Kiedy mówimy o zwolnieniach grupowych?

cze 8, 2020Firma w kryzysie, Zatrudnianie i rozliczanie pracowników

Jeżeli trudna sytuacja finansowa pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników wymusza na nim rozwiązanie umów o pracę z większą ilością pracowników, powinien sprawdzić, czy zwolnienia nie będą uznane za zwolnienie grupowe, z którymi wiążą się dodatkowe obowiązki pracodawcy. Warunki grupowego zwolnienia reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników może rozwiązać umowy o pracę za porozumiem stron lub za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracowników.

Powyższa ustawa ma zastosowanie, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej (art. 1 ZwolGrupU):

 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Podjęcie przez pracodawcę decyzji o zwolnieniach grupowych wiąże się z następującymi obowiązkami:

 • przeprowadzenie konsultacji z zakładową organizacją związkową lub w przypadku jej braku wybranymi przedstawicielami pracowników (art. 2 ust. 1 ZwolGrupU),
 • pisemne zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej oraz powiatowego urzędu pracy o zamiarze grupowego zwolnienia wraz z podaniem przyczyny, liczby zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grup zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresu, w ciągu którego nastąpi zwolnienie grupowe, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem (art. 2 ust. 3 i 6 ZwolGrupU),
 • zawarcie porozumienia w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia o zamiarze grupowego zwolnienia z zakładową organizacją związkową regulującego warunki zwolnienia lub w przypadku jej braku ustalenie zasad zwolnienia w regulaminie (art. 3 ust. 1 i ust. 5 ZwolGrupU)
 • zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustalonych warunkach zwolnienia (art. 4 ust. 1 ZwolGrupU).

Wypowiedzenie nie może nastąpić wcześniej niż po zawiadomieniu powiatowego urzędu pracy o ustalonych warunkach zwolnienia, natomiast rozwiązanie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia powiatowego urzędu pracy (art. 6 ZwolGrupU).

 

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Zwolnienie grupowe z przyczyn wyłącznie niedotyczących pracowników wiąże się z koniecznością wypłaty odprawy, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy i ustalana jest według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 8 ZwolGrupU).

W ramach grupowego zwolnienia pracodawca może zwolnić osoby przebywające na urlopie trwającym co najmniej 3 miesiące lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności (art. 5 ust. 3 ZwolGrupU).

Pracownikom objętym szczególną ochroną pracodawca może wyłącznie wypowiedzieć warunki pracy lub płacy, bez możliwości wypowiedzenia umowy o pracę (art. 5 ust. 5 ZwolGrupU).

W sprawach nieuregulowanych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się przepisy Kodeksu pracy (art. 12 ZwolGrupU), zatem pracodawca obowiązany jest:

 • dochować okresów wypowiedzenia,
 • udzielić zaległego urlopu i w miarę potrzeby wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • udzielić zwolnienia na poszukiwanie pracy,
 • wydać świadectwa pracy,
 • wyrejestrować pracowników z ubezpieczeń.

WAŻNE!

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, może rozwiązać umowy o pracę z mniejszą ilością osób niż określone w art. 1 ZwolGrupU, wyłącznie z przyczyny niedotyczącej pracowników. Pracodawca w takim wypadku nie musi podejmować opisanych działań, obowiązany jest wyłącznie do wypłaty odprawy uzależnionej od stażu pracy (art. 10 ust. 1 ZwolGrupU).

jak poprawnie zatrudniac pracownikow

"Papierologia" pracownicza, wytłumaczona ludzkim językiem

Justyna Broniecka

Justyna Broniecka

Autorka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego. Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Wykładała na uczelniach wyższych, uczestniczyła w licznych konferencjach jako prelegent. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia.

Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

Książki, które pomogą Ci w zatrudnianiu i zarządaniu pracownikami:

Inne artykuły, które mogą Cię zaintesować:

Jak poprawnie zatrudniać uczniów i studentów podczas wakacji?

Jak poprawnie zatrudniać uczniów i studentów podczas wakacji?

Bardzo często w okresie wakacji zatrudniamy pracowników sezonowo - na 1, 2, 3 miesiące. Niestety często popełniamy przy tym błędy, nie dopilnujemy pewnych formalności, a potem przychodzą kontrole i są problemy. W tym artykule omówię jakich błędów unikać podczas...

Jak naliczać i opłacać składki ZUS w umowie zlecenie?

Jak naliczać i opłacać składki ZUS w umowie zlecenie?

Istnieje przekonanie, że umowa zlecenia ma takie same koszty, jak umowa o pracę. Rzeczywiście składki ZUS opłaca się prawie tak samo jak w przypadku umowy o pracę, jednak jak to w Polsce bywa istnieje sporo wyjątków. Wysokość składek ZUS Składka emerytalna Składka ta...

10 błędów przy zawieraniu umowy – zlecenie

10 błędów przy zawieraniu umowy – zlecenie

Umowa o pracę oraz umowa-zlecenie są to najczęściej spotykane umowy na Polskim rynku pracy. Czym zatem różnią się te dwie formy zatrudnienia? Według definicji stosunku pracy wskazanej w art. 22 kp, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do...

Czy spółka z o.o. jest dla mnie?

Wielu właścicieli firm zastanawia się nad tym, czy spółka z o.o. jest właściwym sposobem do prowadzenia swojego biznesu. Dzięki temu e-bookowi na pewno zbliżysz się do odpowiedzi na to pytanie.

Wypełnij formularz i pobierz darmowe materiały

Witaj, jestem Justyna!

Od prawie 10 lat edukuję i uświadamiam przedsiębiorców w tematach systemu podatkowego. Chce, abyś wiedział jakie masz możliwości oraz jakie konsekwencję mają Twoje poszczególne wybory.

ZUS to nie MUS to miejsce, w którym edukujemy przedsiębiorców w zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu. Z drugiej strony pokazujemy też, że istnieją ścieżki, dzięki którym można zapłacić mniejsze podatki.