Archiwum

Jakie mam opcje płatności ZUS-u

Koniec ulgi na start

Od kilka lat, co roku rząd robi ukłony w stronę osób zakładających i prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Często zadajecie nam pytania, ale jak to teraz jest. Czy mogę coś uszczknąć, czy muszę opłacać pełne składki. W tym artykule znajdziesz informacje jak to jest:

Firma bez rejestracji

Rząd wprowadził możliwość prowadzenia biznesu bez rejestracji. Oznacza to, że całkowicie jesteśmy zwolnieni z opłacania składek ZUS. Z takiej formy możemy skorzystać, jeśli w okresie 60 poprzednich miesięcy wcześniej nie prowadziłeś działalności gospodarczej i przychody miesięczne będą mniejsze niż 1300 zł. Limit ten wynika z połowy minimalnego wynagrodzenia, które na rok 2020 wynosi 2600 zł. Jeżeli w jakimś miesiącu przekroczysz ten ustalony limit jesteś zobowiązany w ciągu 7 dni rozpocząć oficjalne prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku działalności nierejestrowanej nie możesz prowadzić działalności wymagającej specjalnych pozwoleń czy koncesji.

To co w mojej ocenie jest warte uwagi to, że w przypadku działalności nierejestrowanej nie masz wyboru odnośnie stawek podatkowych. Rozliczasz się wg skali podatkowej. Możesz płacić zaliczkę na podatek w każdym miesiącu lub rozliczyć się po zakończeniu roku. Właściwym do tego dokumentem jest PIT 36. Pomimo takiej formy rozliczenia podatku dochodowego obowiązują nas przepisy odnośnie VAT, czy kasy fiskalnej.

 

Ulga na start

Została wprowadzona tzw. ulga na start. Polega ona na tym, że od daty rejestracji firmy przez pierwsze 6 miesięcy nie musisz opłacać składek społecznych. Zobowiązany jesteś do płacenia tylko składki zdrowotnej. Mogą z tego skorzystać przedsiębiorcy, którzy przez 60 poprzednich miesięcy wcześniej nie prowadzili działalności gospodarczej i nie wykonują usług dla swojego byłego pracodawcy. Składka zdrowotna na rok 2020 wynosi 362,34.

 

Mały ZUS

Z małego ZUS-u przedsiębiorcy mogą korzystać przez 24 miesiące od daty założenia firmy lub od daty zakończenia ulgi na start. Tak samo jak w poprzednich wypadkach nie mogą prowadzić działalności przez 60 poprzednich miesięcy i wykonywać usług dla swojego byłego pracodawcy.

Mały ZUS oznacza, że opłaca się 30% składek od podstawy (przy pełnym ZUS-ie 60%).

Mały ZUS na rok 2020 wynosi:

 • Emerytalna: 152,26zł
 • Rentowa: 62,40
 • Chorobowa: 19,11
 • Wypadkowa: 13,03
 • Fundusz Pracy: brak
 • Zdrowotna: 362,34

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Składki proporcjonalne/od przychodu

Od roku 2019 rząd wprowadził możliwość płacenia składek od przychodu. Mogą z nich korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Realnie nie będzie się to opłacało przedsiębiorcom opłacającym niski ZUS, czy korzystającym z ulgi na start. Jednak może to być ciekawe rozwiązanie dla firm płacących duży ZUS.

Aby opłacać składki proporcjonalnie od przychodu, należy zgłosić ten zamiar do ZUS do 8.01. każdego roku. Z tego systemu można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. W praktyce oznacza to tyle, że przedsiębiorca, który cały czas osiąga niskie przychody, z ulgi w opłacaniu składek będzie mógł korzystać przez 3 lata (36 miesięcy), przez kolejne 2 lata będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Czyli dopiero po 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu.

Od 1 lutego 2020 r. warunkiem, jaki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z małego ZUS jest osiągnięcie w poprzednim roku kalendarzowym przychodu nie wyższego niż 120 tys. zł. To obwarowanie znacznie zwiększy liczbę osób, które będą mogły skorzystać z ulgi, bowiem limit przychodu został zwiększony dwukrotnie (poprzednio wynosił 60 tys.).

Aby obliczyć składki od przychodu należy obliczyć dwie wartości:

WARTOŚĆ X (przeciętny miesięczny przychód): roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym podzielony przez liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Wynik pomnożony przez 30.

WARTOŚĆ Y (wskaźnik na dany rok): Prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy podzielone przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego. Wynik mnożymy przez 0,24

PRZYKŁAD:

Aleksander Janiak w 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 50 000 zł i prowadził swoją działalność przez cały rok, czyli przez 365 dni w roku. Prognozowane miesięczne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 4765 zł, a minimalne wynagrodzenie w 2019 roku ma wynosić 2250 zł. W związku z tym, skoro chce w roku 2019 opłacać składki od przychodu, jego podstawa będzie wynosiła: 50 000 zł (roczny przychód) / 365 dni (liczba dni prowadzenia działalności) x 30 dni = 4109,58 zł

4110 zł / 2250 zł x 0,24 = 0,4383

Podstawa składek ZUS pana Aleksandra będzie wynosiła 4109,58 x 0,4383 = 1801,22 zł

To o czym należy pamiętać: nie można opłacać składek mniejszych niż mały zus i większych niż pełny ZUS. A więc jeżeli podstawa wyjdzie mniejsza niż podstawa dla małego ZUS-u to korzystamy z wielkości małego ZUS-u. Jeżeli podstawa wyjdzie większa niż dla dużego ZUS-u wtedy opłacamy duży ZUS.

 

Duży/Pełny ZUS

Pełny ZUS płacą przedsiębiorcy, którzy nie łapią się na żaden z warunków powyżej. Wynosi od 60% podstawy.

Na rok 2020:

 • Emerytalna: 612,19
 • Rentowa: 250,90
 • Chorobowa: 76,84
 • Wypadkowa: 52,37
 • Fundusz Pracy: 76,84
 • Zdrowotna: 362,34

A może nie chcesz płacić ZUS?

Dowiedz się więcej na temat bezpiecznego prowadzenia firmy!

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.