Archiwum

Jaki zapłacę ZUS od umowy zlecenia?

umowy zlecenia

Podobnie jak w przypadku umowy o pracę, przy umowie zlecenia również mamy pewne zasady, których powinniśmy przestrzegać w związku z wynagrodzeniem i składkami ZUS.

Przede wszystkim, jeżeli zawieramy pierwszą umowę zlecenie z „pracownikiem” to wynagrodzenie za pierwszy miesiąc powinno być wypłacone nie później niż 30 dni od daty zawarcia. Jeżeli więc umowa została zawarta od 1 do 30 grudnia to wypłata powinna nastąpić najpóźniej 30 grudnia. Wypłacanie wynagrodzenia w styczniu w tym wypadku jest niezgodne z prawem. Ponadto nie może być ono wypłacone rzadziej niż raz w miesiącu. Istotną rzeczą, o której wspominałam wcześniej, jest wypłata wynagrodzenia na podstawie wystawionego rachunku. W umowie zlecenie nie istnieje również obowiązek zapłaty do 10-tego dnia miesiąca.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Na podstawie oświadczenia zleceniobiorcy jesteśmy w stanie właściwie oskładkować daną umowę. Poniżej przedstawiam tabelkę zależności składek ZUS od typu zleceniobiorcy. Obecnie mamy kilka rodzajów składek. Emerytalną odpowiadającą za naszą przyszłą emeryturę. Rentową zapewniającą wynagrodzenie w przypadku niezdolności do pracy na wskutek utraty zdrowia. Chorobową gwarantującą płatne zwolnienie lekarskie. Zdrowotną zapewniającą bezpłatne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Mamy jeszcze składkę wypadkową, z której wypłacane są odszkodowania oraz wynagrodzenie chorobowe przy wypadku w pracy oraz Fundusz Pracy, który ma za zadanie aktywizację osób bezrobotnych. W praktyce jednak wypłacane są z niej zasiłki dla bezrobotnych. Ostatnią częścią składki jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które zabezpieczają wypłatę, w przypadku bankructwa lub likwidacji pracodawcy (zleceniodawcy). 

Tak jak wcześniej wspomniałam poniżej, zestawienie różnych przypadków wraz z informacją, jakie składki zapłacę. Dzięki temu będzie łatwo określić jaki będzie koszt danej umowy. 

Składki student do 26L współpracuje tylko z nami na umowę zlecenie (nie student) Współpracuje z kimś innym na  umowie zlecenie lub umowa o pracę (nie student) i zarabia tam powyżej minimalnej krajowej Współpracuje z kimś innym na  umowie zlecenie lub umowa o pracę (nie student) i zarabia tam poniżej minimalnej krajowej
Emerytalna nie ma Obowiązkowa nie ma Obowiązkowa
Rentowa nie ma Obowiązkowa nie ma Obowiązkowa
Chorobowa nie ma Dobrowolna nie ma Dobrowolna
Wypadkowa nie ma Obowiązkowa nie ma Obowiązkowa
Zdrowotna nie ma Obowiązkowa obowiązkowa Obowiązkowa
FP nie ma obowiązkowa, jeżeli brutto wynosi min socjalne (obecnie 1680) lub więcej, jak mniej to nie ma tej składki nie ma obowiązkowa, jeżeli brutto wynosi min socjalne (obecnie 1680) lub więcej, jak mniej to nie ma tej składki
FGŚP nie ma Obowiązkowa nie ma Obowiązkowa

Więcej na temat umów zlecenie:

„Papierologia” pracownicza, wytłumaczona ludzkim językiem

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.