Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

Upadłość konsumencka – kiedy i kto może z niej skorzystać

upadłość

Od kilku lat w Polsce można ogłosić upadłość konsumencką. Dotyczy ona zarówno osób nieprowadzących firmy, jak i prowadzących firmę. Powoduje, że ostatecznie nasze zadłużenie zostaje w całości spłacone i ponownie możemy spokojnie żyć.

Co to jest upadłość gospodarcza i konsumencka?

Upadłość jest to stan, w którym dana osoba fizyczna stała się niewypłacalna, czyli utraciła zdolność do regulowania swoich zobowiązań, a stan ten trwa ponad 3 miesiące (art. 10 i art. 11 ust. 1 Pr Upad).

Upadłość mogą ogłosić spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (art. 5 Pr Upad i art. 4911 Pr Upad). 

Upadłość gospodarcza dotyczy spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Upadłość konsumencka odnosi się do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a jej ogłoszenie polega przede wszystkim na oddłużeniu niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzeniu długu w całości lub w części bądź spłacie zadłużenia.

Ogłoszenie upadłości następuje na podstawie wydanego przez sąd postanowienia. Ogłoszenie upadłości otwiera postępowanie, którego głównym celem jest spieniężenie majątku dłużnika i zaspokojenie jego wierzycieli. W przypadku osób fizycznych głównym celem jest oddłużenie (art. 2 Pr Upad).

“Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczych”

Poradnik rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości na temat założenia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Poprowadzi Cię i pomoże w wyborze najlepszej drogi na każdym etapie Twoich działań.

 Jak definiować stan niewypłacalności?

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące (art. 11 Pr Upad). Sformułowanie „utracić zdolność” odnosi się do faktycznej zdolności płatniczej – brak gotówki w kasie, jak i na rachunkach bankowych w wysokości pozwalającej na uregulowanie wymagalnych zobowiązań.

W praktyce brak zdolności regulowania swoich zobowiązań zwykle wiąże się z:

– zbyt dużą ilością kredytów, które często prowadzą do tzw. spirali kredytowej. Ostatecznie okazuje się, że kredytobiorca nie jest w stanie spłacać większości z nich. Natomiast kolejne instytucje finansowe nie chcą udzielać kolejnych kredytów.

– nagłą zmianą pracy na mniej płatną, co często prowadzi do braku spłaty miesięcznych zobowiązań,

– pogorszeniem stanu zdrowia swojego lub członka rodziny,

– rozwodami,

– błędnymi decyzjami finansowymi zarządu spółek, co ostatecznie w szczególnych wypadkach może prowadzić do zajęcia ich prywatnego majątku.

Oczywiście wymienione wyżej powody nie są jedynymi, które skutkować powinno złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Bardzo często upadłość kojarzy się z próbą oszustwa czy naciągania. Jednak w sporej części przypadków wiąże się to ze sporymi zmianami w życiu lub po prostu błędnymi decyzjami, które nie muszą być związane z nieuczciwym podejściem.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Jak definiować okres 3 miesięcy niewypłacalności?

Sytuacja każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą powinna być oceniana indywidualnie w odniesieniu do 3-miesięcznego okresu niewypłacalności. Okres 3-miesięcznej niezdolności do wykonywania zobowiązań ma miejsce gdy po upływie 3 miesięcy najstarsza z niezapłaconych należności stała się wymagalna.

Dla wielu z nas problematyczne jest stwierdzenie, że minęło już 3 miesiące od daty, kiedy nie regulujemy swoich zobowiązań. Nie powinniśmy liczyć tutaj 3 miesięcy wprost jako termin zapłaty, ale wziąć pod uwagę normalną sytuację firmy.

Aby lepiej to zrozumieć skupmy się na przykładzie firmy działającej sezonowo. Wyobraź sobie, że jesteś hodowcą warzyw. A więc prosto przywidzieć, że Twoje przychody skupiają się głównie w okresie letnim w miesiącach od maja do października. Aby Twoje warzywa urosły potrzebujesz często nawozów, nasion, które firmy handlujące dają Ci „w kredycie”. Bardzo często jest tak, że kupujesz nawozy w lutym. Twój dostawca wystawia Ci fakturę z terminem płatności 30 dni. Jednak Ty  i tak opłacasz je dopiero w czerwcu. I tak działa Twoja firma przez wiele lat. Aż w końcu następuje taki rok, w którym nadchodzi czerwiec, lipiec – a Ty nadal masz nieopłacone faktury. W takiej sytuacji 3 miesiące należałoby liczyć od czerwca, a więc masz czas na zgłoszenie upadłości po zakończeniu września (3 miesiące).

W tym przykładzie łatwo zauważyć, że terminy płatności na fakturach mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, niż to jak wygląda Twoja działalność w normalnym trybie. Nie ma jednak wątpliwości, że termin 3 miesięcy jest jednym z trudniejszych tematów do ustalenia przed sądem.

Więcej na temat upadłości dla firm, możesz przeczytać TUTAJ.

(Artykuł przygotowany we współpracy z adwokatem Bartosz Majda)

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.