Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, Spółka z o.o.

Znak towarowy: co to jest i dlaczego warto go zarejestrować?

Pięczątki znaku towarowego oraz napis znak towarowy i widoczną dłonią i ołówkiem w ręku

Logo czy nazwa firmy są jednym z najważniejszych elementów jej wizerunku. Warto zatem pomyśleć o ochronie tych elementów, aby nie zostały one wykorzystane przez innych przedsiębiorców. Zapewnia nam to rejestracja znaku towarowego. I tym tematem zajmiemy się w dzisiejszym artykule.

 

Zaczniemy od podstawowych informacji, czyli co to jest znak towarowy, co może nim być, jakie korzyści płyną z rejestracji znaku towarowego, a także jakie są wymagania formalne i koszty jego rejestracji. 

 

Co to jest znak towarowy?

Znaki towarowe są symbolami używanymi głównie w działalności handlowej. Służą do identyfikacji produktów lub usług oferowanych przez określonego przedsiębiorcę. Dzięki nim konsumenci mogą rozróżnić produkty tego samego rodzaju, ale oferowane przez różnych przedsiębiorców, co stanowi fundament w budowaniu marki, jej wizerunku i reputacji. Znaki towarowe są objęte ochroną praw autorskich, co oznacza, że korzystanie z nich bez uprzedniej zgody właściciela znaku jest nielegalne. W Polsce zasady dotyczące znaków towarowych oraz ich rejestracji zostały uregulowane w ustawie Prawo własności przemysłowej.

 

Jakie są rodzaje znaków towarowych?

Jak już sobie powiedzieliśmy, znak towarowy to każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy. Mogą one przybierać różne formy. Znakiem towarowym może być rysunek, litera, wyraz (włącznie z nazwiskiem), ornament, forma przestrzenna, a nawet kolor, czy melodia lub inny sygnał dźwiękowy. 

Jednak najczęściej znaki towarowe występują w formie:

 • słownej – jako wyraz, slogan reklamowy, nazwa lub fantazyjne zbitki liter; 

Np. ZUS TO NIE MUS

 • słowno – graficznej – rysunek, logo, ornament, z elementami literowymi lub słownymi; 
 • graficznej – znakami towarowymi mogą być:  logo, rysunek, ornament, symbol, emblemat lub zestawienia kolorystyczne;

Np.

 

 • przestrzennej – chodzi tutaj o kształt towaru lub opakowania;

Znak towarowy może również łączyć w sobie zarówno grafikę jak i wyraz/słowo.

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zamyka katalogu oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Najważniejsze jest jednak, żeby zgłoszone oznaczenie miało charakter odróżniający, oraz aby można było je przedstawić w rejestrze znaków towarowych.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Jakie korzyści wynikają z rejestracji znaku towarowego?

Każdy przedsiębiorca, który włożył usilne starania w budowanie swojej marki i jej rozpoznawalności na rynku, zapewne dostrzega zalety rejestracji znaku towarowego. So nimi niewątpliwie:

 1. Wyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego – sprawia to, iż przysługuje Ci monopol na posługiwanie się nim.
 2. Jesteś właścicielem swojej marki – o uzyskaniu ochrony na znak towarowy otrzymujesz świadectwo ochronne.
 3. Znak towarowy jest skutecznym narzędziem do walki z nieuczciwą konkurencją.
 4. Jest również cennym aktywem Twojego biznesu – można wykazać go w księgach rachunkowych jako składnik wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki temu zabiegowi w bilansie zwiększysz swoje aktywa. Możesz go również sprzedać, licencjonować, czy zastawiać.
 5. Posiadanie znaku towarowego z pewnością podniesie wiarygodności i prestiż Twojej marki.

 

Jakie są wymagania formalne dla zgłoszenia znaku towarowego?

Aby można było zarejestrować w urzędzie patentowym znak towarowy, musi on spełniać łącznie dwie przesłanki:

 1. musi nadawać się do jednoznacznego odróżnienia towarów bądź usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa. Zatem nie może być taki sam czy łudząco podobny do już istniejącego znaku towarowego.
 2. musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.  Oznacza to, iż musimy w jakiś sposób nasze oznaczenie towaru czy też usługi w jakiś sposób przedstawić w urzędzie. Choć ustawa nie ogranicza nam konkretnego rodzaju oznaczenia, to trudno będzie przedstawić w urzędzie chociażby myśl, ideę, czy zapach

Zgłaszając do ochrony znak towarowy, musimy szczegółowo wskazać towary/usługi, jakie mamy zamiar chronić tym znakiem.

 

Jakie są koszty rejestracji znaku towarowego?

Rejestracji znaku towarowego dokonujemy w Urzędzie Patentowym. Ochrona znaku towarowego, czyli zarejestrowanie go w urzędzie Patentowym jest odpłatne.

Urząd Patentowy pobiera opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe w związku z ochroną znaków towarowych.

Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby tzw. klas towarowych, w których znak ma zostać zarejestrowany. Klasy towarowe zawierają w sobie uszeregowane tematycznie pojęcia. Do klas nr 1–34 przypisuje się towary, a usługi do klas nr 35–45. Każda klasa zawiera nagłówek, który opisuje ogólny zakres towarów lub usług objętych daną klasą. Przykładowo, w przypadku klasy nr 25, nagłówek brzmi: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy”, natomiast dla klasy nr 15 to „Instrumenty muzyczne”.

Przykład:

Prowadzisz biuro podróży pod nazwą RELAX i chciałbyś zarejestrować w urzędzie patentowym swoją nazwę. Wobec tego we wniosku wskazujesz klasę 39 – organizowanie podróży. I w tej konkretnej klasie inny przedsiębiorca już nie będzie mógł zarejestrować takiej samej nazwy. 

Ale jeżeli inny przedsiębiorca, który również posiada firmę o takiej samej nazwie, ale oferujący np. pościele, nakrycia, narzuty na łóżka (klasa 24), będzie chciał dokonać rejestracji swojej nazwy jako znaku towarowego, wówczas będzie mógł tego dokonać. 

Klasy towarowe pozwalają łatwo ocenić, że akurat ten przedsiębiorca nie jest Twoim konkurentem.

Opłata jednorazowa za przyjęcie znaku do rejestracji wynosi:

 • 450 zł (400 zł przy zgłoszeniu elektronicznym) – za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie
 • 120 zł – opłata za każdą następną klasę

W przypadku udzielenia ochrony znaku towarowego przedsiębiorca dodatkowo musi uiścić opłatę za publikację informacji o przyznaniu ochrony w wysokości 90 zł.

To jednak jeszcze nie koniec kosztów, jakie musimy ponieść jeżeli decydujemy się na zarejestrowanie naszego znaku towarowego.

W ciągu trzech miesięcy od doręczenia nam decyzji o przyznaniu ochrony, musimy dokonać jeszcze opłaty okresowej za 10-cio letni okres ochrony znaku towarowego. Opłata ta wynosi 400 zł za każdą klasę, w której znak jest chroniony.

 

Czy mogę “wynajmować” znak towarowy swojej spółce?

Rejestracji znaku towarowego może dokonać również osoba fizyczna nieprowadząca firmy, pod warunkiem, że posiada do niego prawa autorskie. A tym samym jeżeli jesteś wspólnikiem spółki i masz prawo jako osoba fizyczna do znaku, możesz udzielić swojej spółce licencji do skorzystania z takiego znaku. Spółka będzie co miesiąc wypłacała Ci wynagrodzenie z tytułu korzystania ze znaku, tworząc jednocześnie koszt w spółce. W niektórych wypadkach może to okazać się całkiem ciekawe źródło przychodów bez konieczności płacenia podwójnego opodatkowania w spółce. Więcej na temat wykorzystania logo do optymalizacji podatkowych w spółce możesz przeczytać TUTAJ.

Powyżej przedstawiliśmy podstawowe informacje i korzyści płynące z rejestracji znaku towarowego. Warto zastanowić się nad możliwością takiej ochrony swojej marki i jej wizerunku.

A jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości uzyskania przychodów ze spółki bez podwójnego opodatkowania, koniecznie zajrzyj do naszego poradnika: Vademecum spółki z o.o. 

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.