Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

Podatek ryczałtowy – zmiany 2021

podatek ryczałtowy po zmianach

Rok 2021 przynosi sporo zmian w podatkach. Na szczęście są też takie, które działają na plus. Do takich zmian należą zmiany w podatku ryczałtowy. Zwiększył się limit przychodów, dla wielu branż obniżyła się stawka podatku.

Co to znaczy, że rozliczam się podatkiem ryczałtowym?

Rozliczanie się podatkiem ryczałtowym oznacza, że opłacasz podatek od przychodów, nie uwzględniając kosztów. A więc jeżeli Twoja stawka podatku wynosi np. 8,5%, Twoje przychody w styczniu 10 000 zł – to zapłacisz podatek 850 zł.

Niektórym wydaje się, że to dziwaczne rozwiązanie. Aby to zilustrować wyobraźmy sobie, że taką działalność prowadzi np. masażysta. Jego koszty prowadzenia w miesiącu firmy ograniczają się do 1000 zł. A więc gdyby rozliczał się wg skali podatkowej, musiałby zapłacić podatek od dochodu (10 000 – 1000 = 9000 zł). W tym przypadku od 9 000 zł. Pierwsza stawka podatku wynosi 17%. – co daje kwotę 1530 zł.

Na tym przykładzie można sobie wyobrazić, że w niektórych zawodach opłaca się przejść na rozliczenie ryczałtowe.

Kto może się rozliczać w taki sposób?

Podatek ryczałtowy dotyczy określonych zawodów, które określa ustawa. Szczególnie dla firm usługowych z bardzo małym kosztem ten sposób rozliczania może okazać się bardzo korzystny. W niektórych branżach stawka podatku będzie wynosiła kilka procent. Przy małych kosztach może okazać się to najlepszym rozwiązaniem.

Są jednak pewne wykluczenia.

Nie można stosować ryczałtu wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. korzystania z karty podatkowej,
 2. prowadzenia aptek,
 3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 4. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 5. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 6. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy

– wówczas dla wszystkich tych czynności poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach i traci prawo do ryczałtu.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Co się stanie, jeżeli wystawię tylko jedną fakturę, która nie może być rozliczana podatkiem ryczałtowym?

 W razie zaistnienia takich okoliczności u podatnika dochodzi do zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Wówczas znajduje zastosowanie art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tym przepisem w takiej sytuacji, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, podatnik powinien zaprowadzić właściwe księgi (chyba że jest zwolniony z tego obowiązku) i opłacić podatek dochodowy według skali podatkowej.

Jakie są stawki podatku ryczałtowego od 2021?

Ryczałt oblicza się przy zastosowaniu określonych stawek zależnych od rodzaju prowadzonej działalności:

– 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów* (lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny)

– 17% przychodów ze świadczenia usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez internet i w formie tradycyjnej,  parkingowych, związanych z zakwaterowaniem, wydawniczych, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, wynajmu i dzierżawy, fotograficznych, poradnictwa dla dzieci dotyczących problemów edukacyjnych itd.

– 12,5% z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł (od nadwyżki przychodów ponad tą kwotę)

– 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł, świadczeniu usług wychowania przedszkolnego itd.

– 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych itd.

– 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, usługi związane z produkcją zwierzęcą, sprzedaż ryb z własnych połowów itd.

– 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. 

“Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczych”

Poradnik rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości na temat założenia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Poprowadzi Cię i pomoże w wyborze najlepszej drogi na każdym etapie Twoich działań.

Jakie limity będą obowiązywały w 2021?

W roku 2020 limit przychodów dla działalności rozliczanej za pomocą podatku ryczałtowego wynosił 250 tysięcy euro. Od roku 2021 limit ten został zwiększony do 2 milionów euro rocznie.

Kiedy mogę zmienić rozliczanie na ryczałtowe?

Formy opodatkowania w Polsce można zmieniać raz w roku do 20 stycznia. Jeżeli więc opłaca Ci się przejście na podatek ryczałtowy w roku 2022 – masz czas do 20 stycznia. Zmianę zgłasza się w CEIDG. Można to również przeprowadzić internetowo. Więcej na temat tego, kiedy warto zmienić formę opodatkowania przeczytasz TUTAJ.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.