Spółka z o.o.

Kluczowe elementy umowy spółki z o.o.

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa handlowa. Aby powstała, wspólnicy, czy też jej założyciele muszą nie tylko wnieść kapitał początkowy w wysokości min. 5000 zł, ale również zawrzeć tzw. umowę spółki. Jakie zatem elementy powinny się znaleźć w takiej umowie? Co powinna ona zawierać? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

 

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, spółka z o.o. jest spółką handlową kapitałową. Oznacza to m.in., że jej funkcjonowanie regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Więcej na temat tego czym jest spółka z o.o., możesz przeczytać TUTAJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy założyć spółkę na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczą – przez portal S24
  • drogą tradycyjną – z udziałem notariusza.

 

W obu przypadkach wymagane jest zawarcie umowy spółki. Jednak przy zakładaniu spółki drogą elektroniczną umowa spółki jest tworzona zgodnie ze standardowym wzorem zawartym na platformie S24. Nie mamy możliwości od razu dopasować jej do naszej działalności. Jeżeli chcielibyśmy zawrzeć w niej dodatkowe zapisy, musimy tego dokonywać już z udziałem notariusza.

Inaczej jest w przypadku zawierania umowy w sposób tradycyjny, czyli od razu z udziałem notariusza. Wówczas umowę taką od razu możemy stworzyć pod nasze indywidualne potrzeby. Dobrze skonstruowana i przemyślana umowa pozwoli nam na prowadzenie spółki bez późniejszej konieczności jej modyfikowania. Więcej na temat zakładania spółki z o.o. możesz przeczytać TUTAJ.

Elementy umowy spółki z o.o. możemy podzielić na te obligatoryjne oraz fakultatywne – czyli takie, których nie musimy zamieszczać, ale dobrze aby się znalazły.

 

Jakie obligatoryjne elementy powinna zawierać umowa spółki z o.o.?

Pewne elementy umowy spółki powinny znaleźć się w niej obowiązkowo – mówi o nich m.in. art. 157 KSH i są to:

Firma i siedziba spółki

Przez słowo “Firma” rozumiemy tutaj nazwę spółki. Musi ona posiadać człon “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” np. Term&Spa J.A. Kowalscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Można podać również nazwę skróconą, którą będzie można posługiwać się na co dzień np. Term&Spa Sp. z o.o.. 

Spółka musi mieć swoją siedzibę. Zatem należy podać nazwę miejscowości oraz podczas wypełniania wniosku o wpis do sądu dokładny adres jej siedziby. Na podstawie tych danych ustala się właściwy dla późniejszych rozliczeń Urząd Skarbowy. Musisz wiedzieć, iż siedzibą spółki nie musi być Twój adres zamieszkania, nawet jeżeli prowadzisz ją w domu. Możesz skorzystać z usług wirtualnych biur i na ich adres zarejestrować spółkę. O wadach i zaletach takiego rozwiązania mówiliśmy TUTAJ.

 

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

 

Przedmiot działalności spółki

Określając przedmiot działalności spółki, musimy odnieść się do numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności potocznie zwanymi numerami PKD. Nie musimy wybierać jednego numeru PKD, możemy wybrać ich więcej, nie ma tu żadnych ograniczeń. Pełny spis numerów znajdziesz chociażby w wyszukiwarce kodów PKD

Pamiętaj jednak aby dobrze przemyśleć wybór numerów PKD. Niestety w przypadku spółki z o.o. zmiana lub też dodanie nowych numerów, wiąże się ze zmianą umowy spółki. A każda zmiana umowy spółki musi być dokonywana u notariusza i dodatkowo zgłoszona do KRS-u – co wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

 

Wysokość kapitału zakładowego

Umowa spółki musi określać wysokość kapitału zakładowego. Choć minimalny kapitał zakładowy spółki musi wynosić 5000 zł, nie ma przeszkód do tego, aby był on większy. Można wnieść go zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej (ma tutaj znaczenie sposób, w jaki zakładamy spółkę). Ważne, aby kapitał został wniesiony, zanim spółka zostanie zarejestrowana w KRS. Więcej na temat kapitału zakładowego pisaliśmy TUTAJ

 

Czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział

W umowie spółki musimy zawrzeć informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Jeżeli tak, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym muszą być równe i są niepodzielne. 

Musimy wskazać również liczbę oraz wartość nominalną udziałów. Jeden udział nie może być wart mniej niż 50 zł.

 

Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

Każdy ze wspólników obejmuje określoną w umowie ilość udziałów o określonej wartości. Podział udziałów pomiędzy wspólnikami nie musi być równy. Ponadto stosunek udziałów w spółce może z czasem się zmieniać. Każda taka zmiana powinna być dokonana również w umowie.

Zanim jednak podejmiecie decyzję o podziale udziałów, zachęcam Was do obejrzenia naszego LIVE’a, w którym mówimy o tym dlaczego posiadanie 1% udziałów w spółce z o.o. to za mało

 

Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

W umowie spółki musimy wskazać, na jaki czas została ona zawarta. Jeżeli zakładamy spółkę tylko na określony czas, musimy wskazać konkretną datę lub zdarzenie, które spowoduje jej rozwiązanie. Jeżeli nie ma określonego czasu, na jaki chcemy założyć spółkę, wówczas wpisujemy “czas nieokreślony”. W praktyce ogromna większość spółek powoływana jest na czas nieokreślony. 

Są to obowiązkowe elementy umowy spółki, które muszą się w niej znaleźć. Jednak aby była ona dla wspólników wartościowym narzędziem pracy, które pozwoli na jej prawidłowe funkcjonowanie, warto zamieścić dodatkowe zapisy.

 

Jakie jeszcze zapisy dobrze jest zamieścić w umowie spółki?

 

Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego

Ustalony na początku kapitał zakładowy może być w przyszłości podwyższany lub obniżany. Jednak aby można było tego dokonać bez konieczności zmieniania umowy spółki, już w pierwotnej wersji warto dodać postanowienia o możliwości zmian w kapitale zakładowym. Jeżeli decydujemy się na taki zapis, wówczas należy również wskazać maksymalną wysokość podwyższenia kapitału oraz termin, w jakim podwyższenie to będzie mogło być realizowane.

 

Ograniczenie zbywalności udziałów

Udziały w spółce z o.o. są zbywalne i nie można umową spółki tego zabronić. Jednak można w umowie spółki określić, w jaki sposób wspólnicy mogą sprzedawać swoje udziały. Najczęściej stosuje się zapisy o tym, że sprzedaż udziałów wymaga zgody pozostałych wspólników lub ich większości. 

Coraz częściej jednak pojawiają się bardziej szczegółowe zapisy np.

  • Prawo pierwszeństwa – daje pozostałym wspólnikom „prawo pierwszeństwa” w zakupie udziałów przeznaczonych do sprzedaży
  • Prawo przyłączenia (tzw. klauzula tag-along) – to prawo, które pozwala danemu wspólnikowi do „przyłączenia się” do transakcji sprzedaży udziałów, która jest realizowana przez innego wspólnika lub wspólników w spółce.
  • Prawo przyciągnięcia (tzw. klauzula drag-along) –  na jej podstawie wspólnik, który pozyskał kupca zainteresowanego nabyciem jego udziałów w spółce, ma możliwość żądać od pozostałych wspólników sprzedaży ich własnych udziałów na analogicznych warunkach.

 

Powołanie zarządu i określenie kadencji

Przy okazji spisywania umowy spółki, możemy również powołać zarząd, wskazując jego skład oraz funkcje członków. Warto również wówczas określić, na jaką kadencję zostaje on powołany. Najczęściej kadencja członków zarządu wynosi 3 lub 5 lat. W przypadku zmiany zarządu nie ma konieczności zmiany umowy spółki. Zarząd odwołują i powołują wspólnicy uchwałą wspólników. Taka uchwała jest następnie zgłoszona do KRS-u. 

 

Uprzywilejowania

Wspólnicy spółki z o.o. mają równe prawa i obowiązki. Można jednak przyznać niektórym wspólnikom szczególne uprawnienia, które muszą zostać wyraźnie wskazane w umowie spółki. 

Uprzywilejowania mogą dotyczyć w szczególności:

  • prawa głosu – tylko gdy udziały są o równej wartości nominalnej i uprawniony może mieć maksymalnie 3 głosy na jeden udział,
  • udziału w zysku,
  • sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki,
  • wyboru członków organów spółki.

 

Sukcesja w spółce

W umowie spółki możemy ograniczyć, a nawet całkowicie zablokować możliwość wchodzenia do spółki spadkobierców. Rozwiązanie to ma szczególne znaczenie w momencie, gdy wspólnicy są dla siebie obcymi osobami. Zwykle nie chcemy wtedy, aby do spółki mogli wchodzić spadkobiercy. 

 

Gdy tworzymy poszczególne elementy umowy spółki, ważne jest, abyśmy dobrali je tak, by ułatwiały nam jej prowadzenie w przyszłości.  Nie warto się z tym śpieszyć. Warto każdy z zapisów dobrze przemyśleć lub skorzystać z pomocy prawnika. Z pomocą może przyjść Ci również nasz poradnik Vademecum Sp. z o.o.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.