Archiwum

5 najczęściej występujących błędów w umowie o dzieło

5 najczęściej występujących błędów w umowie o dzieło

Umowa o dzieło nie jest ulubioną formą współpracy zarówno dla urzędów skarbowych, jak i ZUS. Urzędy Skarbowe szczególnie nie lubią umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, a ZUS-y generalnie tego rodzaju umów z uwagi na brak składek ZUS. Dziś omawiamy 5 najczęściej popełnianych błędów w zawieraniu umów o dzieło.

Czas trwania – nieokreślony

Umowa o dzieło jest umową o rezultat, a tym samym umowa może być zawarta na okres powstawania tego rezultatu. Przyjęło się, że umowa jest określana datami, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć umowę w taki sposób, aby ogranicznikiem czasu było jakieś wydarzenia np. do czasu ukończenia wykonywania produktów. Zawieranie umowy o dzieło jest o tyle poważnym błędem, że domyślnie wtedy oznacza to, że zlecamy prace ciągle. Właśnie zlecamy – co oznacza, że jest to umowa zlecenie. A ta podlega obowiązkowym składkom ZUS. Podsumowując umowa o dzieło musi mieć określony czas trwania „od, do”.

 

Przedmiot umowy – czynności lub stanowisko

Tak jak wcześniej wspomniałam umowa o dzieło jest mową o rezultat. Jednym słowem do umowy wpisujemy to, co zamawiamy np. moduł programu, obraz, logo, stronę www, tekst, grafikę itp. Nie stosujemy tutaj zapisów typu położenie płytek, pakowanie kartonów, uszycie ubrań. W tych trzech przypadkach płacimy za czynność kładzenia płytek, pakowania szycia. Umowa o wykonywanie czynności to umowa o dzieło.

 

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Określony okres wypowiedzenia

Umowę o dzieło można zawrzeć na konkretny okres trwania. Jak wcześniej wspomniałam nie zawsze to musi być określone datą kalendarzową, choć przyjęło się to raczej za standard. Umowa o dzieło nie podlega wypowiedzeniu, ponieważ podpisując ją zgadzamy się na zapłacenie za umówiony twór (np. logo), a dostawca zobowiązuje się go w jakiś określony sposób dostarczyć. Jeżeli którakolwiek ze stron nie dotrzymuje warunków umowy, można od niej odstąpić, czyli uznać za nieważną. Dodatkowo w każdym wypadku każdą umowę można rozwiązać za porozumieniem obu stron.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Stawka godzinowa za umowę

Umowa o dzieło ma to do siebie, że chcemy komuś zapłacić za dzieło, a więc zwykle nie bardzo nas obchodzi ile czasu komuś zajmuje zrealizowanie tego dzieła.  Tym samym umawiamy stawkę za dzieło, a nie za godzinę pracy. Jeżeli umieszczamy tam stawkę za godzinę to prawie na pewno przy kontroli taka umowa zostanie uznana za umowę zlecenia.

 

Data płatności

Pracując z przedsiębiorcami widuje często, że w umowie jest zapis, że wypłata umowy o dzieło będzie miała miejsce do 10 dnia następnego miesiąca. Taki zapis jest charakterystyczny dla umowy o pracę, a nie dla umowy o dzieło. Wypłata z tytułu umowy o dzieło następuje w momencie dostarczenia rachunku do tej umowy, a nie w terminie określony w umowie. Najczęściej występujący zapis to wypłata nastąpi w ciągu 7 dnia od daty otrzymania rachunku do umowy.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.