Firma w kryzysie, Zatrudnianie i rozliczanie pracowników

Jakie są możliwości związane z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikami?

pracownicy

Każdy pracodawca może rozwiązać zawartą umowę o pracę. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie określone są w Kodeksie pracy i uzależnione są zarówno od rodzaju umowy, jak i stażu pracy zwalnianego pracownika.

Rozwiązanie umowy o może nastąpić poprzez (art. 30 § 1 KP):

 • porozumienie stron, w którym pracodawca ustala z pracownikiem indywidualne warunki zakończenia współpracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem terminów wypowiedzenia uzależnionych od stażu pracy pracownika,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia – tzw. dyscyplinarnie, przede wszystkim w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • upływ czasu, na który była zawarta.

Wypowiedzenie o pracę musi nastąpić w formie pisemnej z pouczeniem o przysługującym prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 3 i 5 KP).

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony lub bez zachowania terminu wypowiedzenia powinno zawierać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie (art. 30 § 4 KP).

W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli w przypadku trudnej sytuacji finansowej pracodawcy, rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na podstawie porozumienia lub za wypowiedzeniem.

W okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z przysługującymi premiami i nagrodami. Pracodawca może w tym okresie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 362 KP).

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Co stanie się z urlopem pracownika po rozwiązaniu stosunku pracy?

Każdy pracownik przed zakończeniem stosunku pracy musi ponadto, wykorzystać przysługujący, niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 1671 KP). Jeżeli dni urlopowe nie zostaną w całości wykorzystane, pracodawca obowiązany będzie do wypłaty ekwiwalentu (art. 171 § 1 KP).

W przypadku okresu wypowiedzenia trwającego co najmniej dwa tygodnie, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi (art. 37 KP):

 • 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
 • 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony poprzedzone musi być zawiadomieniem zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika, chyba, że organizacja taka nie działa na terenie zakładu pracy (art. 38 KP).

Oprócz powyższych obowiązków, pracodawca musi pamiętać o wydaniu świadectwa pracy oraz wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń.

“Jak poprawnie zatrudniać pracowników”

Doszedłeś do momentu, gdzie potrzebujesz rąk do pomocy? Ale kiedy tylko po myślisz o zatrudnieniu kogoś od razu czujesz spory stres związany z administracją?

Pracodawca nie może zwolnić pracowników objętych szczególną ochroną:

 • pracownika w wieku przedemerytalnym (art. 39 KP),
 • pracownicy w ciąży i na urlopie macierzyńskim (art. 177 § 1 KP),
 • pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 5 KP),
 • pracownika na urlopie wychowawczym (art. 1868 KP),
 • pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego (art. 196 KP),
 • pracownika w trakcie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności (art. 41 KP)

chyba, że pracownik dopuścił się przewinienia uzasadniającego rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. 

Jeżeli interesuje Cię temat  możliwości zmiany warunków umowy o pracę, zachęcam Cię do przeczytania TEGO artykułu. Natomiast o zwolnieniach grupowych możesz przeczytać TUTAJ.

(Artykuł przygotowany we współpracy z adwokatem Bartosz Majda)

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.