Zatrudnianie i rozliczanie pracowników

Umowa zlecenie, czy umowa o dzieło?

spółka komandytowa

Umowa zlecenie należy do jednej z najczęściej wykorzystywanych umów cywilno – prawnych. Jednak należy od niej opłacać składki ZUS, dlatego przedsiębiorcy często na siłę próbują stosować umowy o dzieło. Pytanie, czy tak można oraz kiedy i na jakich zasadach.

Umowa zlecenie

Jest to umowa starannego wykonywania czynności. Mówi się tutaj o zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania konkretne czynności. Najczęściej umowa taka rozliczana jest za pomocą stawki za godzinę pracy. Może być również rozliczana w cyklach tygodniowych, czy miesięcznych – np. za wykonywanie czynności przez cały miesiąc należy się wynagrodzenie w wysokości X zł. Umowa ta jednak różni się od umowy o pracę i nie ma tutaj podległości służbowej, czy konkretnie określonych godzin pracy. Relacje, jakie panują pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą są zdecydowanie luźniejsze, niż w przypadku umowy o pracę. Ten rodzaj umowy może być zawarty dowolną ilość razy zarówno na czas określony, jak i nieokreślony.

Składki  ZUS i podatek w umowach zlecenie

Umowa zlecenie co do zasady podlega pod składki ZUS. Opłacamy tutaj obowiązkowo składkę od wynagrodzenia pracownika – emerytalną, rentową, zdrowotną. Pracodawca również opłaca swoją część składki emerytalnej i rentowej i dodatkowo wypadkową, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Składka chorobowa odpowiedzialna za płatne zasiłki jest dobrowolna i jeżeli zleceniobiorca zadeklaruje chęć jej opłacania, to odciągana jest od jego wynagrodzenia brutto.

Oczywiście jak to w Polsce bywa, jest tutaj kilka wyjątków. Pierwszy z nich to taki, że osoby uczące się, które nie ukończyły 26 lat, nie opłacają od tej umowy składek i podatku. A tym samym dla nich wynagrodzenie brutto = wynagrodzenie netto.

Drugi wyjątek to osoby, które sobie „dorabiają”. Jeżeli pracują na etacie i ich wynagrodzenie wynosi minimalną krajową lub więcej to od umowy zlecenie jest opłacana składka zdrowotna oraz podatek dla osób powyżej 26 roku życia.

Warto w tym miejscu również dodać, że od kilku lat należy stosować tzw. minimalną stawkę za godzinę pracy. Na rok 2022 wynosi ona 19,70zł brutto za godzinę.

Przykłady umowy zlecenie

– testowanie oprogramowania

– sprzątanie

– przygotowywanie grafik

– uzupełnianie druków

– pozyskiwanie klientów

– wykładanie towarów na półki sklepowe

– pakowanie/rozpakowywanie towarów

– pielenie ogródka

– składanie długopisów

– wykonywanie telefonów do klientów

– prowadzenie szkoleń/prezentacji sprzedażowych

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową o rezultat. To w praktyce oznacza, że umawiamy się na stawkę za wykonanie konkretnego przedmiotu umowy. Z uwagi na brak składek ZUS od tej umowy wielu przedsiębiorców kombinuje i chce na siłę zamienić umowę zlecenie na dzieło. Zamiast sprzątania pojawia się posprzątanie pokoju/powierzchni o X m2. Pytanie, czy zmiana formy czasownika, cokolwiek zmienia? Nadal płacimy za czynność sprzątania – tym samym powinna to nadal być umowa zlecenie. Umowy o dzieło powszechnie stosuje się w branży IT, ale nie tylko. Umowa o dzieło z uwagi na fakt, że jest zawarta w celu wykonania konkretnego dzieła musi mieć zawsze określone ramy czasowe oraz konkretne wynagrodzenie za dzieło, a nie np. za godzinę. W przypadku stawki godzinowej jest to umowa zlecenie.

Składki ZUS i podatek w umowach o dzieło

Umowa o dzieło nie podlega pod składki ZUS. Opłacamy od niej jedynie podatek. Warto jednak pamiętać, że jest jeden wyjątek. W przypadku, gdy zatrudniamy kogoś na umowę o pracę i z tą samą osobą chcemy podpisać umowę o dzieło musimy wtedy opłacać od niej takie same składki jak od umowy o pracę. Rząd wprowadził tą zasadę wiele lat temu w celu uniknięcia sytuacji, gdzie przedsiębiorcy na etacie wypłacali minimalną krajową, a resztę na umowach o dzieło. Od momentu, gdy tak zawierane umowy były w pełni oskładkowane proceder ten przestał być stosowany.

Od umowy o dzieło zawsze opłacamy podatek dochodowy. Niestety zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia nie obowiązuje w przypadku umów o dzieło. Bez względu na wiek zawsze opłacamy podatek dochodowy (PIT).

W tym miejscu warto też przypomnieć, że obecnie fakt zawierania umowy o dzieło należy w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia zgłosić do ZUS-u. Wyjątkiem są firmy, które nie są płatnikami ZUS-u (czyli za nikogo w firmie nie jest opłacany ZUS i nikt nie jest zgłoszony).

Przykłady umowy o dzieło

– przygotowanie grafiki

– napisanie wpisu na bloga

– przygotowanie filmu na media społecznościowe

– przygotowanie prezentacji ( np. dokument w power poincie)

– napisanie modułu programistycznego

– przygotowanie projektu architektonicznego

– przygotowanie poradnika

– obróbka fotografii

– przygotowanie komiksu

– przygotowanie opisu produktu

Jak pewnie zauważasz umowa o dzieło i zlecenie jednak różnią się od siebie i można je wykorzystywać – ale każdą w innych sytuacjach. Ogromna większość umów cywilno-prawnych to umowy zlecenie. Umowy o dzieło można stosować zdecydowanie rzadziej.

Wszelkie Twoje wątpliwości dotyczące Umowy o dzieło z pewnością rozwieje nasz poradnik.

“Umowa o dzieło w pytaniach i odpowiedziach”

to niezwykle obszerny poradnik, który rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości, na temat tej formy zatrudnienia. 

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.