Zatrudnianie i rozliczanie pracowników

Pracownicze Plany kapitałowe, kiedy, dla kogo i jak to policzyć?

Pracownicze Plany kapitałowe, kiedy, dla kogo i jak to policzyć?

Pracownicze Plany Kapitałowe zwane (PPK) są nowym programem oszczędzania przez Polaków na emerytury. Podobno te są kompletnie indywidualne i nie będzie możliwe to, co się wydarzyło z OFE. Jednak czas pokaże co wydarzy się realnie. Ja przyznaje, że jestem sceptycznie nastawiona do nietykalności tych pieniędzy przez Państwo. Jednak obym się myliła.

Pracownicze Plany Kapitałowe – od kiedy?

PPK dotyczy firm zatrudniających pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Nie wliczamy do tego pracowników młodocianych – czyli zatrudnionych na podstawie umów o naukę zawodu oraz umów cywilnoprawnych nie podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i rentowym. Warto tutaj wspomnieć, że program dotyczy również przypadków firm posiadających rady nadzorcze, a jej członkowie otrzymują wynagrodzenie.

PPK zacznie obejmować firmy zatrudniające powyżej 250 osób już od 1.07.2019, zatrudniające powyżej 50 osób od 1.01.2020, zatrudniające powyżej 20 osób od 1.07.2020, pozostałe mniejsze firmy od 1.01.2021.

Do ilości zatrudnionych osób liczymy stan osobowy wliczając w to również osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

To na co należy zwrócić uwagę to fakt, że te terminy są datami, od których przepisy dotyczą poszczególnych pracodawców. Jednak umowę o prowadzenie PPK należy podpisać nie później niż 3 miesiące od daty wejścia w życie przepisów. Więc dla firmy zatrudniającej ponad 250 osób obowiązek posiadania PPK upłynie 30.09.2019. Jeżeli wynagrodzenia są wypłacane do 10 października za wrzesień to umowa nie powinna być podpisana później niż 10 dni roboczych przed terminem wypłaty, czyli 28 września 2019.

 

Jak zrezygnować z PPK?

Z tworzenia PPK możemy zrezygnować w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest moment, gdy firma już taki program posiada i opłaca składki odpowiadające ustalonym przez przepisy o PPK procenty od wynagrodzenia brutto. Wbrew wszystkiemu szczególnie większe korporacje mają już takie programy i działają one od wielu lat.

Drugim przypadkiem jest bycie mikroprzedsiębiorcą zatrudniającym do 10 pracowników, w którym wszyscy pracownicy złożą rezygnację z wejścia w PPK.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

W jaki sposób pracownicy przystępują do PPK?

Osoba, która na dzień wstępowania do PPK przez pracodawcę nie ukończyła 55 lat jest z automatu zapisana do tego programu. Osoby starsze mają tutaj dobrowolność. Program jest obowiązkowy dla firm zatrudniających pracowników, ale dobrowolny dla pracowników. Oznacza to, że firma ma obowiązek taki program utworzyć, ale pracownik ma prawo złożyć rezygnację ze wstąpienia. Rezygnacja taka jest ważna od miesiąca złożenia przez 4 lata. Ważne, że te 4 lata liczy się od kwietnia. A więc jeżeli pracownik złożył rezygnację np. w czerwcu 2019. To pierwszy rok dla niego liczy się od 1.04.2020, więc okres 4 lat minie 31.03.2024. Po tym okresie pracownik może złożyć ponowną rezygnację. Jeżeli tego nie zrobi to pracodawca ma obowiązek wpisać go do PPK. Oczywiście pomimo rezygnacji pracownik w każdej chwili dobrowolnie może zmienić zdanie i przystąpić do programu.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Ile będziemy płacić?

PPK ma 3 części płatności:

Pierwsza to część opłacana przez firmę

Firma zatrudniająca osoby, które muszą zostać objęte PPK ma obowiązek odprowadzać do PPK minimum 1,5% od wynagrodzenia brutto pracownika. To jest składka obowiązkowa. Poza obowiązkową składką firma może wprowadzić składkę dodatkową, która może wynosić od 0% do 2,5%. Firma ma prawi uzależniać to np. od stażu pracy. Najczęściej zapisy odnośnie tego typu świadczeń można znaleźć w regulaminie pracy i wynagrodzeń. Składka opłacana przez firmę podlega opodatkowaniu jako przychód dla pracownika.

Druga część to część opłacana przez pracownika

Minimalna składka pracownika od wynagrodzenia brutto wynosi 2%. W szczególnych wypadkach można ją obniżyć, jednak nie mniej niż do 0,5%. Warunkiem obniżenia jest zarobek pracownika nieprzekraczający 1,2 krotności wynagrodzenia minimalnego brutto. Poza składką obowiązkową pracownik ma prawo skorzystać z składki dodatkowej, która może wynosić od 0% do 2% wynagrodzenia brutto.

Trzecia część to część opłacana przez Państwo

Osoby, które wstąpią do PPK i będą opłacały składki przez 3 miesiące mogą liczyć na wpłatę opłaty powitalnej, która wynosi 250zł.

Poza opłatą powitalną Państwo będzie dopłacało 240 zł osobom, które zgromadzą na rachunku PPK w danym roku składki od  6 krotności minimalnej pensji brutto.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.