Archiwum

Spółka komandytowa – jaka zmiana nas czeka i jak sobie z nią poradzić?

spółka komandytowa

W dniu 30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa zmieniająca zasady rozliczeń podatkowych w spółkach komandytowych, która wchodzi w życie już od 1 stycznia 2021 r. Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki komandytowej jest oburzonych zmianą oraz tempem jej wprowadzenia, szczególnie w tak trudnych czasach dla biznesu w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

Co się zmienia i o co tyle krzyku?

Od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca zgotował nam prawdziwą rewolucję podatkową w spółce komandytowej. Zamiast jednokrotnego opodatkowania dochodów pochodzących ze spółki, wprowadzone zostaje tzw. podwójne opodatkowanie. 

Dotychczas bowiem spółka komandytowa nie była płatnikiem podatku dochodowego. Podatek dochodowy opłacali wspólnicy (PIT) na podstawie wielkości udziału w zyskach spółki. Wspólnicy spółki komandytowej traktowani byli jak przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. W związku z powyższym mogli wybrać skalę podatkową (17% lub 32% – po przekroczeniu I progu podatkowego) lub podatek liniowy 19%. Niezależnie od tego, czy wspólnicy wypłacali sobie całość zysków, czy zostawały one w spółce, podatek płacony był tylko raz, w okresie rozliczeniowym, w którym powstał dochód.

Od nowego roku spółki komandytowe zostają opodatkowane dodatkowo podatkiem CIT. Oznacza to, że w pierwszej kolejności spółka komandytowa w danym okresie rozliczeniowym będzie zobowiązana zapłacić podatek CIT. Jego wysokość wynosi 9% lub 19% od dochodu uzyskanego przez spółkę. Następnie wspólnicy będą zobowiązani do zapłaty podatku PIT od dochodów spółki, pomniejszonych o uiszczony podatek CIT. 

W praktyce więc wzrasta wysokość podatku – nawet dwukrotnie, a co za tym idzie, wspólnicy spółek komandytowych zarobią mniej. 

Ustawodawca, uzasadniając tak szybko wprowadzone zmiany wskazał, iż opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych ma za zadanie ukrócić optymalizacje podatkowe i odpływ pieniędzy za granicę. Jak pokazują jednak dane, odsetek spółek komandytowych z obcym kapitałem jest niewielki. Zdecydowana większość to firmy rodzinne, prowadzące biznes w skali lokalnej. Należy więc stwierdzić, że to deficyt w finansach publicznych, pogłębiający się przez pandemię koronawirusa skłonił ustawodawcę do sięgnięcia głębiej w kieszeni podatników.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Co zrobić z komandytową od nowego roku?

Wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący dotąd biznes w formie spółki komandytowej, powinni zastanowić się, czy jest dla nich rozwiązanie, które pozwoli na choćby minimalną poprawę sytuacji majątkowo – fiskalnej. Co można zrobić?

  1. nic …. i dalej prowadzić spółkę komandytową, godząc się na zapłatę wyższych podatków;
  2. zmienić strukturę udziału w zyskach komplementariusza – spółki z o.o. (komplementariusz będzie miał możliwość częściowego odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytową);
  3. przejść ze spółki komandytowej na spółkę jawną;
  4. przejść ze spółki komandytowej na spółkę z o.o.

Oczywiście nie ma idealnego rozwiązania. Każde z nich niesie za sobą określone ryzyka prawne, podatkowe lub biznesowe. Natomiast zmiana struktury lub formy niesie za sobą pewne koszty. 

Warto więc poświęcić czas na dokładną analizę dotychczasowej struktury finansowej i prawnej spółki. Jak również dokonać kalkulacji na podstawie aktualnych danych finansowych, aby zobaczyć, czy jakakolwiek zmiana może przynieść korzyści.

Jeśli nie jesteś zadowolony z obliczeń i stwierdzisz, że spółka komandytowa nie jest już dla Ciebie atrakcyjna, warto podjąć działania niezwłocznie! Ustawodawca nie dał dużo czasu na analizy lub zmiany, gdyż co do zasady CIT dla komandytowych wchodzi w życie już 1 stycznia 2021 r. Ustawa wprowadzająca zmiany daje jednak spółkom komandytowym możliwość rozpoczęcia rozliczeń na nowych zasadach od 1 maja 2021 r.

Zostały zatem cztery miesiące na podjęcie decyzji i wdrożenie zmian. 

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, skontaktuj się z nami, pomożemy!

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Artykuł gościnny przygotowany przez:

Olgę Łączkowską – Majda – partnera w kancelarii Majda – Strzyżewska

Adwokat, ekspert z zakresu prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa procesowego.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Wielokrotnie reprezentowała przedsiębiorców w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, roszczeń odszkodowawczych z tytułu umów o roboty budowlane lub umów agencyjnych. Nadto prowadziła procesy o naruszenie praw własności intelektualnej i dóbr osobistych.

Z zakresu prawa handlowego zajmuje się zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego, a także problematyką aportu przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części.

W obszarze prawa karnego występuje jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa gospodarcze i przestępstwa karnoskarbowe, w szczególności przestępstwa związane z przetargami w zamówieniach publicznych i przestępstwa dotyczące weksli. W swojej praktyce wielokrotnie występowała także jako obrońca w procesach dotyczących korupcji w sporcie.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła także roczne studia na wydziale prawa Univesità degli Studi di Roma „La Sapienza”. Ukończyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadziła zajęcia z dziedziny prawa karnego skarbowego dla studentów prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 2008-2015 współpracowała z kancelarią Masiota i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska.

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.