Spółka z o.o.

Dywidenda w spółce z o.o. – zasady wypłaty

zmiana umowy o prace

Każdy, kto posiada udziały w spółce z o.o., powinien wiedzieć czym jest dywidenda, a także, kiedy i jak można ją wypłacać. W tym wpisie zajmiemy się zasadami, jakimi należy się kierować wypłacając dywidendę.

Czym jest dywidenda?

Spółkę do życia powołują wspólnicy, którzy wnoszą do niej określone wkłady pieniężne, tzw. kapitał początkowy. Najczęściej liczą na to, że spółka w przyszłości będzie zarabiała konkretne pieniądze, osiągała zyski i dzięki temu będą na tym zarabiać. Dywidenda to nic innego jak udział w zysku, który może otrzymać posiadacz udziałów w spółce z  ograniczoną odpowiedzialnością.

Po każdym zakończonym roku wspólnicy otrzymują informację o wyniku finansowym spółki i podejmują decyzję. Musisz wiedzieć, że jeżeli spółka ma zysk to mimo wszystko, nie ma konieczności wypłaty dywidendy. Niektóre spółki cały osiągnięty zysk przeznaczają na dalszy rozwój swojej działalności, czy też na pokrycie wcześniejszych strat. Decyzja należy do wspólników. Mogą oni zdecydować, że zysk będzie wypłacany w postaci dywidendy, że będzie inwestowany w dalszy rozwój spółki, lub częściowo wypłacony, a częściowo inwestowany.

Warto również pamiętać, że fakt zysku w sprawozdaniu finansowym wcale nie musi oznaczać posiadania takiej gotówki na koncie. Na koncie masz również podatek VAT, raty kredytowe, które nie wpływają wprost na wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym, jednak wpływają na ilość pieniędzy, jakie masz na koncie. Dlatego każdorazowo wspólnicy muszą podejmować świadome i przemyślane decyzje.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Jak dokonać wypłaty dywidendy?

 W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

 Do końca marca każdego roku biuro rachunkowe jest zobowiązane do sporządzenia deklaracji rocznej CIT oraz do przygotowania sprawozdania finansowego. Z tych dokumentów będzie wynikało, czy spółka ma stratę, czy zysk. W przypadku, gdy spółka ma stratę, nie ma mowy o wypłacie dywidendy, ponieważ dywidenda to wypłata zysku spółki dla wspólników. W przypadku jak spółka wykazuje zysk, wtedy możemy mówić o dywidendzie dla wspólników. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o sposobie podziału zysku. Uchwała dotycząca wypłaty dywidendy powinna zostać podjęta na zgromadzeniu zwyczajnym, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego (do 30 czerwca). Głosowanie w sprawie wypłaty dywidendy może odbywać się jawnie.

Dywidendę z reguły wypłaca się proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Czyli dla przykładu, jeżeli mamy dwóch wspólników i każdy z nich posiada 50% udziałów oznacza to, że każdy z nich otrzymuje 50% zysku spółki. Natomiast wspólnicy mają prawo w inny sposób podzielić zysk. Zmian w sposobie podziału mogą zmieniać w każdym roku kalendarzowym. Najczęściej takie decyzje podejmuje się na podstawie indywidualne ustalenia pomiędzy wspólnikami lub wynikające z umowy spółki.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Wzór uchwały:

[dane spółki]

Uchwała nr 5/2021

podjęta przez Zgromadzenie Wspólników Spółki X Sp. z o.o. na zgromadzeniu w dniu 30 marca 2021 r.

  1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników X sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wskazuje, iż zgodnie z zatwierdzonym w dniu 30 marca 2021 r. sprawozdaniem finansowym zysk spółki netto za rok obrotowy 2020 wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
  2. Zgromadzenie wspólników niniejszym postanawia, iż:
    – kwota 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie przeznaczona do wypłaty na rzecz wspólników spółki.
    – kwota 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na pokrycie kapitału zapasowego.
  3. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 1 kwietnia 2021 r.
  4. Zgromadzenie wspólników podjęło niniejszą uchwałę w sposób jednomyślny, w głosowaniu jawnym.

Czy można wypłacić dywidendę w trakcie roku?

Co do zasady dywidendę wypłaca się po zamkniętym i rozliczonym roku obrachunkowym, który najczęściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Przyjęło się, że księgowość przygotowuje sprawozdanie do końca marca za rok poprzedni i wtedy wspólnicy decydują co robić z wynikiem finansowym. W przypadku, gdy występuje zysk – mają prawo zdecydować o wypłacie dywidendy.

Istnieje jednak wyjście pośrednie. W przypadku, gdy umowa spółki przewiduje taki scenariusz, w trakcie roku wspólnikom może zostać wypłacana zaliczka na dywidendę. Wtedy po zakończonym roku sprawdzamy, ile rzeczywiście dywidendy należy się wspólnikom i rozlicza się to z wypłaconymi już zaliczkami. Można jednak korzystać z tego rozwiązania jedynie, wtedy kiedy widnieją zapisy o zaliczkach w umowie spółki.

Jak opodatkować dywidendę?

Dywidenda jest wypłatą zysku spółki dla wspólników. A tym samym w pierwszej kolejności spółka opłaca podatek od swojego dochodu (dochód = przychód minus koszty). Ogromna rzesza małych spółek opłaca 9% podatek, jednak są też takie, które opłacają 19%. W momencie, kiedy spółka opłaci należny podatek, zostaje jej zysk. Zysk ten może zostać wypłacony wspólnikom w postaci dywidendy i musi zostać od tego odprowadzony podatek dochodowy 19%.

Podatek ten spółka rozlicza na dokumencie PIT8AR. Na tym właśnie polega podwójne opodatkowanie spółki. W pierwszej kolejności podatek opłaca spółka, w drugiej wspólnicy. Należy mieć jednak na uwadze, że np. 9% + 19% to jest nadal mniej niż opłacenie podatku 32% w drugim progu. Mam na myśli to, że w określonych sytuacjach wypłacenie zysku w postaci dywidendy może okazać się ekonomicznie najlepszym rozwiązaniem.

Podsumowując, o dywidendzie możemy mówić wyłącznie wtedy, gdy spółka osiągnie zysk. To wspólnicy spółki decydują o przeznaczeniu zysku, na mocy podjętej uchwały. Dywidendę z reguły wypłaca się po zakończeniu roku rozliczeniowego, lecz można w trakcie roku dokonać wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. No i oczywiście poruszyliśmy temat opodatkowania, który niestety jest podwójny, najpierw podatek uiszcza spółka od wypracowanego zysku, a następnie podatek dochodowy uiszcza wspólnik, któremu wypłacono dywidendę.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.