Archiwum

Jakie są możliwości związane z rozwiązaniem umowy w postępowaniu upadłościowym?

spółka pracownicza

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy rozpoczyna okres zmierzający do jego likwidacji. W tym okresie obowiązki wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej wykonuje powołany syndyk. To na nim spoczywa zatem uregulowanie sytuacji pracowników upadłego przedsiębiorcy.

Liczba zatrudnionych u upadłego przedsiębiorcy pracowników determinować będzie zasady ich zwalniania.

Syndyk w imieniu upadłego pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników stosował będzie zasady rozwiązywania stosunku pracy wynikające z Kodeksu Pracy.

Więcej na temat rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę możesz przeczytać TUTAJ.

Inne przepisy będą miały zastosowanie do upadłego pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Wówczas syndyk skorzysta z przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Konieczne zatem będzie przestrzeganie zasad wynikających ze zwolnień grupowych.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

 Ogłoszenie upadłości pracodawcy wymusza zwolnienie wszystkich zatrudnionych pracowników, zatem zwolnieniu podlegają również pracownicy objęci szczególną ochroną (art. 411 KP).

 Możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony do 1 miesiąca, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostały okres wypowiedzenia (art. 361 KP).

Co istotne, skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca nie skraca wymiaru zwolnienia na poszukiwanie pracy, który trwa 3 dni robocze (art. 37 § 2 pkt 2 KP).

 Nie jest również konieczna konsultacja wypowiedzenia o pracę na czas nieokreślony z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika (art. 411 KP).

 Pracodawca obowiązany jest do wypłaty wszystkich wynagrodzeń. Roszczenia ze stosunku pracy nie wymagają zgłoszenia jak w przypadku innych wierzytelności, umieszczane są w spisie wierzytelności z urzędu i należą do I kategorii należności, które są zaspokajane jako pierwsze (art. 237 oraz art. 342 ust. 1 pkt 1 PrUpad).

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.