Jakie są możliwości związane z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikami?

cze 5, 2020Firma w kryzysie, Zatrudnianie i rozliczanie pracowników

Każdy pracodawca może rozwiązać zawartą umowę o pracę. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie określone są w Kodeksie pracy i uzależnione są zarówno od rodzaju umowy jak i stażu pracy zwalnianego pracownika.

Rozwiązanie umowy o może nastąpić poprzez (art. 30 § 1 KP):

 • porozumienie stron, w którym pracodawca ustala z pracownikiem indywidualne warunki zakończenia współpracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem terminów wypowiedzenia uzależnionych od stażu pracy pracownika,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia – tzw. dyscyplinarnie, przede wszystkim w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • upływ czasu, na który była zawarta.

Wypowiedzenie o pracę musi nastąpić w formie pisemnej z pouczeniem o przysługującym prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 3 i 5 KP).

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony lub bez zachowania terminu wypowiedzenia powinno zawierać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie (art. 30 § 4 KP).

W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli w przypadku trudnej sytuacji finansowej pracodawcy, rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na podstawie porozumienia lub za wypowiedzeniem.

W okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z przysługującymi premiami i nagrodami. Pracodawca może w tym okresie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 362 KP).

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

 

Co stanie się z urlopem pracownika po rozwiązaniu stosunku pracy?

Każdy pracownik przed zakończeniem stosunku pracy musi ponadto, wykorzystać przysługujący, niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 1671 KP). Jeżeli dni urlopowe nie zostaną w całości wykorzystane, pracodawca obowiązany będzie do wypłaty ekwiwalentu (art. 171 § 1 KP).

W przypadku okresu wypowiedzenia trwającego co najmniej dwa tygodnie, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi (art. 37 KP):

 • 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
 • 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony poprzedzone musi być zawiadomieniem zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika, chyba, że organizacja taka nie działa na terenie zakładu pracy (art. 38 KP).

Oprócz powyższych obowiązków, pracodawca musi pamiętać o wydaniu świadectwa pracy oraz wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń.

 

Pracodawca nie może zwolnić pracowników objętych szczególną ochroną:

 • pracownika w wieku przedemerytalnym (art. 39 KP),
 • pracownicy w ciąży i na urlopie macierzyńskim (art. 177 § 1 KP),
 • pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 5 KP),
 • pracownika na urlopie wychowawczym (art. 1868 KP),
 • pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego (art. 196 KP),
 • pracownika w trakcie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności (art. 41 KP)

chyba, że pracownik dopuścił się przewinienia uzasadniającego rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

(Artykuł przygotowany we współpracy z adwokatem Bartosz Majda)

jak poprawnie zatrudniac pracownikow

"Papierologia" pracownicza, wytłumaczona ludzkim językiem

Justyna Broniecka

Justyna Broniecka

Autorka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego. Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Wykładała na uczelniach wyższych, uczestniczyła w licznych konferencjach jako prelegent. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia.

Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

Książki, które pomogą Ci w zatrudnianiu i zarządaniu pracownikami:

Inne artykuły, które mogą Cię zaintesować:

Umowa zlecenie z uczniem lub studentem – jak to wygląda?

Umowa zlecenie z uczniem lub studentem – jak to wygląda?

Od dawna wiadomo, że wśród przedsiębiorców istnieje takie przekonanie, że nie warto zatrudniać studentów i uczniów na umowie o prace. Lepiej dać zlecenie, bo będą mniejsze koszty. Rzeczywiście w wielu przypadkach wynagrodzenie brutto będzie wynosiło tyle samo co...

Jak bezpiecznie stosować umowę o dzieło po zmianach 2021?

Jak bezpiecznie stosować umowę o dzieło po zmianach 2021?

Od stycznia 2021 każdą umowę o dzieło należy zgłaszać do ZUS-u. Sama taka konieczność wzbudza w wielu przedsiębiorcach obawy, czy oby na pewno powinniśmy z niej skorzystać. Część firm decyduje się na rozliczenie wynagrodzenia na umowach zlecenia. Pomimo zdecydowanie...

Umowa o dzieło, czy umowa zlecenie po zmianach 2021

Umowa o dzieło, czy umowa zlecenie po zmianach 2021

  Ustawy związane z pomocą dla przedsiębiorców tzw. tarcze antykryzysowe, poza zapisami związanymi z pomocą, zawierają również sporo „przemyconych” przepisów, które nie będą długofalowo działały pozytywnie na firmy w Polsce. Jedną z takich zmian jest konieczność...

Zatrudniasz pracowników?

Pobierz bezpłatne wzory dokumentów do umów zlecenie, o dzieło i o pracę

Witaj, jestem Justyna!

Od prawie 10 lat edukuję i uświadamiam przedsiębiorców w tematach systemu podatkowego. Chce, abyś wiedział jakie masz możliwości oraz jakie konsekwencję mają Twoje poszczególne wybory.

ZUS to nie MUS to miejsce, w którym edukujemy przedsiębiorców w zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu. Z drugiej strony pokazujemy też, że istnieją ścieżki, dzięki którym można zapłacić mniejsze podatki.