Spółka z o.o.

Zwolnienie z podatku minimalnego – kto i kiedy NIE musi go płacić.

Mężczyzna w garniturze, trzymający portfel i liczący pieniądze. Na dole obrazka napis"zwolnienie z podatku minimalnego"

Wraz z nowym rokiem 2024, podmioty prawne, które opłacają podatek CIT, czyli również spółki z o.o., muszą liczyć się z obowiązkiem płacenia tzw. podatku minimalnego. Dotyczy on tych podmiotów, które nie wypracowały zysku na odpowiednim poziomie, określonym przez ustawodawcę. Czy zatem każda spółka, która poniosła stratę w danym roku, będzie musiała zapłacić podatek minimalny? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Przepisy dotyczące podatku minimalnego nie są nowe (zostały wprowadzone w styczniu 2022r.), lecz do końca roku 2023 pozostawały zawieszone. Teraz, wraz z nadejściem roku 2024, zaczynają one już niestety obowiązywać. 

 

Czym jest podatek minimalny?

Podatek minimalny to rodzaj podatku, jaki od stycznia 2024 będą musiały uiszczać podmioty, które wykazują straty podatkowe lub bardzo niskie dochody. Wynosi on 10 % i dotyczy tych przedsiębiorców, którzy:

  • ponieśli stratę z działalności operacyjnej;
  • osiągnęli niską rentowność tj. udział dochodów podatkowych w przychodach podatkowych nie przekroczył 2%.

Co ciekawe, podatek ten będzie funkcjonował równolegle do “klasycznego” podatku CIT. Więc może zdarzyć się tak, że w danym roku Twoja spółka będzie zobowiązana do uiszczenia obu tych podatków. W takiej sytuacji,  kwota minimalnego podatku CIT będzie mogła być pomniejszona o należny klasyczny CIT. Więcej na temat tego czym jest podatek minimalny możesz przeczytać TUTAJ.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Czy zatem wszystkie podmioty wykazujące niskie dochody, bądź stratę będą musiały podlegać temu podatkowi?

Odpowiedź brzmi nie. Jak to w naszym kraju bywa, ustawodawca przewidział szereg wyłączeń od tego obowiązku. 

 

Zwolnienie z podatku minimalnego – kto zatem nie musi go płacić?

Do grupy podatników, którzy nie muszą obawiać się podatku minimalnego, należą:

Mali podatnicy CIT

Podatkiem minimalnym nie będą objęci, mimo niskich dochodów podatnicy, którzy opłacają 9% CIT. Czyli ci, których przychody ze sprzedaży nie przekraczają kwoty 2 mln euro rocznie. Jeżeli Twoje przychody są wyższe, to jesteś Dużym podatnikiem CIT. Obowiązuje Cię zatem 19% stawka podatku i od teraz możesz podlegać również pod podatek minimalny.

Podatnicy rozpoczynający działalność

Spółki, które dopiero powstają, rozpoczynają swoją działalność, również zwolnione są z podatku minimalnego. Oczywiście tylko przez określony czas. Zwolnienie to obowiązuje w roku w którym powstała firma oraz przez kolejne 2 lata. 

Podatnicy postawieni w stan upadłości, likwidacji lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym

Te firmy, które na skutek problemów finansowych postawione są w stan upadłości, likwidacji czy też objęte są postępowaniem restrukturyzacyjnym, nie muszą również obawiać się podatku minimalnego.

Podatnicy o prostej strukturze właścicielskiej

W tym przypadku chodzi o takie firmy, które mają prostą strukturę organizacyjno-prawną. Przykładowo będą to spółki, w której udziałowcami są tylko osoby fizyczne. Do tej grupy nie będą mogły jednak zaliczyć się podmioty, które posiadają więcej niż 5% udziałów/akcji w kapitale innej spółki, czy też ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych o charakterze powierniczym.

Podatnicy raportujący spadek przychodów

Z podatku minimalnego zwolnione są również te spółki, które w danym roku osiągnęły o co najmniej 30% niższe przychody, w porównaniu do roku ubiegłego.

Podatnicy raportujący niską rentowność incydentalnie

Dotyczy to takich firm, w których spadek zysków jest pojedynczym zdarzeniem. Czyli przykładowo jeżeli przez ostatnie 3 lata Twoja rentowność wynosiła powyżej 2%, a dopiero w ostatnim roku spadła poniżej tego wskaźnika, to nie będziesz podlegać pod podatek minimalny.

Podmioty wchodzące w skład grupy spółek

Dotyczy to tych podatników, którzy wchodzą w skład grupy co najmniej 2 spółek, w której jedna spółka posiada co najmniej 75% udziałów w kapitale zakładowym/akcyjnym i spełniają dwa warunki:

  • rok podatkowy spółek musi obejmować ten sam okres oraz
  • obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach musi być większy niż 2%.

Podatnicy działający w niektórych określonych branżach

Należą do nich:

  • instytucje i przedsiębiorstwa finansowe (firmy udzielające kredytów, banki, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne).
  • spółki prowadzące gospodarkę komunalną (czyli zasadniczo spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego świadczące usługi publiczne);
  • przedsiębiorstwa górnicze otrzymujące pomoc publiczną na podstawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego;

 

Powyżej w skrócie wymieniliśmy najczęściej spotykane wyłączenia z obowiązku uiszczania podatku minimalnego. Szczegółowy wykaz wyłączeń znajdziesz art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT.

Jak sam widzisz, tych wyłączeń jest naprawdę wiele. Istnieje zatem bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten nowy podatek jednak nie będzie obowiązywał Twojej spółki. Jeżeli natomiast chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących kwestii podatkowych w spółce z o.o., sposobów na ominięcie podwójnego opodatkowania oraz racjonalizację podatków, to zachęcamy Cię, do obejrzenia naszego kursu:

Kurs online
“Spółka z o.o. od teorii do praktyki”

Kurs „Spółka z o.o. od teorii do praktyki” to ogromne źródło wiedzy i praktycznych porad, które poprowadzą Cię przez każdy krok zakładania, a następnie prowadzenia własnej spółki z o.o.. Wiedza zawarta w naszym kursie to esencja teorii i praktyki, zdobyta w trakcie wieloletniego doświadczenia. Zrozumiesz nie tylko podstawy prawne i formalności, ale także dowiesz się, jak uniknąć częstych pułapek i błędów, dzięki realnym przykładom i wskazówkom.

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.