Zatrudnianie i rozliczanie pracowników

Kiedy i jakie składki ZUS zapłaci student?

Stroje młodych ludzi siedzących na trawie (jakie składki zapłaci student)

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę czy też umowy zlecenie, ma obowiązek odprowadzić za niego składki ZUS oraz podatek dochodowy. Ale jak to w Polskim prawie bywa – są wyjątki. Do takich należy umowa zlecenie z uczniem lub studentem. Pytanie, czy zawsze bez składek i podatku? Czy może jednak niekiedy trzeba je zapłacić? 

 

Czym jest status ucznia, a czym status studenta?

 

Myśląc o statusie ucznia mamy na myśli osobę, która się uczy i nie ukończyła 26 lat. Istotne jest, że maturzyści oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadają miano ucznia do 31 sierpnia roku, w którym kończyli naukę. Jeżeli dostaną się na studia wówczas miano ucznia posiadają do 30 września, a od 1 października uzyskują oni status studenta. 

 

Kto nie posiada statusu studenta?

 

Status studenta posiadają tylko i wyłącznie osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia. Doktoranci już niestety nie. Status studenta wygasa w dniu ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Ponadto nie zalicza się do nich osób uczących się na studiach podyplomowych.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Generalnie za dzień ukończenia studiów uznaje się dzień złożenia egzaminu dyplomowego. Warto wiedzieć również, iż w przypadku studentów studiów licencjackich, tracą oni swój status studenta w dniu obrony pracy licencjackiej. Nie ma znaczenia fakt, iż legitymacja studenta ważna jest do 31 października, ani fakt, iż osoba ta chce kontynuować naukę na studiach II stopnia. W okresie między obroną pracy licencjackiej a rozpoczęciem studiów II stopnia, osoba taka nie posiada miana studenta.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu ucznia, czy też studenta jest ważna legitymacja lub zaświadczenie wydane przez szkołę/dziekanat. Więcej na temat prawidłowego zatrudniania uczniów/studentów i wszelkich formalności z tym związanych możesz przeczytać TUTAJ.

 

Jakie składki zapłaci student/uczeń zatrudniony na umowie o pracę?

 

Umowa o pracę zawierana z uczniem czy też studentem powoduje nawiązanie z pracodawcą stosunku pracy. Regulują go przepisy Kodeksu Pracy.  Studenci, czy też uczniowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają obowiązkowi opłacania składek ZUS, tak jak i inni pracownicy. Zetem od ich wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest odprowadzać składki ZUS. Warto jednak wiedzieć, iż uczniowie czy też studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia, nie muszą odprowadzać podatku dochodowego. Po ukończeniu 26 lat, mimo posiadania statusu studenta/ucznia, osoba taka musi odprowadzać podatek dochodowy.

 

Jakie składki zapłaci student/uczeń zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?

 

W przypadku umowy zlecenia sytuacja wygląda nieco inaczej. W odróżnieniu od umowy o pracę, podlega ona przepisom kodeksu cywilnego i zwana jest umową cywilnoprawną.

Ta forma zatrudnienia ucznia/studenta jest dużo bardziej korzystna zarówno dla zatrudnionego jak i pracodawcy. W jej przypadku nie ma obowiązku odprowadzania składek na ZUS ani podatku dochodowego (o ile zleceniobiorca posiada status ucznia/studenta i nie ukończył 26 lat).

Jeżeli straci on swój status przed ukończeniem 26 lat, wówczas automatycznie następuje obowiązek odprowadzania za niego składek na ZUS. Podatek dochodowy naliczany będzie dopiero po ukończeniu 26 roku życia.

Z uwagi na powyższe, umowa zlecenie jest bardzo chętnie zawierana zarówno przez pracodawców, jak i przez uczniów/studentów.

 

Kiedy na umowie zlecenie studenci do 26 roku życia muszą odprowadzać składki na ZUS?

 

Zwolnienie z odprowadzania składek ZUS nie ma zastosowania, gdy student/uczeń jest zatrudniony u tego samego pracodawcy jednocześnie na umowie o pracę i zlecenie. W takim wypadku od obu omów opłacimy składki ZUS.  

 

Składki ZUS oraz podatek dochodowy od umowy o dzieło?

 

Umowa o dzieło jest umową, od której co do zasady nie odprowadzamy składek ZUS. Jest tutaj wyjątkowa sytuacja, kiedy pracodawca zawiera umowę o dzieło ze swoim pracownikiem. Wtedy taka umowa podlega pod składki ZUS. Nie inaczej jest w przypadku uczniów i studentów. Jeżeli osoba posiadająca status ucznia lub studenta ma podpisaną umowę o pracę i podpisze z tym samym pracodawcą umowę o dzieło – musimy od niej opłacić składki ZUS. 

W przypadku podatku dochodowego – umowa o dzieło nie jest wymieniona w katalogu zwolnień z podatku. Tym samym jeżeli taka umowa jest podpisana ze studentem lub uczniem i tak musimy od niej odprowadzić podatek dochodowy, nawet jeżeli nie ukończyli oni 26 roku życia. 

Podsumowując, najkorzystniejsze finansowo zarówno dla pracodawcy jak i ucznia/studenta do 26 roku życia, jest zawarcie umowy zlecenie. Nie podlega ona wówczas obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego. Podpisanie umowy o pracę powoduje, że opłacamy ZUS, ale nie opłacamy podatku dochodowego.  Natomiast w przypadku umowy o dzieło niestety, ale nie skorzystamy z żadnej z powyższych ulg. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnych form zatrudniania pracowników, zapraszam Cię do lektury naszej książki:

“Jak poprawnie zatrudniać pracowników”

Doszedłeś do momentu, gdzie potrzebujesz rąk do pomocy? Ale kiedy tylko po myślisz o zatrudnieniu kogoś od razu czujesz spory stres związany z administracją?

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.