Zatrudnianie i rozliczanie pracowników

Jak naliczać i opłacać składki ZUS w umowie zlecenie?

jak obliczyć zus proporcjonalnie

Istnieje przekonanie, że umowa zlecenia ma takie same koszty, jak umowa o pracę. Rzeczywiście składki ZUS opłaca się prawie tak samo, jak w przypadku umowy o pracę, jednak jak to w Polsce bywa istnieje sporo wyjątków.

Wysokość składek ZUS

Składka emerytalna

Ta składka odpowiedzialna jest za odkładanie na naszą późniejszą emeryturę z ZUS-u.

Składka rentowa

Ona odpowiedzialna jest za wypłatę ewentualnej renty w przypadku problemów zdrowotnych.

Składka wypadkowa

Z tej składki pokrywane są odszkodowania za wypadki w pracy oraz wynagrodzenie chorobowe wynikające z wypadku w pracy.

Składka chorobowa

Ta składka odpowiedzialna jest za wypłatę zasiłków. Oczywiście najczęściej wypłacanym zasiłkiem jest chorobowy. Jednak w tej grupie mamy też zasiłki: macierzyński, ojcowski, opiekuńczy oraz rodzicielski.

Składka zdrowotna

Ta składka odpowiada za opiekę zdrowotną w ramach NFZ.

Fundusz Pracy

To opłata związana z tzw. aktywizacją osób bezrobotnych. W rzeczywistości oznacza to, że utrzymywane są z niej urzędy pracy oraz wypłacane zasiłki dla bezrobotnych.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Z tego funduszu wypłacane są wynagrodzenia w przypadku upadłości lub niewypłacalności pracodawcy.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Pracownicze Plany Kapitałowe

Jest to dość nowe narzędzie. Obecnie pracownicy mają dowolność podlegania pod PPK, jednak słychać głosy, że rząd szykuje ustawę zmuszającą pracowników do opłacania tych składek. Ze względu na ciągle zmniejszające się emerytury, ustawodawca wprowadził PPK, z którego mają być wypłacane „dodatkowe emerytury”. Więcej na temat PPK przeczytasz .

W tabelce, która znajduje się poniżej możesz zobaczyć, jak wygląda procentowe ujęcie składek ZUS. W szczególności polecam zwrócić uwagę na składkę wypadkową, która zmienia się 1 kwietnia każdego roku. Zależy ona od ilości pracowników, jak również branży oraz ilości wypadków w pracy zgłoszonych w poprzednim roku. Niewątpliwie zdecydowana większość firm opłaca obecnie składkę w wysokości 1,67%, jednak ta kwota może ulec zmianie 1 kwietnia każdego roku.

Rodzaj składki Opłaca pracownik Opłaca pracodawca
emerytalna 9,76% 9,76%
rentowa 1,50% 6,50%
chorobowa 2,45% 0
zdrowotna 9% 0
wypadkowa 0,00% 1,67*
FP 0,00% 2,45%
FGŚP 0,00% 0,01%

“Jak poprawnie zatrudniać pracowników”

Doszedłeś do momentu, gdzie potrzebujesz rąk do pomocy? Ale kiedy tylko po myślisz o zatrudnieniu kogoś od razu czujesz spory stres związany z administracją?

Opłacanie składek od umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenie jest kilka wyjątków związanych ze składkami ZUS oraz podatkiem.

Po pierwsze  są nimi studenci i uczniowie do 26 roku życia, którzy nie odprowadzają składek ZUS ani podatku. Zatem w rzeczywistości oznacza to, że kwota brutto = kwocie netto wynagrodzenia. Jednak jako zleceniodawca musisz mieć dowód do prawa nienaliczania składek. Dlatego przyjęło się, że jest to kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej. Warto wiedzieć, że taki dokument prawie na pewno będzie honorowany przez ZUS – jednak zgodnie z przepisami o RODO nie powinniśmy być w jego posiadaniu. Najbezpieczniejszym jednak rozwiązaniem jest poproszenie zleceniobiorcy o zaświadczenie o tym, że jest uczniem lub studentem z uczelni, lub szkoły.

Po drugie osoby, dorabiające na umowie zlecenie. Czyli takie, które pracują w jednym miejscu na umowie o pracę i otrzymują tam wynagrodzenie równe minimalnej krajowej lub wyższe. Zatem w takim wypadku podpisując umowę zlecenie odprowadza się jedynie składkę zdrowotną. W przypadku kontroli ZUS osoby kontrolujące mają dostęp do kont ubezpieczonych i mogą sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście pracuje w innym miejscu. Jednak z doświadczenia wiem, że różne są sytuacje – dlatego warto poprosić o zaświadczenie z zakładu pracy z informacją, że składki naliczane są od przynajmniej minimalnej krajowej.

Po trzecie dobrowolna składka chorobowa – tak jak wcześniej pisałam składka chorobowa odpowiada za płatne zwolnienia lekarskie oraz zasiłki. Istnieje przekonanie, że w przypadku umowy zlecenie nie można takich świadczeń uzyskać. Rzeczywiście w praktyce zleceniobiorcy rzadko decydują się na takie działanie. Jednak jeżeli ktoś złoży do zleceniodawcy oświadczenie, że chce, aby taka składka była odprowadzana, to po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego ma prawo do zasiłku chorobowego.

Poniżej znajdziesz zestawienie tabelaryczne konieczności odprowadzania składek ZUS.

 

 

Składki

 

 

student do 26L

 

 

współpracuje tylko z nami na umowę zlecenia

(nie student)

Współpracuje z kimś innym na umowie zlecenia lub umowie o pracę (nie student) i zarabia tam powyżej minimalnej

 

krajowej

 

 

Współpracuje z kimś innym na umowie zlecenia lub umowie o pracę (nie student) i zarabia tam poniżej

minimalnej krajowej

Emerytalna nie ma Obowiązkowa nie ma Obowiązkowa
Rentowa nie ma Obowiązkowa nie ma Obowiązkowa
Chorobowa nie ma Dobrowolna nie ma Dobrowolna
Wypadkowa nie ma Obowiązkowa nie ma Obowiązkowa
Zdrowotna nie ma Obowiązkowa obowiązkowa Obowiązkowa
FP nie ma obowiązkowa,
jeżeli brutto
wynosi minimum
socjalne (obecnie
3010 zł) lub więcej
(gdy mniej – nie
ma tej składki)
nie ma obowiązkowa, jeżeli brutto
wynosi minimum socjalne (obecnie
3010 zł) lub więcej (gdy mniej – nie
ma tej składki)
FGŚP nie ma Obowiązkowa nie ma Obowiązkowa

Ewidencjonowanie godzin na umowie zlecenie

Jak wiadomo od kilku lat, umowy zlecenia podlegają pod tzw. minimalne wynagrodzenie, które na rok 2022 wynosi 19,70 zł za godzinę. Oczywiście co roku stawka ta się zmienia. Tak więc w celach dowodowych potrzebujemy jako zleceniodawca prowadzić zestawienia godzin za poszczególne miesiące.

Oczywiście, można stosować podobne do umów o pracę listy obecności – gdzie zleceniodawca będzie ewidencjonował jaki czas u nas przepracował. Można też na rachunku do umowy zlecenie zrobić miejsce do wpisania ilości godzin za dany miesiąc. Umówmy się, że obecnie również wielu zleceniobiorców pracuje zdalnie, czyli online. W związku z tym wystarczy wiadomość e-mail o treści: w miesiącu kwietniu przepracowałem 30h. Zatem dzięki takiemu oświadczeniu zleceniobiorcy w dowolnej formie będziemy mogli świadomie zastosować stawkę minimalną.

Jak pewnie zauważasz umowa zlecenie z pozoru miała być prosta w rozliczeniu, w rzeczywistości jednak niestety w praktyce sposób rozliczania i ewidencjonowania godzin zależy od indywidualnej sytuacji.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.