Spółka z o.o.

Zawieszenie spółki z o.o. – czy jest to w ogóle możliwe?

Gdy nasza firma nie przynosi takich efektów, jakich się spodziewaliśmy, lub też w naszym życiu prywatnym zdarzają się sytuacje, które nie pozwalają nam chwilowo na prowadzenie naszej firmy, to czy musimy ją zlikwidować? Może warto się wstrzymać z tak drastyczną decyzją i zawiesić działalność na pewien czas? Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dość popularne i powszechnie stosowane. Ale jak to jest w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy zawieszenie spółki z o.o. jest w ogóle możliwe? A jeżeli tak, to jak tego dokonać i z czym się wiąże taka procedura?

Na szczęście możliwość zawieszenia działalności nie dotyczy jedynie JDG. Mogą podjąć takie działanie również spółki prawa handlowego, do których należy m.in. spółka z o.o.

Czym jest zawieszenie działalności przez spółkę z o.o. i jakie korzyści może nam przynieść?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której przedsiębiorca nie prowadzi swojej działalności przez określony czas. Dotyczy to zarówno JDG jak i spółek zarejestrowanych w KRS.

Takie rozwiązanie wiąże się z pewnymi ulgami finansowymi i udogodnieniami podatkowymi. Do najważniejszej z nich zdecydowanie należy brak obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Zatem w okresie zawieszenia działalności spółka nie odprowadza podatku CIT za okres zawieszenia. Ponadto nie trzeba składać deklaracji ZUS i VAT.

Warunki zawieszenie działalności przez spółkę

Spółka może zawiesić swoją działalność z dowolnego powodu. Mogą być to np.  przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, problemy personalne, zdrowotne itd. 

Aby jednak dokonać zawieszenia działalności, muszą być spełnione pewne warunki:

 • spółka nie może zatrudniać pracowników.  Jeżeli jest inaczej, czyli w spółce są zatrudnieni pracownicy w oparciu o umowę o pracę, wówczas przed zawieszeniem działalności, spółka musi rozwiązać z nimi umowy. Nie dotyczy to umów zlecenie, czy umów o dzieło.
 • spółka może zawiesić działalność na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące. Po upływie maksymalnego okresu 24 miesięcy, jeżeli spółka nie złoży wniosku o odwieszenie działalności, zadzieje się to z automatu.

WAŻNE!

Okres zawieszenia rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku skierowanym do KRS, ale nie może być to data wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Podobnie jest z wnioskiem o odwieszenie działalności. Działalność spółki zostaje wznowiona z dniem wskazanym we wniosku o odwieszenie, ale nie może być to data wcześniejsza, niż data złożenia wniosku. 

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Jakie czynności może wykonywać spółka w okresie zawieszenia

W okresie zawieszenia spółka nie może podejmować żadnych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem działań mających na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Zatem mogą to być wyłącznie czynności, które mają umożliwić jej powrót do prowadzenia działalności.

Takimi działaniami mogą być np.:

 • przyjmowanie należności powstałych przed zawieszeniem
 • osiąganie przychodów finansowych z czynności sprzed zawieszenia
 • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia
 • regulowanie zobowiązań powstałych przed zawieszeniem
 • wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania przychodów
 • zabezpieczanie źródła przychodów
 • powołanie albo odwołanie zarządcy sukcesyjnego.

Zawieszenie spółki z o.o. – jak tego dokonać?

Aby spółka mogła zawiesić swoją działalność, w pierwszej kolejności zarząd lub wspólnicy (w zależności od sposobu reprezentacji) musi podjąć stosowną uchwałę. 

Uchwała ta powinna zawierać:

 • numer rejestrowy KRS
 • numer NIP
 • adres
 • Informację o tym, ile ma trwać zawieszenie działalności.

Następnym krokiem jest złożenie stosownego wniosku do KRS. Wniosek ten należy złożyć drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych. Należy załączyć do niego podjętą uchwałę w przedmiocie zawieszenia spółki.

Od wniosku o zawieszenie działalności spółki z o.o. nie wnosisz żadnej opłaty!

Zasadniczo to wszystkie działania, jakie musi podjąć spółka. Stosowną informację o zawieszeniu, KRS przesyła do innych podmiotów takich jak ZUS, GUS, czy Urząd Skarbowy.

UWAGA!

Zawieszenie działalności przez spółkę nie zwalnia jej z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego.  Jeśli zatem spółka z o.o. zostanie zawieszona w trakcie roku obrotowego, trzeba będzie złożyć sprawozdanie finansowe za miesiące, w których była aktywna. W takiej sytuacji w zeznaniu CIT-8 w pozycji L.1.1, należy poinformować urząd skarbowy o okresie zawieszenia.

Zawieszenie spółki z o.o. jest rozwiązaniem, które może być korzystne i które pozwoli przeczekać trudny okres. Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działalności należy jednak pamiętać o spełnieniu wszystkich warunków. Każda spółka powinna ocenić swoją sytuację indywidualnie i podjąć decyzję o zawieszeniu działalności na podstawie własnych potrzeb i okoliczności.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzeniu spółki z o.o.? Zapraszam Cię do zakupu naszego kursu “Spółka z o.o. – od teorii do praktyki”! W kursie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat zakładania, a także efektywnego zarządzania spółką:

Kurs online
“Spółka z o.o. od teorii do praktyki”

Kurs „Spółka z o.o. od teorii do praktyki” to ogromne źródło wiedzy i praktycznych porad, które poprowadzą Cię przez każdy krok zakładania, a następnie prowadzenia własnej spółki z o.o.. Wiedza zawarta w naszym kursie to esencja teorii i praktyki, zdobyta w trakcie wieloletniego doświadczenia. Zrozumiesz nie tylko podstawy prawne i formalności, ale także dowiesz się, jak uniknąć częstych pułapek i błędów, dzięki realnym przykładom i wskazówkom.

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.