Archiwum

Dokumenty do umowy zlecenie 2021 – co musisz mieć, aby odczuwać spokój podczas kontroli?

umowy zlecenia

Umowa zlecenie, podobnie jak umowa o pracę, ma szereg wymogów dotyczących dokumentacji i organizacji zatrudnienia

Umowa zlecenie – jakie dokumenty do zatrudnienia 2021?

W przypadku umowy zlecenia oprócz samej umowy mamy również oświadczenie zleceniobiorcy o jego statusie. Przy tej umowie różnie naliczane są składki ZUS, więc kadrowiec musi wiedzieć, co uwzględnić. Dla przykładu dla studentów i uczniów do 26 r.ż. składki nie są w ogóle naliczane. Dla osób zatrudnionych na etacie niekiedy naliczana jest jedynie składka zdrowotna, w zależności ile pracownik zarabia w pierwszej firmie. Na tym dokumencie zleceniobiorca oświadcza, jakie są jego inne źródła dochodu i w jakiej kwocie są naliczane składki. Jeżeli dana osoba zaznaczy, że jest emerytem lub rencistą to powinna ona dołączyć kserokopię o przyznanej emeryturze czy rencie. Będąc uczniem lub studentem do 26 r.ż. powinien załączyć teoretycznie kserokopię legitymacji szkolnej, natomiast zgodnie z przepisami RODO nie wolno nam takich dokumentów przechowywać. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zaświadczenie z uczelni. Pamiętajmy też, że zaświadczenia są wydawane na pewne okresy. W przypadku studenta od października do marca i od marca do października. Dla uczniów od września do września. Co okres powinniśmy prosić zleceniobiorcę o nowe zaświadczenie. W przypadku kontroli ZUS legitymacje nadal są dokumentami akceptowalnymi. Chcąc jednak uniknąć ewentualnej kary za przechowywanie danych osobowych lepiej jest opierać się zaświadczeniach z uczelni.  

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Co powinna zawierać umowa zlecenie 2021?

Aby zleceniobiorca mógł otrzymać wypłatę to powinien co miesiąc wystawiać nam rachunek, na podstawie którego otrzyma wynagrodzenie za pracę. Muszą się w nim znaleźć informacje dotyczące kwoty, jakiego okresu dotyczy i ilości przepracowanych godzin. Niestety w praktyce zleceniobiorcy nie mają pojęcia, jak wystawić rachunek, dlatego najczęściej upoważnia się zleceniodawcę do ich utworzenia w imieniu zleceniobiorcy. Aby miało moc prawną musi on być podpisany przez zleceniobiorcę. 

Jak już wspomniałam na rachunku musi widnieć informacja o ilości przepracowanych godzin. Od 2017 roku istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, aby zleceniodawca wiedział jakie wynagrodzenie ma wypłacić. Minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia wynosi 17 zł brutto w 2020 roku. Jeżeli wypłacona pracownikowi kwota okazałaby się niższa od stawki minimalnej to przedsiębiorca jest zobowiązany do wypłaty wyrównania. Zleceniobiorca nie może dostać niższego wynagrodzenia niż minimalne ustalone ( czyli 17zł brutto).

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Dokumenty do umowy zlecenia – co należy wiedzieć?

Obie strony umowy zlecenia są zobowiązane to archiwizowania dokumentów przez okres 3 lat. Dotyczy to głównie samej umowy, jak dokumentów potwierdzających ilość przepracowanych godzin.  

Więcej na temat umów zlecenie:

„Papierologia” pracownicza, wytłumaczona ludzkim językiem

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.