Archiwum

Jak obliczyć proporcjonalny ZUS?

jak obliczyć zus proporcjonalnie

Od roku 2019 rząd wprowadził tzw. proporcjonalny ZUS, czyli możliwość płacenia składek od przychodu. W teorii mogą z nich korzystać wszyscy przedsiębiorcy. W praktyce nie będzie się to opłacało przedsiębiorcom opłacającym niski ZUS, czy korzystających z ulgi na start. Jednak może to być ciekawe rozwiązanie dla firm płacących duży ZUS. W poniższym artykule dowiesz się jak obliczyć propocjonalny ZUS.

Co to jest tzw. proporcjonalny ZUS?

Aby opłacać składki proporcjonalnie od przychodu należy zgłosić ten zamiar do ZUS do 8.01. każdego roku. Z tego systemu można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. W praktyce oznacza to tyle, że przedsiębiorca, który cały czas osiąga niskie przychody, z ulgi w opłacaniu składek będzie mógł korzystać przez 3 lata (36 miesięcy), przez kolejne 2 lata będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Czyli dopiero po 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu.

Przyjęto, że limit ten będzie wynosić 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Czyli ze składek zależnych od przychodu w 2020 roku będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 67 500 zł. W 2019 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2250 zł: 2250 zł x 30 (limit 30-krotności) równa się 67 500 zł.

Aby obliczyć składki od przychodu należy obliczyć dwie wartości:

WARTOŚĆ X (przeciętny miesięczny przychód):

Roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym podzielony przez  liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Wynik pomnożony przez 30.

X = Roczny przychód / Liczba dni prowadzenia działalności * 30 

WARTOŚĆ Y (wskaźnik na dany rok):

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy podzielone przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego. Wynik mnożymy przez 0,24

Przykład: jak obliczyć proporcjonalny ZUS:

Aleksander Janiak w 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 50 000zł i prowadził swoją działalność przez cały rok, czyli przez 365 dni.

Prognozowane miesięczne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 4765 zł, a minimalne wynagrodzenie w 2019 roku ma wynosić 2250 zł.

W związku z tym, skoro chce w roku 2019 opłacać składki od przychodu, jego podstawa będzie wynosiła:

50 000 zł (roczny przychód) /  365 dni (liczba dni prowadzenia działalności) x 30 dni = 4109,58 zł

4110 zł / 2250 zł x 0,24 = 0,4383

Podstawa składek ZUS pana Aleksandra będzie wynosiła:

4109,58 x 0,4383 = 1801,22 zł

To o czym należy pamiętać: nie można opłacać składek mniejszych niż mały zus i większych niż pełny ZUS. A więc jeżeli podstawa wyjdzie mniejsza niż podstawa dla małego ZUS-u to korzystamy z wielkości małego ZUS-u. Jeżeli podstawa wyjdzie większa niż dla dużego ZUS-u wtedy opłacamy duży ZUS.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Proporcjonalny ZUS – kto nie skorzysta?

Ustawodawca określił, że będą grupy podmiotów, które nie będą mogły w danym roku opłacać składek ZUS od przychodu i chodzi tutaj o przedsiębiorców:

  1. których przychód w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku,
  2. którzy w poprzednim roku rozliczali się na karcie podatkoweji korzystali ze zwolnienia podmiotowego, gdyż Ci przedsiębiorcy nie składają ani zeznania rocznego, ani deklaracji VAT i ZUS nie będzie miał możliwości zweryfikowania przychodu,
  3. mających prawo do małego ZUS, gdyż nowe rozwiązanie będzie dla nich mniej opłacalne,
  4. którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzi działalność mniej niż 60 dni kalendarzowych,
  5. będących twórcami, artystami, osobami wykonującymi wolne zawody,
  6. prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
  7. będących wspólnikami  jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikami spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  8. wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  9. którzy ustalali najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała najniższą podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

Dowiedz się więcej na temat bezpiecznego prowadzenia firmy!

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.