Spółka z o.o.

Zamknięcie roku – jakie są obowiązki w spółce z o.o.?

biurko, na nim znajduje się kilka kolorowych teczek z dokumentami, laptop, widoczne kobiece ręce, kobieta jedną ręką zapisuje coś długopisem w drugiej ręce kobieta trzyma kalkulator

Rok 2022 jest już za nami. Niektórzy przedsiębiorcy posiadający spółkę z o.o. z pewną obawą myślą o obowiązkach, jakie na nich czekają w związku z koniecznością zamknięcia ubiegłego roku. Ale czy na pewno jest się czego obawiać? Czy tych czynności jest naprawdę, aż tyle? Z jakimi obowiązkami wiąże się zamknięcie roku w spółce z o.o.?

Deklaracje PIT 11 – gdy zatrudniasz pracowników

Zamknięcie roku w firmie zatrudniającej jakichkolwiek pracowników, którzy rozliczani byli na zasadach ogólnych, wiąże się z obowiązkiem przygotowania rocznych deklaracji podatkowych PIT-11. Deklaracja PIT-11 jest to imienna informacja na temat tego, jaki dochód uzyskał pracownik w danym roku oraz na temat zaliczek pobranych przez pracodawcę na podatek dochodowy. 

Należy ją wypełnić, a następnie przekazać do urzędu skarbowego oraz doręczyć samemu pracownikowi. Deklarację PIT-11 należy przekazać do Urzędu Skarbowego tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, do 31 stycznia 2023r. Natomiast pracownikowi dokument ten musimy przekazać najpóźniej do końca lutego 2023r. 

Deklaracja CIT 

Każdy podmiot prowadzący działalność ma również coroczny obowiązek rozliczyć się z uzyskanego przez siebie dochodu bądź straty. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zeznanie to składamy na dokumencie, jakim jest formularz CIT-8. Standardowy termin wysłania tej deklaracji to 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. Czyli za rok 2022 terminem ostatecznym wysłania formularza CIT-8 będzie 31 marzec 2023r. Jednak w roku 2022, z uwagi na epidemię COVID-19, termin na złożenie tej deklaracji wydłużono do 30 czerwca 2022r. Jak będzie w tym roku, jeszcze nie wiadomo.

Deklarację CIT-8 przygotowujemy w formie elektronicznej. Następnie, również elektronicznie, ją podpisujemy i przekazujemy do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli spółka w roku 2022 nie miała żadnych przychodów ani kosztów, wówczas musi złożyć tzw. zerowy CIT-8. Deklarację tą najczęściej przygotowują i wysyłają na podstawie pełnomocnictwa biura rachunkowe. 

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Sprawozdanie finansowe 

Po zakończeniu roku obrotowego w firmie, spółka musi przygotować sprawozdanie finansowe. Jest ono przedstawieniem liczbowych wyników finansowych firmy. 

To swego rodzaju kopalnia wiedzy na temat sytuacji finansowej spółki. Dokument ten składa się z:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w języku polskim, a wszelkie kwoty w nim wpisane powinny być w PLN. Podobnie jak CIT, sprawozdanie finansowe musi być sporządzone i podpisane w wersji elektronicznej. Podpisuje je osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, czyli w przypadku spółki z o.o. będzie to zarząd. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to podpisują się co do zasady wszyscy członkowie zarządu. Sprawozdanie musi mieć ściśle określoną strukturę i format. Twoja obsługa księgowa będzie wiedziała, jak je przygotować poprawnie.  

Zarówno deklarację CIT jak i sprawozdanie finansowe przygotowuje biuro rachunkowe. Po stronie przedsiębiorcy jest napisanie sprawozdania z działań zarządu oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania przez wspólników. W praktyce oba te dokumenty najczęściej przygotowują biura rachunkowe.

Biuro rachunkowe powinno przekazać sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy do końca marca za rok poprzedni. 

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Zgromadzenie wspólników w celu zatwierdzenia sprawozdania 

Zarząd po otrzymaniu sprawozdania finansowego powinien zwołać zgromadzenie wspólników w celu jego zatwierdzenia, otrzymania absolutorium oraz otrzymania decyzji wspólników odnośnie tego, jakie działania zamierzają podjąć w związku z wynikiem finansowym (np. czy zamierzają wypłacać dywidendę). Zgromadzenie wspólników powinno odbyć się nie później niż 30 czerwca. Jednak zarząd może to zrobić wcześniej. 

W momencie zatwierdzenia sprawozdania, zarząd ma 14 dni na jego złożenie w KRS. W praktyce powinno to się wydarzyć nie później niż 14 lipca (14 dni liczone od 30 czerwca). 

Przesłanie sprawozdania finansowego

Gdy mamy już gotowe sprawozdanie finansowe, wówczas musimy przesłać je do KRS za pomocą Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). 

Zgłoszenie odbywa się elektronicznie i nie pobiera się za jego złożenie opłat. 

W szczególnych wypadkach – np. gdy wszyscy członkowie zarządu są cudzoziemcami i nie posiadają numerów PESEL sprawozdanie może być składane przez S24 za opłatą. 

Jak zatem widzisz, zamknięcie roku w spółce z o.o. nie jest aż tak skomplikowane. Wiele czynności wykonuje za nas biuro rachunkowe. Jeżeli jednak nadal masz jakieś wątpliwości, jak zakończyć rok w swojej spółce z o.o. zapraszamy Cię na indywidualne konsultacje – 30 lub 60 minutowe. Znajdziesz je w naszym SKLEPIE.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.