Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, Spółka z o.o., Zatrudnianie i rozliczanie pracowników

Zaświadczenie A1 – co to jest i jak je uzyskać?

Wielu przedsiębiorców prowadzi swoją działalność poza granicami naszego kraju. Wiąże się to często z koniecznością wykonywania przez nich podróży służbowych, bądź też delegowania pracowników. Jeżeli pracę tą wykonują na terenie Unii Europejskiej, wówczas nie powinni zapominać o uzyskaniu zaświadczenia A1. W tym artykule powiemy dokładnie czym jest to zaświadczenie, oraz jak je uzyskać. 

Co to jest zaświadczenie A1?

Zaświadczenie A1 jest ważnym dokumentem dla osób, które wykonują pracę na terenie Unii Europejskiej i w krajach EOG oraz Szwajcarii. Dokument ten potwierdza, że dana osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu w Polsce i jest zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju, w którym pracuje. Ponadto zaświadczenie to jest podstawą do wydania karty EKUZ. Karta ta upoważnia nas do leczenia poza granicami Polski – w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Dlatego też ważne jest, aby zaświadczenie to posiadać nawet w przypadku krótkich podróży służbowych.

Jak uzyskać zaświadczenie A1?

Dokument ten w Polsce wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby go otrzymać, musimy złożyć odpowiedni wniosek.  Obecnie możemy złożyć go tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Trzeba również wiedzieć, że rodzajów zaświadczeń A1 jest kilka. Na szczęście stworzony na platformie PUE ZUS kreator wniosku o wydanie tego dokumentu, prowadzi nas krok po kroku przez poszczególne rubryki i automatycznie dobiera stosowny wniosek na podstawie naszych odpowiedzi. Do wniosku należy dołączyć również wymagane dokumenty. Będą nimi, w zależności od podstawy prawnej zaświadczenia A1, np. umowa z pracownikiem (ze zleceniobiorcą), aneks wyjazdowy, harmonogram czasu pracy.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Wniosek o wydanie zaświadczenia na formularzu A1 może złożyć: pracownik, pracodawca lub osoba pracująca na własny rachunek. 

Ile trwa wydanie zaświadczenia?

Co do zasady ZUS wydaje zaświadczenie niezwłocznie, o ile wskażemy wszystkie niezbędne informacje. Jeżeli jednak organ ten będzie miał jakieś wątpliwości i będzie musiał przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, wówczas termin ten może wydłużyć się do miesiąca. Natomiast jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana, wtedy może potrwać to nawet 2 miesiące. ZUS wydaje zaświadczenie A1 wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnia go wnioskodawcy na PUE. Otrzymane od ZUS-u elektroniczne zaświadczenie A1, możemy sobie wydrukować. Jeżeli z jakichś przyczyn ZUS odmówi nam wydania zaświadczenia, wówczas możemy od takiej decyzji się odwołać.

Co jeżeli nie posiadamy zaświadczenia A1 w podróży służbowej?

W przypadku braku posiadania zaświadczenia A1 w trakcie naszej podróży służbowej, czy też podróży naszego pracownika, musimy liczyć się z możliwymi konsekwencjami. 

Wówczas kraj wykonywania pracy może:

  • nałożyć na pracodawcę/pracownika/przedsiębiorcę obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne, należnych w tym kraju za okres wykonywania pracy na jego terytorium,
  • nałożyć na pracodawcę/przedsiębiorcę określone kary pieniężne – w różnych krajach są różne kary, np. we Francji kara wynosi 3377 EUR za każdego pracownika, w Grecji 10 500 EUR.

Tak więc jak widzisz, warto zadbać o posiadanie tego dokumentu. Nie tylko po to, aby uniknąć możliwych kar finansowych, ale również dla naszego poczucia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa naszych pracowników. Jeżeli natomiast chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat delegacji zarządu w spółce z o.o., to zapraszam Cię do zapoznania się z TYM artykułem. 

“Jak poprawnie zatrudniać pracowników”

Doszedłeś do momentu, gdzie potrzebujesz rąk do pomocy? Ale kiedy tylko po myślisz o zatrudnieniu kogoś od razu czujesz spory stres związany z administracją?

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.