Kiedy stosować wynagrodzenie dla zarządu, a kiedy wynagrodzenie dla wspólników?

cze 20, 2022Spółka z o.o.

Nowy Ład, nowe przepisy, ciągłe zmiany już istniejących, to obecnie rzeczywistość wszystkich Polaków. Powoduje to konieczność nieustannego śledzenia tych zmian. Od stycznia 2022 r. wraz z Nowym Ładem, zmieniły się również nieco zasady wypłacania wynagrodzenia zarządu spółki z o.o., co spowodowało u wielu przedsiębiorców konieczność zastanowienia się nad korzystniejszym rozwiązaniem, jakim jest wynagrodzenie dla wspólników.

Wynagrodzenie dla zarządu spółki – czym ono jest?

 Zarząd spółki najczęściej powoływany jest na mocy uchwały wspólników i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Zarząd może też być zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, czy też umowy o pracę. Swoje działania na rzecz spółki może wykonywać nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem. To drugie rozwiązanie jest jednak bardziej zalecane – ze względów podatkowych. Wynagrodzenie zarządu z tytułu powołania jest ustalane przez wspólników i zatwierdzane uchwałą.

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia członka zarządu?

 Tak naprawdę, to wysokość wynagrodzenia zależy tylko i wyłącznie od wspólników. Należy jednak pamiętać, aby była ona adekwatna do przychodów spółki. Wynagrodzenie członka zarządu ustalane jest na mocy uchwały i jest ono bardzo elastyczne, można je właściwie co miesiąc zmieniać. Wspólnicy spółki decydują również o częstotliwości wypłacania wynagrodzenia, czy będzie ono wypłacane miesięcznie, kwartalnie, czy może rocznie. Warto również zauważyć, iż w skład tego wynagrodzenia nie muszą wchodzić tylko i wyłącznie wartości pieniężne, mogą to być również niepieniężne świadczenia takie jak korzystanie z samochodu służbowego, komórki, laptopa, czy prywatnej opieki medycznej.

Oczywiście w przypadku zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, zastosowanie tutaj będą miały przepisy określające zasady zawierania tego typu umów. To najczęściej związane jest z wieloma czynnościami administracyjnymi oraz konieczności opłacenia ZUS-u i podatku.

 

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Jakie zmiany wprowadza Nowy Ład, jeśli chodzi o wynagrodzenie dla zarządu?

 Po podjęciu uchwały, która określa zasady wynagrodzenia dla zarządu, staje się ona częścią dokumentacji spółki, której nie ma potrzeby zgłaszać do sądu czy urzędu. Jednakże należy pamiętać o okazaniu jej w przypadku kontroli, wówczas jest ona podstawą do wypłaty wynagrodzenia zarządowi. Od takiego wynagrodzenia od stycznia 2022 roku opłaca się składkę zdrowotną wynoszącą 9% od podstawy brutto oraz podatek liczony wg progów podatkowych.

Zawarcie z członkiem zarządu umowy o pracę, czy umowy zlecenia pociąga za sobą konieczność naliczenia i odprowadzenia przez spółkę z o.o. składek społecznych i zdrowotnych na ogólnych zasadach stosowanych w tego rodzaju umowach.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Czym jest wynagrodzenie dla wspólników spółki z o.o.?

 Wspólnikami spółki są właściciele jej udziałów. Mogą pełnić oni również rolę zarządu spółki, co w przypadku małych firm jest dość powszechne w Polsce, ale nie jest to konieczne. Do zarządu może zostać powołana również osoba, która nie jest wspólnikiem w spółce. Co do zasady wspólnicy wpłacają kapitał i oczekują na zyski z firmy wypłacane w postaci dywidendy.

Jak już mówiliśmy zarząd i wspólnicy to bardzo często te same osoby, które przy okazji wykonują większość prac na rzecz spółki. Mimo wszystko kodeks spółek handlowych definiuje zakres zadań członków zarządu i pozwala na to, aby właściciele udziałów wykonywali pracę na rzecz spółki za wynagrodzeniem. Jednak trzeba mocno zaznaczyć, że wynagrodzenie to należy się za prace inne niż te w obowiązkach zarządu.

Art. 176 kodeksu spółek handlowych definiuje wykonywanie przez wspólnika tzw. cyklicznych niepieniężnych świadczeń na rzecz spółki, za które wspólnik może otrzymać wynagrodzenie. Czynności te – ich rodzaj oraz zakres, powinny być określone w umowie spółki, która jak wiadomo, musi być zgłoszona w sądzie, jak również każda zmiana w jej treści.

Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku, lecz nie może ono przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

 

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia dla wspólników spółki?

 Skoro rodzaj i zakres wykonywanej przez wspólnika pracy na rzecz spółki musi być wpisany w umowę, to czy wynagrodzenie również? Teoretycznie tak, aczkolwiek obecnie stosuje się najczęściej zapis, że wartości tego wynagrodzenia będą odnosiły się do rzeczywistych stawek rynkowych i każdorazowo to wspólnicy osobną uchwałą będą o tym decydowali. To powoduje większą elastyczność tych zapisów i możliwości wypłaty.

Od wynagrodzenia wspólnika opłaca się podatek wg progów podatkowych. Jednak nie ma obowiązku opłacać składek ZUS. Właśnie z tego powodu tak wiele osób próbuje zamienić wynagrodzenie dla zarządu na wynagrodzenie wspólników. To na co należy zwrócić uwagę to podatek VAT. Jeżeli wspólnik prowadzi poza spółką jednoosobową działalność gospodarczą i jest w niej podatnikiem podatku VAT, wtedy do takiego wynagrodzenia należy ten podatek doliczyć. Upraszczając sprawę – dla wspólników, którzy osiągają dochody do 200 tys rocznie i nie są VAT-owcami z innego tytułu takie wynagrodzenie pozostanie bez VAT. W przeciwnym wypadku należy doliczyć podatek do wartości wynagrodzenia.

 

Tak więc podsumowując, wynagrodzenie członka zarządu najczęściej jest ustalane przez wspólników spółki uchwałą, która określa jego wysokości, sposób i termin wypłaty. Można je zmienić w dowolny momencie i nie ma konieczności tej zmiany zgłaszać do sądu czy urzędu, wystarczy uchwała, która znajdować się będzie w dokumentacji spółki. Od stycznia 2022 r, wynagrodzenie dla członka zarządu obarczone zostało obowiązkiem uiszczenia składki zdrowotnej w wysokości 9%.W przypadku wynagrodzenia dla wspólnika spółki zakres i rodzaj wykonywanych przez niego prac musi być określony w umowie spółki i zgłoszony do sądu. Za pracę na rzecz spółki może on otrzymać wynagrodzenie, od którego nie ma obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Justyna Broniecka

Justyna Broniecka

Autorka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego. Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Wykładała na uczelniach wyższych, uczestniczyła w licznych konferencjach jako prelegent. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia.

Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

Książki i kursy, które pomogą Ci w prowadzeniu firmy w formie spółki z o.o.:

Inne artykuły, które mogą Cię zaintesować:

Dywidenda w spółce z o.o. – zasady wypłaty

Dywidenda w spółce z o.o. – zasady wypłaty

Każdy, kto posiada udziały w spółce z o.o., powinien wiedzieć czym jest dywidenda, a także, kiedy i jak można ją wypłacać. W tym wpisie zajmiemy się zasadami, jakimi należy się kierować wypłacając dywidendę. Czym jest dywidenda? Spółkę do życia powołują wspólnicy,...

Jak wnieść aport do Spółki z o.o.

Jak wnieść aport do Spółki z o.o.

Bardzo wielu przedsiębiorców chce zmienić formę prowadzenia swojej firmy z JDG na spółkę. Można to zrobić na trzy sposoby. Otworzyć spółkę i zamknąć JDG, można przekształcić spółkę, ale też można wnieść aport do spółki. I właśnie dziś wyjaśniamy na co zwrócić uwagę....

Czy spółka z o.o. jest dla mnie?

Wielu właścicieli firm zastanawia się nad tym, czy spółka z o.o. jest właściwym sposobem do prowadzenia swojego biznesu. Dzięki temu e-bookowi na pewno zbliżysz się do odpowiedzi na to pytanie.

Wypełnij formularz i pobierz darmowe materiały

Witaj, jestem Justyna!

Od prawie 10 lat edukuję i uświadamiam przedsiębiorców w tematach systemu podatkowego. Chce, abyś wiedział jakie masz możliwości oraz jakie konsekwencję mają Twoje poszczególne wybory.

ZUS to nie MUS to miejsce, w którym edukujemy przedsiębiorców w zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu. Z drugiej strony pokazujemy też, że istnieją ścieżki, dzięki którym można zapłacić mniejsze podatki.