Spółka z o.o.

Jak zrezygnować z funkcji Prezesa spółki z o.o.

Jak zrezygnować z funkcji Prezesa spółki z o.o.

Czasami zdarza się, że z różnych przyczyn decydujemy się na rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak zatem należy właściwie dokonać tej czynności?

Komu złożyć rezygnację?

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa zarządu jest to jednostronne oświadczenie woli i nie wymaga zgody pozostałych członków zarządu. Jednakże, aby taka rezygnacja była skuteczna, musisz ją złożyć na ręce organu (osoby) uprawnionej do powołania zarządu. Zgodnie z tym co mówi art. 210 kodeksu spółek handlowych, w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentują wspólnicy lub w szczególnych wypadkach rada nadzorcza. Właśnie dlatego rezygnację  z pełnienia funkcji Prezesa zarządu lub innej funkcji w zarządzie powinieneś złożyć wspólnikom lub radzie nadzorczej.  Rezygnacja ta jest skuteczna z chwilą właściwego jej doręczenia spółce.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Rezygnacja i co dalej?

Twoja rola w zarządzie kończy się z chwilą skutecznego doręczenia spółce rezygnacji. 

Jest to równoznaczne, z tym że nie możesz powiadomić o fakcie Twojej rezygnacji KRS-u. O takiej zmianie powinien zawiadomić KRS zarząd. W skrajnych wypadkach, jeżeli w momencie rezygnacji byłeś jednym członkiem zarządu – to wspólnicy po Twojej rezygnacji są zobowiązani do powołania nowego zarządu. I to właśnie ten nowy zarząd powinien zawiadomić  KRS o zmianach. 

Zgodnie z przepisami zarząd ma 14 dni zgłoszenie zmian do sądu. Teoretycznie w przypadku, gdy sąd nie zostanie powiadomiony, to KRS powinien wszcząć postępowanie. W praktyce dzieje się to w bardzo szczególnych wypadkach. 

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Niewywiązanie się z obowiązku zawiadomienia o rezygnacji KRS

W praktyce dość często zdarza się jednak, że wspólnicy nie powołują nowego zarządu lub obecny zwleka z powiadomieniem sądu o zmianie. W takim wypadku możesz osobiście złożyć wniosek o wykreślenie Cię z roli Prezesa lub członka zarządu w KRS. Aby to zrobić skutecznie, powinieneś posiadać potwierdzenie, że skutecznie złożyłeś rezygnację. Tylko na podstawie takiego pisma KRS wykreśli Cię z roli członka zarządu lub Prezesa. 

Podsumowując rezygnacja z funkcji członka lub Prezesa zarządu nie jest bardzo skomplikowana. Jednak niedopełnienie któregokolwiek z kroków może spowodować, że Twoja rezygnację będzie nieskuteczna. Dlatego trzeba złożyć ją na ręce odpowiednich osób.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.