Spółka z o.o.

Czy postępowanie restrukturyzacyjne jest tożsame z uniknięciem komornika?

upadłość

Wpływ rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika uzależnione będzie od trybu postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe ma wpływ na postępowania egzekucyjne.

Otwarcie postępowania oznacza zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Wówczas każdy wierzyciel do czasu zakończenia postępowania nie może złożyć wniosku egzekucyjnego do komornika (art. 224 ust. 2, art. 259 oraz art. 278 prawa restrukturyzacyjnego).

Zakaz wszczynania postępowania egzekucyjnego nie dotyczy wierzytelności nieobjętych układem, czyli takich, które nie zostały ujęte w układzie z wierzycielami.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Przykład:

Przeciwko p. Kowalskiemu toczą się postępowania egzekucyjne z wniosków jego wierzycieli, a także z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, których płatnikiem był p. Kowalski. Po otwarciu postępowania układowego postępowania z wniosków jego wierzycieli zostaną zawieszone. Dzieje się tak ponieważ znajdują się one w układzie, natomiast postępowanie egzekucyjne z wniosku ZUS może toczyć się dalej. Wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik, nie wchodzą do układu.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Postępowanie sanacyjne również wpływa na  postępowania egzekucyjne.

Otwarcie postępowania sanacyjnego oznacza zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych, a także zakaz wszczynania postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia postępowania sanacyjnego. Ograniczenia te dotyczą całej masy sanacyjnej, czyli nie może być wszczęte postępowania egzekucyjne, a wszczęte zostaną zawieszone w stosunku do całego majątku dłużnika.

Powyższy zakaz nie dotyczy roszczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci czy chociażby z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

 

Przykład:

Przeciwko p. Kowalskiemu toczą się postępowania egzekucyjne z wniosków jego wierzycieli, a także z wniosku byłej żony o zapłatę zaległych alimentów. Po otwarciu postępowania sanacyjnego, wszystkie postępowania egzekucyjne z wniosków jego wierzycieli zostaną zawieszone, albowiem dotyczą jego majątku. Natomiast postępowanie egzekucyjne z wniosku byłej żony może toczyć się dalej. Dzieje się tak, albowiem są to wierzytelności alimentacyjne, których można dochodzić pomimo ogólnego zakazu nieprowadzenia postępowań egzekucyjnych z majątku dłużnika.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić firmę podczas postępowania restrukturyzacyjnego, zapraszam Cię do przeczytania TEGO artykułu.

(Artykuł przygotowany we współpracy z adwokatem Bartosz Majda)

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.