

Przykład: Z propozycji układowych p. Kowalskiego wynika, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w znacznie mniejszym stopniu niż miałoby to miejsce w przypadku postępowania upadłościowego, zatem sąd oddalił wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Kiedy warto skorzystać z doradcy restrukturyzacyjnego?

Każde postępowanie restrukturyzacyjne niezależnie od trybu prowadzone jest z udziałem nadzorcy lub zarządcy. Zgodnie z art. 24 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego nadzorcą lub zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zatem każde postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest z udziałem wykwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Jakie uprawnienia mają członkowie zarządu spółki z o.o. podczas restrukturyzacji?

Uprawnienia organu reprezentacyjnego sp. z o. o. uzależnione są od typu postępowania restrukturyzacyjnego.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu zarząd normalnie prowadzi sprawy sp. z o. o. bez ingerencji osób trzecich. Wybrany nadzorca może jedynie kontrolować czynności dokonane przez organ reprezentacyjny.

W przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym zarząd sp. z o. o. może dokonywać czynności zwykłego zarządu, czyli prowadzić działalność gospodarczą, wykonywać usługi, prowadzić sprzedaż. Zarząd nie może natomiast bez zgody ustanowionego nadzorcy sądowego wykonywać czynności przekraczających zwykły zarząd. Uznanie danej czynności za czynność przekraczającą zwykły zarząd zależy od indywidualnej sytuacji spółki. Najczęściej za czynność przekraczającą zwykły zarząd uznane będzie zawarcie umowy pożyczki w wysokości znacznie przekraczającej nie tylko kapitał zakładowy, lecz również obrót spółki lub zakup lub sprzedaż nieruchomości należącej do spółki.

W postępowaniu sanacyjnym organ reprezentacyjny sp. z o. o. nie może wykonywać żadnych czynności. Wszystkie czynności wykonuje zarządca w imieniu własnym, lecz na rachunek spółki. Co ważne, czynności podjęte przez zarząd, po wyznaczeniu zarządcy będą uznane za nieważne.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

 Co to jest plan restrukturyzacji?

Plan restrukturyzacyjny jest obligatoryjnym dokumentem każdego postępowania restrukturyzacyjnego, który stanowi charakterystykę przedsiębiorstwa dłużnika. W planie restrukturyzacyjnym zawarta powinna być analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, opis i przegląd środków restrukturyzacyjnych, które dłużnik chce wdrożyć, wraz z podaniem termin wdrożenia (art. 10 prawa restrukturyzacyjnego).

 

Kto jakim majątkiem odpowiada w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

W przyspieszonym postępowaniu układowym ustala się skład masy układowej. Jest to mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika (art. 240 prawa restrukturyzacyjnego). Całe mienie dłużnika ma służyć spłacie wierzytelności.

W postępowaniu układowym również ustala się skład masy układowej, która obejmuje wszystkie rzeczy jakie dłużnik posiada w dniu otwarcia postępowania. Ustalenie składu masy układowej następuje na podstawie spisu inwentarza, który obejmuje wszystkie składniki majątku dłużnika (art. 275 prawa restrukturyzacyjnego). Dłużnik odpowiada całym posiadanym majątkiem w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W postępowaniu sanacyjnym ustala się skład masy sanacyjnej na takich samym zasadach jak w postępowaniu układowym, czyli na podstawie sporządzonego spisu inwentarza. Dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem w postępowaniu (art. 296 prawa restrukturyzacyjnego).

Wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu nie ustala się składu masy układowej, z której mają być spłacone wierzytelności.

 (Artkuł przygotowany we współpracy z adwokatem Bartosz Majda)

Justyna Broniecka

Justyna Broniecka

Autorka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego. Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Wykładała na uczelniach wyższych, uczestniczyła w licznych konferencjach jako prelegent. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia.

Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

Książki, które pomogą Ci w kryzysie:

Inne artykuły, które mogą Cię zaintesować:

Kiedy zarząd zapłaci za długi firmy?

Kiedy zarząd zapłaci za długi firmy?

Zarząd spółki z o.o. reprezentuje spółkę oraz podejmuje decyzje finansowe, w tym o zaciąganiu zobowiązań. Przez zaciąganie zobowiązań nie mam na myśli tylko wszelkiego rodzaju kredytów, ale również umów z wykonawcami, dostawcami i innych zamówień, które generują dla...

Jak zmienić warunki umowy o pracę?

Jak zmienić warunki umowy o pracę?

Nastał czas, kiedy firmy po kilkumiesięcznym zamrożeniu zaczęły wracać do swoich normalnych trybów zajęć. Wielu z nas przygląda się kosztom stałym, w tym kosztom osobowym. Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że będzie musiało dokonać pewnych korekt zatrudniania. I tutaj...

Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

Rozwiązywanie umów o pracę Jeżeli pracownik i pracodawca chcą rozwiązać umowę, które ich łączy to przede wszystkim należy zastanowić się w jakiej formie to przeprowadzić. Oczywiście najszybszą opcją jest porozumienie stron, w której uczestnicy dogadują się co do...

Czy spółka z o.o. jest dla mnie?

Wielu właścicieli firm zastanawia się nad tym, czy spółka z o.o. jest właściwym sposobem do prowadzenia swojego biznesu. Dzięki temu e-bookowi na pewno zbliżysz się do odpowiedzi na to pytanie.

Wypełnij formularz i pobierz darmowe materiały

Witaj, jestem Justyna!

Od prawie 10 lat edukuję i uświadamiam przedsiębiorców w tematach systemu podatkowego. Chce, abyś wiedział jakie masz możliwości oraz jakie konsekwencję mają Twoje poszczególne wybory.

ZUS to nie MUS to miejsce, w którym edukujemy przedsiębiorców w zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu. Z drugiej strony pokazujemy też, że istnieją ścieżki, dzięki którym można zapłacić mniejsze podatki.

ZUS to nie MUS to miejsce, w którym edukujemy przedsiębiorców w zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu. Z drugiej strony pokazujemy też, że istnieją ścieżki, dzięki którym można zapłacić mniejsze podatki.